Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kompetencje Burmistrza Wąsosza

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź

Plac Wolności 17
56-210 Wąsosz, pokój nr 9

tel. 65 543 78 50
fax.  65 543 77 08

e-mail:urzad@wasosz.eu

Burmistrz Wąsosza przyjmuje mieszkańców w środy w godzinach: 8.00-14.00.

  Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie  uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnienie przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych ,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnienie swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz Uchwały Rady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
04 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
04 sty 2010, godz. 13:21

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
22 wrz 2022, godz. 13:21