Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Planowanie przestrzenne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz 2022-09-22 08:24:55
Burmistrz Wąsosza zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji programowo przestrzennej Zbiornika wodnego Masłówka 2022-09-14 11:55:20
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacja sieci elektroenergetycznej zasilającej Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej na odcinku Chemeko System Rudna Mała Rudna Wielka z linii napowietrznej na linię kablową, realizowana na działkach: nr 98/1 w obrębie miejscowości Rudna Wielka gmina Wąsosz 2022-09-01 11:42:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Poszerzenie pasa drogowego, drogi gminnej, na działkach nr 109/2 i 130, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-09-01 11:40:27
Zarządzenie nr 717/22 Burmistrza Wąsosza z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz 2022-08-29 11:05:32
Obwieszczenie - Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz 2022-08-16 11:52:59
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2022.BZK z dnia 18.07.2022 r. 2022-07-25 09:10:39
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórka istniejącej stacji gazowej oraz budowa stacji gazowej Redukcyjno Pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości Qn = 600 m 3 /h wraz z instalacją elektroenergetyczną, akpia, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem tarenu, element sieci infrastruktury technicznej ( sieci gazowej ) realizowana na działkach nr104, 623, 624, 105, w obrębie miejscowości Wąsosz, gmin 2022-07-18 09:43:59
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 29.06.2022 r. 2022-07-07 08:31:46
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2022.BZK z dnia 22.06.2022 r. 2022-06-29 10:41:05
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 09.06.2022 r. 2022-06-14 08:32:28
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacja sieci elektroenergetycznej zasilającej Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej na odcinku Chemeko System Rudna Mała Rudna Wielka z linii napowietrznej na linię kablową, realizowana na działkach: nr 44, 53, 83, 84, 85, 86, w obrębie miejscowości Rudna Mała gmina Wąsosz, nr 120, 125, 121/1, 122, 123, 124, 126, 127, 128/1, 128/2, w obrębie miejscowości 2022-06-09 13:11:01
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: sieci elektroenergetycznej napowietrznej jednotorowej linii 110 kV Rawicz Góra realizowana na działkach nr 97, 98, 99/1, 130, 131, 135, w obrębie miejscowości Sułów Wielki gmina Wąsosz, nr 149/2, 160, 161, 163, 167/9, w obrębie miejscowości Sułów Mały gmina Bojanowo 2022-06-09 07:13:19
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa budynek jednorodzinny parterowy wraz z garażem 2 stanowiskowym w bryle budynku, dach czterospadowy, pow. całkowita do 220 m 2 , na działce nr 76, obręb miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2022-05-27 08:43:34
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4V kablowa dla zasilania linii napowietrznej zasilającej obiekty wzdłuż ulicy Polnej , realizowana na działkach nr 109/5, 10 9/4, 144, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-05-27 08:42:23
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2022 r. 2022-05-24 11:17:07
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2022 r. 2022-05-24 11:16:27
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: Budowa: linii kablowej nN 0,4k, wraz ze złączem kablowym i skrzynką kablowa SK6, realizowana na działkach nr 109/5, 144, 78, 79, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-05-17 21:41:35
Informacja Starosty Górowskiego BD.6740.53.2022 z dnia 29.04.2022 2022-05-06 13:05:24
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: modułowy Posterunek Policji, obiekt magazynowo-garażowy, masztu antenowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 23/2, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-04-22 07:16:34
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz 2022-04-20 12:51:57
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz 2022-04-20 08:30:15
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz 2022-04-13 20:54:00
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz 2022-04-13 20:52:31
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowa: sieci elektroenergetycznej nN 0,4V kablowa dla zasilania linii na powietrznej zasilającej obiekty wzdłuż ulicy Polnej , realizowana na działkach nr 109/5, 109/4, 144, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-04-07 13:59:28
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 189 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2022-04-06 13:46:22
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2022-03-31 19:49:27
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Wrząca Śląska na działce nr 128/3, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku (akwen wędkarski), utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wrząca Śląska czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym 2022-03-31 19:47:24
Wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa wraz z poszerzeniem drogi gminnej realizowana na działkach nr 14, 6, 4, część dz. 566, część dz. 571, w obrębie miejscowości Baranowice gmina Wąsosz 2022-03-31 19:44:58
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 22.03.2022 r. 2022-03-31 07:41:10
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: linii kablowej nN 0,4k, wraz ze złączem kablowym i skrzynką kablowa SK6 , realizowana na działkach nr 109/5, 144, 78, 79, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-03-23 11:14:34
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w miejscowości Lubiel planuje się utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zabudową usług podstawowych i ponadpodstawowych, ( powiększenie istniejącego placu zabaw ) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na czę 2022-03-17 21:20:06
Wszczętcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: modułowy Posterunek Policji, obiekt magazynowo - garażowy, masztu antenowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 23/2, w obrębie miejscowości Wąsosz na gmina Wąsosz 2022-03-14 22:13:55
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GRW 3308 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilania realizowana na działce: nr 50/15 obręb Czarnoborsko gmina Wąsosz 2022-02-14 10:17:03
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 28.01.2022 r. 2022-02-03 14:06:03
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacja budynku internatu polegająca na zamontowaniu dźwigu osobowego (platformy pionowej dla osób niepełnoprawnych), realizowana na działce nr. 528, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2022-01-31 09:36:59
