Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Programy, plany, strategie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsosz na lata 2023-2030 2024-05-31 10:47:28
Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. 2020-01-10 12:17:41
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2020 2019-12-13 12:22:00
Uchwała nr VIII/46/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025 2019-04-24 14:36:27
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023 2019-03-05 10:32:51
Uchwała nr VI/32/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-03-05 10:30:58
Przekazany do konsultacji projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2019-01-18 08:45:50
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-01-03 14:52:22
Plan wykorzystania nieruchomości Gminy Wąsosz na lata 2018-2020 2018-04-20 11:11:27
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2018-03-29 14:06:31
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2018 2018-01-04 13:41:20
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2017-12-14 14:34:07
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu uchwał przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 2017-11-29 09:17:14
Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Górze do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych 2017-11-21 07:54:56
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. 2017-10-13 11:20:42
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-07-21 08:11:14
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 2017-06-23 11:27:10
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz [21 marca 2017 r.] 2017-03-27 08:58:39
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2017 2017-01-09 13:03:59
Uchwała nr XXIV/168/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Wąsosz 2016-12-22 12:43:12
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2016-2032 2016-10-18 14:51:58
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wąsosz 2016-10-13 08:12:44
Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz [24.02.2016] 2016-03-03 07:39:07
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz [24.02.2016] 2016-03-03 07:28:57
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-03-02 13:01:39
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2016-2023 2016-01-28 13:38:28
Plan wykorzystania nieruchomości Gminy Wąsosz na lata 2015-2017 2015-12-09 12:11:10
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WĄSOSZ 2015-04-13 14:55:00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2015 2015-02-18 08:19:00
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2014-04-01 11:30:02
Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz na lata 2014 - 2024 2014-04-01 10:24:33
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2014 2014-03-04 11:36:11
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2013-11-15 10:52:11
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2013-03-19 09:32:51
Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz - marzec 2013 2013-03-19 09:31:51
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2013 2013-02-11 13:32:10
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017 2012-12-19 10:16:38
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2012-12-19 10:14:26
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2012-2015 2012-10-16 11:25:15
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2012 roku 2012-08-07 11:52:39
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2012-2022 2011-12-16 14:24:41
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2012 2011-02-15 10:16:02
Program współpracy Gminy Wąsosz na lata 2012 - 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-02-15 10:13:42
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsosz na lata 2011-2020 2011-01-14 09:13:04
Program Rewitalizacji miasta Wąsosz na lata 2010-2015 2010-11-12 12:55:39
Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz - październik 2010 2010-03-22 12:46:28
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz 2010-02-23 10:21:54
Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąsosz na lata 2006 -2013 2010-01-28 13:28:08
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wąsosz 2010-01-26 12:20:35
Program ochrony środowiska na lata 2006-2009 z perspektywą na lata 2010-2013 2010-01-25 20:54:51
Plan gospodarki odpadami Gminy Wąsosz na lata 2006-2009 2010-01-25 20:50:08
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2010 2010-01-25 20:37:56
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wąsosz na lata 2005-2010 2010-01-25 20:31:31
Audyt zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Wąsosz 2010-01-25 20:26:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
25 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
25 sty 2010, godz. 20:26

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
25 sty 2010, godz. 20:26