Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – zwane dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz.
Dane przedstawiciela: Paweł Niedźwiedź
2. Dane Inspektora ochrony danych: Sławomir Kozieł, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz, rodo@wasosz.eu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków i uprawnień nadanych przepisami prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
6. Nie posiadają Państwo prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ponieważ brak jest takiej możliwości w kontakcie z podmiotem publicznym.
7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań gminy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.