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Wrząca Śląska na działce nr 128/3, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku (akwen wędkarski), utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wrząca Śląska czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie pods 2022-01-27 09:33:08
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa wraz z poszerzeniem drogi gminnej realizowana na działkach nr 14, 6, 4, część dz. 566, część dz. 571, w obrębie miejscowości Baranowice gmina Wąsosz 2022-01-26 10:31:35
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 19.01.2022 r. 2022-01-24 14:18:37
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV w obrębie miejscowości Wiklina gmina Wąsosz realizowana na działkach nr. :25/5, 25/6, 61, 63, 71, 72, 74, 75, 77/1, 127, 151, obręb miejscowości Wiklina gmina Wąsosz 2022-01-11 08:02:30
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Wąsosz na działkach nr 109/4, 109/5, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wąsosz czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym realizowana na działkach: nr 109/4, 109/5, obręb Wąsosz 2021-12-28 12:52:39
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa drogi powiatowej nr 1083 D Kłoda G. Ślubów Wąsosz od km. 6+090 6+635 w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem, realizowana na działkach: nr 24, obręb Bełcz Górny gmina Wąsosz 2021-12-23 11:24:30
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacja budynku internatu polegająca na zamontowaniu dźwigu osobowego realizowana na działce nr. 528, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2021-12-21 10:15:29
Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-12-15 14:01:06
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 09.12.2021 r. 2021-12-14 13:06:25
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) wraz z instalacją radiokomunikacyjną nr 44610 na działce nr 189 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-12-09 14:02:50
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.11.2021 r. 2021-12-06 08:41:17
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 22.11.2021 r. 2021-11-26 13:28:26
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa linii kablowej nN 0,4 kV w obrębie miejscowości Wiklina gmina Wąsosz realizowana na działkach nr. :25/5, 25/6, 61, 63, 71, 72, 74, 75, 77/1, 127, 151, obręb miejscowości Wiklina gmina Wąsosz 2021-11-22 13:37:14
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Wąsosz na działkach nr 109/4, 109/5, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wąsosz czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym realizowana na 2021-11-16 09:27:49
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa drogi powiatowej nr 1083 D Kłoda G. Ślubów Wąsosz od km. 6+090 6+635 w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem, realizowana na działkach: nr 24, obręb Bełcz Górny gmina Wąsosz 2021-11-16 07:51:00
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy budowa obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działce nr 147 w obrębie miejscowości Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2021-11-16 07:49:17
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającej na: Budowa budynek jednorodzinny parterowy wraz z garażem 2 stanowiskowym w bryle budynku, dach czterospadowy, pow. całkowita do 220 m 2 , na działce nr 76, obręb miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2021-11-16 07:47:53
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa - 6 budynków mieszkalnych na działce nr 235 obręb Świniary, gmina Wąsosz 2021-11-09 14:37:45
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 709/3, 710, 715, obręb Wąsosz gmina Wąsosz, realizowana na działkach: nr 613, 616/1, 618/1, obręb Płoski gmina Wąsosz 2021-10-15 11:41:56
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające j na: Rozbudowa i przebudowa budynku Handlowo - Usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa zadaszenia nad strefą dostaw, dodatkowych utwardzeń oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i paczkomatu, na dz. nr 200/1, 200/2, w obrębie m. Wąsosz, gmina Wąsosz 2021-10-11 13:22:12
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.10.2021 r. - SKO/PP-412/59/2021 2021-10-11 07:39:49
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: przyłącza elektroenergetycznego dla farmy Fotowoltaicznej Świniary I oraz Świniary II Realizacja na działkach nr 256/3, 286, 287, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2021-09-29 09:33:46
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Remont gazociągu W/C DN 350 MOP 5,5 MPa relacji Aleksandrowice Załęcze w zakresie likwidacji zwarcia rury osłonowej z przewodową na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr. 1110D w m. Unisławice 2021-09-24 11:36:02
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa płyty na osad ściekowy na działce nr 79/1, obręb Górka Wąsoska, gmina Wąsosz 2021-09-24 11:34:47
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN na działkach .nr 38, 39/2, 55, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2021-09-24 11:33:01
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-09-13 12:22:49
Informacja Starosty Górowskiego BD.6740.135.2021 z dnia 01.09.2021 2021-09-06 12:50:45
Informacja Starosty Górowskiego BD.6740.134.2021 z dnia 01.09.2021 2021-09-06 12:47:01
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.60.2021.AK z dnia 25.08.2021 r. 2021-08-30 09:51:00
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 709/3, 710, 715, obręb Wąsosz gmina Wąsosz, realizowana na działkach: nr 613, 616/1, 618/1, obręb Płoski gmina Wąsosz 2021-08-24 14:33:50
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa 6 budynków mieszkalnych na działce nr 235 obręb Świniary, gmina Wąsosz 2021-08-18 13:03:29
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 28.07.2021 r. 2021-08-09 07:29:02
Obwieszczenie WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2 SIERPNIA 2021 r. (IF-PP.747.60.2021.AK) 2021-08-09 07:26:26
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Remont gazociągu W/C DN 350 MOP 5,5 MPa relacji Aleksandrowice - Załęcze w zakresie likwidacji zwarcia rury osłonowej z przewodową na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr. 1110D w m. Unisławice realizacja na działkach nr 474, 433, 430, 429, obręb Ługi, gmina Wąsosz 2021-08-09 07:21:01
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa płyty na osad ściekowy na działce .nr 79/1, obręb Górka Wąsoska, gmina Wąsosz 2021-08-09 07:19:35
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN na działkach .nr 38, 39/2, 55, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2021-08-09 07:17:59
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa Sali gimnastycznej na działkach .nr 55, 38, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2021-07-20 12:31:36
