Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Programy, plany, strategie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. 2020-01-10 12:17:41
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2020 2019-12-13 12:22:00
Uchwała nr VIII/46/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025 2019-04-24 14:36:27
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023 2019-03-05 10:32:51
Uchwała nr VI/32/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-03-05 10:30:58
Przekazany do konsultacji projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2019-01-18 08:45:50
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-01-03 14:52:22
Plan wykorzystania nieruchomości Gminy Wąsosz na lata 2018-2020 2018-04-20 11:11:27
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2018-03-29 14:06:31
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2018 2018-01-04 13:41:20
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2017-12-14 14:34:07
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu uchwał przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 2017-11-29 09:17:14
Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Górze do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych 2017-11-21 07:54:56
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. 2017-10-13 11:20:42
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-07-21 08:11:14
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 2017-06-23 11:27:10
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz [21 marca 2017 r.] 2017-03-27 08:58:39
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2017 2017-01-09 13:03:59
Uchwała nr XXIV/168/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Wąsosz 2016-12-22 12:43:12
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2016-2032 2016-10-18 14:51:58
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wąsosz 2016-10-13 08:12:44
Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz [24.02.2016] 2016-03-03 07:39:07
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz [24.02.2016] 2016-03-03 07:28:57
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-03-02 13:01:39
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2016-2023 2016-01-28 13:38:28
Plan wykorzystania nieruchomości Gminy Wąsosz na lata 2015-2017 2015-12-09 12:11:10
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WĄSOSZ 2015-04-13 14:55:00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2015 2015-02-18 08:19:00
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2014-04-01 11:30:02
Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz na lata 2014 - 2024 2014-04-01 10:24:33
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2014 2014-03-04 11:36:11
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2013-11-15 10:52:11
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2013-03-19 09:32:51
Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz - marzec 2013 2013-03-19 09:31:51
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2013 2013-02-11 13:32:10
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017 2012-12-19 10:16:38
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2012-12-19 10:14:26
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2012-2015 2012-10-16 11:25:15
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2012 roku 2012-08-07 11:52:39
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2012-2022 2011-12-16 14:24:41
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2012 2011-02-15 10:16:02
Program współpracy Gminy Wąsosz na lata 2012 - 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-02-15 10:13:42
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsosz na lata 2011-2020 2011-01-14 09:13:04
Program Rewitalizacji miasta Wąsosz na lata 2010-2015 2010-11-12 12:55:39
Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz - październik 2010 2010-03-22 12:46:28
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz 2010-02-23 10:21:54
Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąsosz na lata 2006 -2013 2010-01-28 13:28:08
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wąsosz 2010-01-26 12:20:35
Program ochrony środowiska na lata 2006-2009 z perspektywą na lata 2010-2013 2010-01-25 20:54:51
Plan gospodarki odpadami Gminy Wąsosz na lata 2006-2009 2010-01-25 20:50:08
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2010 2010-01-25 20:37:56
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wąsosz na lata 2005-2010 2010-01-25 20:31:31
Audyt zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Wąsosz 2010-01-25 20:26:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
25 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
25 sty 2010, godz. 20:26

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
25 sty 2010, godz. 20:26