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: przyłącza elektroenergetycznego dla farmy Fotowoltaicznej Świniary I oraz Świniary II Realizacja na działkach nr 256/3, 286, 287, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2021-07-19 14:43:19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające j na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 170, 236/1, 236/7, 236/16, obręb Świniary gmina Wąsosz 2021-07-19 14:42:21
Pismo REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2021 r. - WOOŚ.400.1.77.2021.MS.2 dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Załęcze", realizowanego w gminie Wąsosz i gminie Rawicz 2021-07-01 08:07:33
Pismo REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2021 r. - WOOŚ.400.1.71.2021.MS.2 dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Wiewierz W", realizowanego w gminie Wąsosz 2021-07-01 08:05:41
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz 2021-06-24 12:10:00
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz, 2021-06-17 13:39:18
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana na działce : nr 108 obręb Wąsosz 2021-06-09 14:06:25
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-06-08 11:58:03
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Czeladź Wielka na działkach nr 767/21, 767/22, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Czeladź Wielka czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawow 2021-06-02 14:16:18
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobiel realizowana na działkach: nr 599, 218/1, 184, 186/1, 186/2, 188, 189, 193/1, 647, 192/2, 603, 195,3, 196, 195/1, 197, 606, 210, 209, 208, 207, 205/1, 204, 304, 305/1, 303/1, 577, 182, 183, 190, 588/2, 200, 322/3, 322/4, 323/1, 323/2, 324/7,324/6, 325/5, 325/4, 328/4, 935, obręb Pobiel gmina Wąsosz 2021-05-31 07:22:49
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 14.05.2021 r. 2021-05-19 14:27:52
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GRW 3308 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilania realizowana na działce: nr 50/15 obręb Czarnoborsko gmina Wąsosz, 2021-05-18 07:13:49
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 170, 236/1, 236/7, 236/16, obręb Świniary gmina Wąsosz 2021-05-18 07:12:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające j na: remont gazociągu Załęcze Aleksandrowice, odg. Wąsosz - Wąsosz , usunięcie zwarcia rury przewodowej gazociągu DN 80 z rurą osłonową na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Pobiel, na przekroczeniu drogi powiatowej nr 111D Wąsosz - Pobiel - Unisławice w dwóch lokalizacjach 2021-05-13 13:56:50
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Wąsoszu 2021-04-14 09:41:08
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Alei Niepodległości w Wąsoszu 2021-04-14 09:40:16
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa polegająca na likwidacji odwadniacza na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 MOP 5,5 MPA Załęcze Aleksandrowice, realizowana na działkach: nr 20, 21, obręb Bartków gmina Wąsosz 2021-04-07 19:16:37
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24.03.2021 r. 2021-04-06 14:19:38
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobiel 2021-04-02 10:31:35
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiklina 2021-03-26 07:34:37
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiewierz 2021-03-26 07:33:49
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa przedszkola Samorządowego w Wąsoszu, powierzchnia zabudowy do 500m2, na działce nr 518, obręb Wąsosz 2021-03-26 07:33:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu rozstrzygnięcia z wniosku KGHM Polska Miedź S.A. udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra na obszarze "Kulów - Luboszyce" 2021-03-18 13:22:55
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: remont gazociągu Załęcze - Aleksandrowice, odg. Wąsosz - Wąsosz, usunięcie zwarcia rury przewodowej gazociągu DN 80 z rurą osłonową na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Pobiel, na przekroczeniu drogi powiatowej nr 111D Wąsosz - Pobiel - Unisławice 2021-03-18 13:20:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-03-09 13:35:56
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 08.03.2021 r. 2021-03-09 13:34:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach nr76, 142/1, 170, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2021-03-08 13:57:54
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającej na: budowie instalacji dwóch Mikrobiogazowni rolniczych BIOLEKTRIC o mocy 44 kWe każda, na działce nr 147 w obrębie miejscowości Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2021-02-25 09:01:56
Prośba o uzgodnienie i o wydanie opinii dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze 2021-02-16 14:09:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze 2021-02-16 14:07:59
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa - polegająca na likwidacji odwadniacza na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 MOP 5,5 MPA Załęcze - Aleksandrowice, realizowana na działkach: nr 20, 21, obręb Bartków gmina Wąsosz 2021-02-08 13:15:44
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Wydzielenie drogi gminnej z części działki nr 293 w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz 2021-02-08 13:13:48
Informacja Starosty Górowskiego nr BD.6740.230.2020 z dnia 26.01.2021 r. 2021-02-01 12:40:55
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości do 520 m, na działkach nr 462/2, 493, 556, 605, 606, w obrębie miejscowości Lubiel, gmina Wąsosz 2021-01-26 09:12:39
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa przebudowa przedszkola Samorządowego w Wąsoszu, powierzchnia zabudowy do 500m2, na działce nr 518, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz realizowanej: na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2021-01-22 08:59:42
Wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-01-15 14:59:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2021-01-07 09:10:18
Informacja Starosty Górowskiego nr BD.6740.239.2020 z dnia 30.12.2020 r. 2021-01-04 15:33:43
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach nr76, 142/1, 170, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2020-12-18 14:41:14
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 11.12.2020 r. - SKO/PP-412/56/2020 2020-12-18 08:33:05
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-12-18 08:30:09
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowa przebudowa budynku OSP w Płoskach, na działce nr 214 w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz. 2020-12-18 08:28:42
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowa przebudowa budynku OSP w Płoskach, na działce nr 214 w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz 2020-12-14 13:20:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Wydzielenie drogi gminnej z części działki nr 293 w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz 2020-12-02 11:12:40
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości do 520 m, na działkach nr 462/2, 493, 556, 605, 606, w obrębie miejscowości Lubiel, gmina Wąsosz 2020-11-20 08:28:07
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 10.11.2020 r. - SKO/PP-412/44/2020 2020-11-19 11:49:13
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: : telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-11-12 14:27:47
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.10.2020 r. - SKO/PP-412/56/2020 2020-11-05 11:25:16
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo - socjalną, na działce nr 95/24 w obrębie miejscowości Rudna Mała, gmina Wąsosz 2020-10-14 09:13:22
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, realizowane na działkach nr. 109, 112, 70,7, 70,1, w obrębie miejscowości Zbaków Dolny, gmina Wąsosz 2020-10-08 13:48:30
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Żmigrodu do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-10-08 13:47:40
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Rawicza do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-10-08 13:46:26
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 18.09.2020 r. - SKO/PP-412/44/2020 2020-09-23 10:44:23
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającej na: wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych płynących z rzeki Barycz, w celu deszczowania upraw polowych, zlokalizowanych na obszarze zlewni Barycz 2020-09-09 13:50:56
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo - socjalną, na działce nr 95/24 w obrębie miejscowości Rudna Mała, gmina Wąsosz 2020-09-07 14:22:58
Obwieszczenie - wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/15, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2020-08-31 14:07:10
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa wiaty o wymiarach do 12mx12mx2,50m, na działce nr 76 w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2020-08-20 11:54:39
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa dwóch wiat gospodarczych (magazynów płodów rolnych i maszyn rolniczych), na dz. nr 147 w obrębie m. Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2020-08-17 14:59:30
Wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowa przebudowa budynku OSP w Płoskach, na działce nr 214 w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz. 2020-08-12 11:28:54
Wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, realizowane na działkach nr. 109, 112, 70,7, 70,1, w obrębie miejscowości Zbaków Dolny, gmina Wąsosz 2020-08-10 14:00:27
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Żmigrodu do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-08-07 11:43:20
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Wińska do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-08-07 11:34:18
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Rawicza do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-08-07 11:32:51
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa gazociągu i przyłącza gazu N/C do budynku mieszkalnego na działce nr. 250/2 realizowanej na działkach nr: 246/2, 250/2 obręb Wąsosz, budowa gazociągu i przyłącza gazu Ś/C do budynku mieszkalnego na działce nr. 169/3 na działkach nr .167/3, 169/3, 180/7, 194, 744, obręb Wąsosz 2020-08-07 11:31:24
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na pozio 2020-07-31 13:49:48
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany ww. studium. 2020-07-29 09:47:07
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-07-21 10:54:38
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011C wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części dz. nr 775/2, 771, 770, obręb Pobiel, gmina Wąsosz 2020-07-20 09:09:31
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.06.2020 r. 2020-07-10 13:45:37
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa wiaty o wymiarach do 12mx12mx2,50m, na działce nr 76 w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2020-06-29 08:03:05
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoskarealizowanej na działce nr: 16, obręb Wąsosz,na działkach nr . 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14,30, 84/2, 82, 79/2, 79/1, obręb Górka Wąsoska 2020-06-17 12:18:06
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu i przyłącza gazu N/C do budynku mieszkalnego na działce nr. 250/2 realizowanej na działkach nr: 246/2, 250/2 obręb Wąsosz, budowa gazociągu i przyłącza gazu N/C do budynku mieszkalnego na działce nr. 169/3 na działkach nr .167/3, 169/3, 180/7, 194, 744, obręb Wąsosz 2020-06-09 13:00:01
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.06.2020 r. 2020-06-08 08:28:38
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli 2020-06-04 09:40:00
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na pozio 2020-05-29 14:11:47
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, o wysoko-ści do 8 m, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni, na działce nr 267/10 w obrębie miejscowości Chocieborowice, gmina Wąsosz 2020-05-25 10:59:00
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV - układanie kabla w wykopie otwartym i rurach osłonowych, i przeciskach sterowanych, realizowanej na działkach nr: 5, 9, 43, 118/2, obręb Ostrawa, gmina Wąsosz 2020-05-19 11:30:33
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-05-05 12:27:10
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz 2020-04-30 13:40:42
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 07.04.2020 r. 2020-04-10 08:10:46
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: rozbudowa budynku Handlowo - Usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, oraz z zagospodarowaniem terenu, możliwość podłączenia się do kanalizacji wód opadowych, na dz. nr 200/1, 200/2, w obrębie m. Wąsosz, gmina Wąsosz 2020-04-08 14:34:14
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej WOL3062 sieci PLAY wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 493 obręb Lubiel, gmina Wąsosz 2020-04-08 14:32:34
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu realizowanej na działce nr: 151, 166/10, 166/7, 166/9, 166/11, 744, obręb Wąsosz 2020-04-08 14:31:47
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa budynku stacji transformatorowej zasilającej pompy głębinowe ujęcia wody SUW w Załęczu gmina Rawicz realizowanej na działce nr: 152/14 obręb Świniary 2020-04-06 14:20:30
Wszczęte postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w miejscowości Lubiel planuje się utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zabudową usług podstawowych i ponadpodstawowych, (powiększenie istniejącego placu zabaw) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych 2020-03-27 12:05:44
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Inwestycja polega na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz ziele 2020-03-27 12:02:50
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska realizowanej na działce nr: 16, obręb Wąsosz, na działkach nr . 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1, obręb Górka Wąsoska 2020-03-25 13:48:56
Wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/15, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2020-03-24 14:04:12
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, o wysokości do 8 m, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni, na działce nr 267/10 w obrębie miejscowości Chocieborowice, gmina Wąsosz 2020-03-23 11:16:08
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz realizowanej: na części działki nr.518, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2020-03-19 13:21:33
Obwieszczenie z dnia 11.03.2020r. o zakończeniu postępowania - IR.733.36.2019.MR 2020-03-17 15:22:16
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz 2020-03-04 14:02:23
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa dwóch wiat gospodarczych (magazynów płodów rolnych i maszyn rolniczych) , na dz. nr 147 w obrębie m. Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2020-02-28 14:45:59
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV - układanie kabla w wykopie otwartym i rurach osłonowych, i przeciskach sterowanych, realizowanej na działkach nr: 5, 9, 43, 118/2, obręb Ostrawa, gmina Wąsosz 2020-02-28 07:16:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz 2020-02-26 11:03:20
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej WOL3062 sieci PLAY wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 493 obręb Lubiel, gmina Wąsosz 2020-02-18 12:07:28
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu realizowanej na działce nr: 151, 166/10, 166/7, 166/9, 166/11, 744, obręb Wąsosz 2020-02-18 07:49:57
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV - linii kablowej SN 20 kV z GPZ Góra w kirunku miejscowości Bełcz Górny, realizowanej na działkach nr: 28/2, 28/1, 3,25, 124, 23/1 obręb Bełcz Górny 2020-02-11 13:39:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m budowa słupów linii napowietrznej nn - do 4szt., budowa złączy kablowych nn - do 5szt. realizowanej na działkach: nr 109/16, 109/17, 109/37,109/38, 109/76, 109/77, 109/81, 109/82, obręb Wąsosz 2020-02-11 13:38:08
Wszczęcie postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa budynku stacji transformatorowej zasilającej pompy głębinowe ujęcia wody SUW w Załęczu gmina Rawicz realizowanej na działce nr: 152/14 obręb Świniary 2020-02-11 13:34:53
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-01-29 11:05:19
Zakończenie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m budowa słupów linii napowietrznej nn - do 4szt., budowa złączy kablowych nn - do 5szt. realizowanej na działkach: nr 109/16, 109/17, 109/37,109/38, 109/76, 109/77, 109/81, 109/82, obręb Wąsosz 2020-01-28 14:38:32
Obwieszczenie Starosty Górowskiego nr BD.6743.4.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. 2020-01-23 13:31:22
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa linii napowietrznej RAW-Borowna w m. Wąsosz realizowanej: na części działek nr: 334/2, 335, 359, 315, 345, 344, 346, 347, 443, 587, 487/6, 491, 488, obręb Wąsosz, oraz na części działek nr: 757, 762, 770, 771, 842, obręb Pobiel 2020-01-21 11:17:04
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej linii zasilającej SN-20 kV oraz powiązań kablowych nn-0,4 kV w m. Chocieborowice, gmina Wąsosz, realizowanej: na części działek nr: 221/4, 219, 218, 220, 214/3, 263, 245, 242, 226/1, 243, obręb Chcieborowice 2020-01-20 13:34:49
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.12.2019 r. 2020-01-03 12:09:30
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV - linii kablowej SN 20 kV z GPZ Góra w kirunku miejscowości Bełcz Górny 2019-12-06 12:24:55
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej Sn oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, budowa linii kablowej SN - do 500m budowa słupów linii napowietrznej SN - do 5szt realizowanej na działkach nr.518, 365, obręb Wąsosz 2019-12-05 13:14:45
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m budowa słupów linii napowietrznej nn - do 4szt., budowa złączy kablowych nn - do 5szt. realizowanej na działkach: nr 109/16, 109/17, 109/37,109/38, 109/76, 109/77, 109/81, 109/82, obręb Wąsosz 2019-12-03 14:04:35
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2019-12-03 14:03:00
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa linii napowietrznej RAW-Borowna w m. Wąsosz realizowanej: na części działek nr: 334/2, 335, 359, 315, 345, 344, 346, 347, 443, 587, 487/6, 491, 488, obręb Wąsosz, oraz na części działek nr: 757, 762, 770, 771, 842, obręb Pobiel 2019-11-29 08:13:28
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej linii zasilającej SN-20 kV oraz powiązań kablowych nn-0,4 kV w m. Chocieborowice, gmina Wąsosz, realizowanej: na części działek nr: 221/4, 219, 218, 220, 214/3, 263, 245, 242, 226/1, 243, obręb Chcieborowice 2019-11-29 08:12:42
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku szkolnego, zlokalizowanej na działkach .nr 55, 38, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2019-11-28 07:38:14
Wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/15, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2019-11-04 09:33:00
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Górka Wąsoska na działce nr 31/11 planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym 2019-10-18 14:45:27
Wszczecie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m, budowa słupów linii napowietrznej nn - do 5szt realizowanej: na działkach nr 109/37, 109/76, 109/77, obręb Wąsosz 2019-10-16 14:15:47
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: linii kablowej Nn 0,4 kV realizowanej: na działkach nr.73, 79/3, 330, obręb Wiewierz 2019-10-16 14:14:05
Wszczęcie postępowania administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, budowa: linii kablowej SN - do 500m, budowa słupów linii napowietrznej SN - do 5szt realizowanej: na działkach nr.518, 365, obręb Wąsosz 2019-10-16 07:15:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany ww. studium 2019-09-25 13:51:26
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: linii kablowej Nn 0,4 kV realizowanej: na działkach nr.73, 79/3, 330, obręb Wiewierz 2019-08-27 13:45:12
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 20.08.2019 r. - SKO/PP-412/43/2019 2019-08-22 08:54:21
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej stacji paliw Wąsosz ul. Rawicka 22, dz. nr 180/3 realizowanej: na działkach nr. 123, 148, 12, 180/3, 150, 149/2, 149/1, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr. 247/30, 247/21, 248, 247/31, obręb Gola Wąsoska 2019-08-07 07:32:18
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: linii kablowych SN, NN wraz ze stacją transformatorową w Świniarach realizowanej: na działkach nr.3/5, obręb Świniary 2019-08-05 12:08:25
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: linii kablowej SN oraz rozbiórka linii napowietrznej SN w Świniarach realizowanej: na działkach nr.408, obręb Świniary 2019-08-05 12:07:12
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa - inwestycja liniowa wykonanie linii kablowej nN 0,4 kV ul.Chabrowa , ul.Makowa, ul.Rumiankowa, realizowanej: na działkach nr. 54/7, 54/34, 54/36, 54/37, 54/38, obręb Wąsosz 2019-07-18 12:19:07
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Rawicza realizowanej: na działkach nr. 149/2, 150, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr 247/19, 247/21, 247/22, 248, obręb Gola Wąsoska 2019-07-17 12:07:49
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Rawicza realizowanej: na działkach nr. 149/2, 150, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr 247/19, 247/21, 247/22, 248, obręb Gola Wąsoska 2019-07-12 13:35:25
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej wraz z budową oświetlenia ulicznego, na części działki nr 52 i części działki nr 60 w obrębie miejscowości Wąsosz 2019-06-27 13:33:15
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Rawicza realizowanej: na działkach nr. 149/2, 150, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr 247/19, 247/21, 247/22, 248, obręb Gola Wąsoska 2019-06-11 11:19:56
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - budowa obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działce nr 147 w obrębie miejscowości Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2019-06-04 13:22:35
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowech SN, NN wraz ze stacją transformatorową w Świniarach realizowanej: na działkach nr.3/5, obręb Świniary 2019-06-03 09:56:58
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej SN oraz rozbiórka linii napowietrznej SN w Świniarach realizowanej: na działkach nr.408, obręb Świniary 2019-06-03 09:55:07
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej na działkach 166/1, 166/2, 166/5, 198/2, w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2019-05-21 13:33:45
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja Amfiteatru 2019-05-21 13:32:43
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011C wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 775/2 obręb Pobiel, gmina Wąsosz 2019-05-21 13:30:38
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: inwestycja liniowa wykonanie linii kablowej nN 0,4 kV ul.Chabrowa , ul.Makowa, ul.Rumiankowa, realizowanej: na działkach nr. 54/7, 54/34, 54/36, 54/37, 54/38, obręb Wąsosz 2019-05-17 14:10:30
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa tłoczni gazu ziemnego Załęcze, oraz modernizacja kotłowni OC KGZ Załęcze zlokalizowanej na działkach .nr 83/3, 327, obręb Wodniki, gmina Wąsosz 2019-04-10 12:52:32
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/21/2019 2019-04-10 11:20:32
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/19/2019 2019-04-10 11:19:49
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/72/2018 2019-04-10 11:19:17
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/73/2018 2019-04-10 11:18:24
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/18/2019 2019-04-10 11:16:57
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/20/2019 2019-04-10 11:16:29
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na części działki nr 52 , w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2019-04-08 14:23:47
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Rawicza realizowanej: na działkach nr. 149/2, 150, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr 247/19, 247/21, 247/22, 248, obręb Gola Wąsoska 2019-04-02 14:39:01
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej stacji paliw Wąsosz ul. Rawicka 22, dz. nr 180/3 realizowanej: na działkach nr. 123, 148, 12, 180/3, 150, 149/2, 149/1, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr. 247/30, 247/21, 248, 247/31, obręb Gola Wąsoska 2019-03-21 07:17:43
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011B wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 163/1, obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz 2019-03-20 07:17:05
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej na działkach 166/1, 166/2, 166/5, 198/2, w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2019-03-19 11:17:27
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011C wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 775/2, obręb Pobiel, gmina Wąsosz 2019-03-18 15:18:37
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja Amfiteatru 2019-03-13 12:25:03
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku szkolnego, zlokalizowanej na działkach nr 55, 38, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2019-03-04 08:30:59
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa tłoczni gazu ziemnego Załęcze, oraz modernizacja kotłowni OC KGZ Załęcze zlokalizowanej na działkach .nr 83/3, 327, obręb Wodniki, gmina Wąsosz 2019-02-06 09:20:15
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 21.01.2019 r. 2019-01-24 14:21:06
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 21.01.2019 r. 2019-01-24 14:20:30
Obwieszczenie - wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011B wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 163/1, obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz 2019-01-08 11:00:13
Uchwała nr XLIII/304/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w miejscowości Kowalowo 2018-11-05 14:03:20
Uchwała nr XLIII/303/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2018-11-05 14:02:53
Uchwała nr XLIII/302/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz 2018-11-05 14:02:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2018-10-25 12:04:38
Postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz - wezwanie do uzupełnienia wniosku 2018-09-14 11:54:46
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele Ośrodka Zdrowia - pomieszczeń na parterze budynku, na działce nr 499/2 w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2018-09-12 13:31:27
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej SN-20kV, złącza kablowego SN - 1szt. oraz wymiana istniejących słupów linii napowietrznej SN-20 kV - 3 szt realizowanej: na działkach nr. 161/1, 162/1, 212, 213, 256/79, 307, 308, obręb Wodniki, oraz na działkach nr. 21, 48/3, 78/1, 168/73, 170, 174, 175, obręb Wiklina 2018-08-13 08:26:04
Wydanie decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowa elektroenergetycznej sieci na-powietrznej SN 15 kV realizowanej: na działkach nr 97, 131, 139, obręb Wrząca Śląska, oraz na części działek: 19, 20, 45, 112, 115/23, 121/2, 128/4, 133, 136, 140, 147, obręb Wrząca Śląska, na działkach nr 18, obręb Wrząca Wielka, oraz na części działek: 369/21, 369/22, 40, 43/2, 43/3, obręb Wrząca Wielka 2018-08-07 07:19:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2018-07-30 11:25:46
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka 2018-07-30 11:14:46
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz dla terenów położnych w obrębach Pobiel i Rudna Wielka 2018-07-30 10:55:07
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2018-07-30 10:47:39
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowy z poddaszem użytkowym, pow. zabudowy do 200 m2, kryty dachówką lub blachodachówką na dz. nr 741/1 w obrębie m. Wąsosz, gmina Wąsosz 2018-06-26 07:34:35
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej SN-20kV, złącza kablowego SN - 1szt. oraz wymiana istniejących słupów linii napowietrznej SN-20 kV - 3 szt realizowanej: na działkach nr. 161/1, 162/1, 212, 213, 256/79, 307, 308, obręb Wodniki, oraz na działkach nr. 21, 48/3, 78/1, 168/73, 170, 174, 175, obręb Wiklina 2018-06-11 15:44:55
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 kV realizowanej: na działkach nr 97, 131, 139, obręb Wrząca Śląska, oraz na części działek: 19, 20, 45, 112, 115/23, 121/2, 128/4, 133, 136, 140, 147, obręb Wrząca Śląska, na działkach nr 18, obręb Wrząca Wielka, oraz na części działek: 369/21, 369/22, 40, 43/2, 43/3 2018-05-17 12:35:17
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 114/1, 199, obręb Wodniki 2018-05-02 09:54:59
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 114/1, 199, obręb Wodniki 2018-04-26 11:45:58
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 98 w obrębie Pobiel, gm. Wąsosz 2018-04-10 11:04:27
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 177/3, 180/7, 194, 195/3, 246/2, 251/1, 744, obręb Wąsosz dz. nr. 755 obręb Pobiel 2018-03-12 13:45:30
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowana na działkach: w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz : 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 2018-02-01 13:47:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka 2018-01-31 10:55:26
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2018-01-31 10:54:36
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie przedszkola samorządowego w Wąsosz w celu utworzenia klubu dziecięcego, realizowanej: na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2018-01-17 13:18:10
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowana na działkach: w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz : 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 2018-01-09 08:26:37
Zakończenie postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2018-01-05 14:33:23
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 114/1, 199, obręb Świniary - Borowna 2017-12-18 14:51:03
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 177/3, 180/7, 194, 195/3, 246/2, 251/1, 744, obręb Wąsosz dz. nr. 755 obręb Pobiel 2017-12-18 14:49:46
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie przedszkola samorządowego w Wąsosz w celu utworzenia klubu dziecięcego, realizowanej: na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2017-11-22 13:54:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanej na działkach w obrębie miejscowości Rudna Wielka: 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 2017-11-17 14:38:39
Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2017-11-09 11:13:40
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 09 października 2017 r. 2017-10-11 12:39:29
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz 2017-08-10 13:31:42
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2017-07-26 12:36:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V, oraz częściowa wymiana kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Górka Wąsoska i Wąsosz, gmina Wąsosz 2017-07-20 07:13:10
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej nN i Sn, budowa słupowej stacji transformatorowej realizacja na dz.:183, 184, 185, 186, 555, 188, 189, 190, 549/2, 549/1, 300, 299, 298, 297, 540, w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz 2017-05-05 09:27:43
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2017-04-21 14:14:03
Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydanej na wniosek Rawicz Energy Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika P. Rafała Wrzala przedstawiciela Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o "Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" dla inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rawicz" 2017-04-14 10:24:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na wniosek Rawicz Energy Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika P. Rafała Wrzala przedstawiciela Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o. dla inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rawicz" 2017-04-14 10:21:10
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Wąsosz na lata 2017 - 2025 2017-04-04 12:50:56
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz realizowanej na dz. nr 72/2, 72/3, 72/4, 73, 72/5, 72/6, 72/8, 74, 75, 76, 72/7, 79/3, 79/4, 79/2, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 81, 93, 94, 99/1, 99/2, 100, 101, 53/1, 53/2, 51, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/2, 59/1, 59/2, 58/1, 60/2, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 52, 65, 66, 67, 120, 121/1, 121/2, 119, 118, 117/5, 102, 103, 104, 110/1, 111/2, 5 2017-03-27 08:01:14
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonanie otworu hydrogeologicznego awaryjnego nr 2ZA o gł. około 70,0 m wraz z obudową i pompą dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich, w obrębie m. Rudna Wielka teren inwestycji: dz.nr 108 obręb Rudna Wielka , gmina Wąsosz 2017-03-01 12:23:49
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej nN i Sn, budowa słupowej stacji transformatorowej realizacja na dz.:183, 184, 185, 186, 555, 188, 189, 190, 549/2, 549/1, 300, 299, 298, 297, 540, w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz 2017-02-23 09:30:17
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2017-02-23 09:28:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rawicz" 2017-01-24 11:16:42
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz realizowanego na dz. nr 72/2, 72/4, 73, 72/5, 72/6, 72/8, 74, 75, 76, 72/7, 79/3, 79/4, 79/2, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 81, 93, 94, 99/1, 99/2, 100, 101, 53/1, 53/2, 51, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/2, 59/1, 59/2, 58/1, 60/2, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 52, 65, 66, 67, 120, 121/1, 119, 118, 117/5, 102 2017-01-10 12:43:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonanie otworu hydrogeologicznego awaryjnego nr 2ZA o gł. około 70,0 m wraz z obudową i pompą dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich, w obrębie m. Rudna Wielka teren inwestycji: dz.nr 108 obręb Rudna Wielka , gmina Wąsosz 2016-12-15 13:54:59
Wydanie na rzecz: T-MOBILE POLSKA S.A. ul.Marynarska 12B, 02-674 Warszawa, Magdalena Sobczak, ul Hallera 6-8, 60-951 Poznań, pełnomocnik decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowe telefonii komórkowej 2016-12-15 13:53:43
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergrtycznej sieci SN kablowo napowietrznej wykaz działek:617, 619, 620, 622/1, 622/2, 698/4, 698/5, 697, 698/1, 618/1, 618/9, 618/6, 618/7, 618/8, 656, 663, 662, 660, 560/2, 559, 563 obręb Wąsosz 2016-12-09 14:24:23
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV kablowej dł.do 450m i nN 0,4kV kablowej dł.do 200m z szafką SK; małogabarytowa stacja transformatorowa 3,12m/1,90m/1,62m (dł./szer./wys ), teren inwestycji: dz.nr144, 107/2, 55/2, 241, 55/1, 35, 60, 725, 728/4, 199/9, obręb Wąsosz gmina Wąsosz 2016-11-07 10:11:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-Mobile 44611 Chocieborowice (65175 Wąsosz Chocieborowice) 2016-10-19 14:43:08
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV kablowej dł.do 450m i nN 0,4kV kablowej dł.do 200m z szafką SK; małogabarytowa stacja transformatorowa 3,12m/1,90m/1,62m (dł./szer./wys ) 2016-09-20 13:41:23
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ostrawa na działce nr 38, 125/2 obręb Ostrawa, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:14:10
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cieszkowice na działce nr 334 obręb Cieszkowice, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:12:32
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Bełcz Mały na działce nr 4 obręb Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:10:48
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kolejowej w Wąsoszu na działce nr. 563 obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:08:50
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sułów Wielki, na działce nr. 108 obręb Sułów Wielki, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:04:28
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnoborsko na działkach nr 143, 147, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2016-07-27 14:44:13
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wodniki na działce nr 217 obręb Wodniki, gmina Wąsosz 2016-07-27 14:43:15
Wydanie decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN działki: 29, 475, 36/1, 36/4, 590, 38, 479, 40, 46, 47 obręb m. Lechitów gmina Wąsosz 2016-06-30 13:45:27
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Przemysłowej na działce nr 698/5 obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:33:11
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ostrawa na działce nr 38, 125/2 obręb Ostrawa, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:31:56
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gola Wąsoska na działce nr 205 obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:11:50
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Drozdowice Małe na działce nr 97 obręb Drozdowice Małe, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:10:27
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnoborsko na działkach nr 143, 147, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:07:53
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cieszkowice na działce nr 334 obręb Cieszkowice, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:56:59
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Bełcz Mały na działce nr 4 obręb Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:52:49
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wodniki na działce nr 217 obręb Wodniki, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:50:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kolejowej w Wąsoszu na działce nr. 563 obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:48:48
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sułów Wielki, na działce nr. 108 obręb Sułów Wielki, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:46:39
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN działki: 29, 475, 36/1, 36/4, 590, 38, 479, 40, 46, 47 obręb m. Lechitów gmina Wąsosz 2016-04-22 07:16:52
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci gazowej ŚR/C DN 63 PE na działkach nr 55/2, 54/37, 54/38, w obrębie m. Wąsosz gmina Wąsosz 2016-04-08 17:45:11
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej ŚR/C DN 63 PE na działkach nr 55/2, 54/37, 54/38, w obrębie m. Wąsosz gmina Wąsosz 2016-02-23 12:23:00
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci SN kablowo napowietrznej 2016-01-11 09:39:23
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku usługowego-przedszkola II oddziałowego , przyłączy, zjazdu-obręb geodezyjny Wąsosz realizowanej: na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2015-11-04 14:34:28
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap IV 2015-11-04 14:32:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami -obręb geodezyjny Pobiel 2015-10-29 14:40:56
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku usługowego-przedszkola II oddziałowego , przyłączy, zjazdu-obręb geodezyjny Wąsosz realizowanej na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2015-10-07 14:35:23
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap IV 2015-10-02 14:28:05
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 2015-08-21 08:33:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka, obejmującego obszar działki nr 144/2, obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2014-03-12 09:44:48
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsosz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-11-19 08:08:36
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowalowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-12-20 10:41:18
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowalowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-11-02 08:33:48
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części dz. nr 245/4 położonej w obrębie miejscowości Gola Wąsoska 2010-03-26 08:03:54
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części dz. nr 7/7 położonej w obrębie miejscowości Kowalowo 2010-03-26 07:49:02
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąsosz 2010-03-26 07:47:50
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko 2010-03-26 07:46:59
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2010-03-26 07:46:09
ARCHIWUM 2010-01-11 13:51:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
11 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
11 sty 2010, godz. 13:51

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
11 sty 2010, godz. 13:51