Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE nr 2/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Wąsosza 2024-05-20 07:33:30
ZARZĄDZENIE Nr 1/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa, będących w gospodarowaniu Starosty Górowskiego 2024-05-20 07:32:13
ZARZĄDZENIE NR 1132/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Wąsosz 2024-05-20 07:29:00
ZARZĄDZENIE Nr 1130/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2024-05-20 07:25:46
ZARZĄDZENIE Nr 1129/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2024-05-20 07:24:30
ZARZĄDZENIE Nr 1128/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2024-05-20 07:23:27
ZARZĄDZENIE Nr 1127/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2024-05-20 07:22:25
ZARZĄDZENIE NR 1126/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-05-20 07:21:03
ZARZĄDZENIE Nr 1125/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy ogród kwiatowy w Gminie Wąsosz 2024 r. 2024-05-20 07:17:20
ZARZĄDZENIE nr 1124/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-05-20 07:15:05
ZARZĄDZENIE Nr 1123/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2024-05-20 07:13:35
ZARZĄDZENIE NR 1122/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-05-20 07:12:06
ZARZĄDZENIE NR 1121/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-05-20 07:11:13
ZARZĄDZENIE NR 1120/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-05-20 07:10:14
ZARZĄDZENIE Nr 1119/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 kwietnia 2024r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2024-05-20 07:08:57
ZARZĄDZENIE NR 1118/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-05-20 07:07:54
ZARZĄDZENIE Nr 1123/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2024-04-24 12:04:55
ZARZĄDZENIE Nr 1117/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-04-22 09:45:12
ZARZĄDZENIE nr 1116/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-04-22 09:44:13
ZARZĄDZENIE NR 1115/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-22 09:42:17
ZARZĄDZENIE NR 1114/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-22 09:41:10
ZARZĄDZENIE NR 1113/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-22 09:40:17
ZARZĄDZENIE NR 1112/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-04-22 09:39:16
ZARZĄDZENIE NR 1111/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2024 rok 2024-04-22 09:37:38
ZARZĄDZENIE Nr 1110/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2024r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2024-04-22 09:36:19
ZARZĄDZENIE nr 1109/2024 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Wąsoszu 2024-04-12 11:56:49
ZARZĄDZENIE NR 1108/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2024-04-12 11:55:21
ZARZĄDZENIE NR 1107/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2024 rok 2024-04-12 11:50:16
ZARZĄDZENIE NR 1106/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2024-04-12 11:37:35
ZARZĄDZENIE NR 1105/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2024 rok 2024-04-12 11:36:41
ZARZĄDZENIE Nr 1104/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 marca 2024r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2024-04-12 11:31:38
ZARZĄDZENIE Nr 1103/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 marca 2024r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2024-04-12 11:30:22
ZARZĄDZENIE NR 1102/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-12 11:29:15
ZARZĄDZENIE NR 1101/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-12 11:26:18
ZARZĄDZENIE NR 1100/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-12 10:57:49
ZARZĄDZENIE NR 1099/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-12 10:56:47
ZARZĄDZENIE Nr 1098/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1076/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia obsługi informatycznej miejskiej i obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-04-12 10:55:19
ZARZĄDZENIE Nr 1097/24 BURMISTRZA WĄSOSZA Z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2024-04-12 10:53:39
ZARZĄDZENIE nr 1096/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2024-04-12 10:51:44
ZARZĄDZENIE NR 1085/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia. 2024-04-11 09:14:30
ZARZĄDZENIE NR 1095/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za 2023 rok 2024-04-11 09:10:13
ZARZĄDZENIE nr 1094/2024 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wąsoszu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2024-04-11 09:05:43
ZARZĄDZENIE Nr 1093/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2024 r. w Otwartych Konkursach Ofert 2024-04-11 09:04:38
Zarządzenie Nr 1092/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 marca 2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz. 2024-04-11 09:00:56
ZARZĄDZENIE NR 1091/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-11 08:59:21
ZARZĄDZENIE NR 1090/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-11 08:58:13
ZARZĄDZENIE NR 1089/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-04-11 08:57:18
ZARZĄDZENIE NR 1088/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-11 08:56:15
ZARZĄDZENIE NR 1087/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-11 08:55:16
ZARZĄDZENIE NR 1086/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2024-04-11 08:54:20
ZARZĄDZENIE NR 1084/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-04-11 08:51:22
Zarządzenie nr 1082/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wąsoszu 2024-03-13 07:25:37
ZARZĄDZENIE Nr 1081/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wąsosz 2024-03-13 07:24:28
ZARZĄDZENIE NR 1080/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26.02.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1008/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 31.10.2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz 2024-03-13 07:21:37
ZARZĄDZENIE NR 1079/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Wąsosz 2024-03-13 07:19:26
ZARZĄDZENIE NR 1078/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 lutego 2024 r. z dnia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z łowiska gminnego w miejscowości Czeladź Wielka 2024-03-13 07:17:00
ZARZĄDZENIE Nr 1077/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2024-03-13 06:56:43
ZARZĄDZENIE Nr 1076/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie ustalenia obsługi informatycznej miejskiej i obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-03-13 06:55:35
ZARZĄDZENIE nr 1075/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia 911/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2024-03-13 06:53:40
ZARZĄDZENIE Nr 1074/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2024-03-06 11:44:58
ZARZĄDZENIE Nr 1073/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 2024-03-06 11:43:53
ZARZĄDZENIE Nr 1071/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu dodatku osłonowego 2024-03-06 11:40:50
ZARZĄDZENIE Nr 1070/24 BURMISTRZA WĄSOSZA Z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 2024-03-06 11:34:45
ZARZĄDZENIE nr 1069/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-03-06 11:31:50
ZARZĄDZENIE nr 1068/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-03-06 11:30:29
ZARZĄDZENIE NR 1067/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-03-06 11:29:22
ZARZĄDZENIE NR 1066/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-03-06 11:28:06
ZARZĄDZENIE nr 1065/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Wąsosz miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza 2024-03-06 11:26:28
ZARZĄDZENIE 1064/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Wąsosza 2024-03-06 09:52:09
ZARZĄDZENIE Nr 1063/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2024-03-06 09:50:14
ZARZĄDZENIE NR 1062/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2024-03-06 09:48:00
ZARZĄDZENIE Nr 1061/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-02-13 13:20:10
ZARZĄDZENIE NR 1060/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego pracownikom Urzędu Miejskiego Wąsosza za materiały biurowe i środki czystości 2024-02-13 13:16:48
Zarządzenie Nr 1059/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego w Klubie Dziecięcym w Wąsoszu 2024-02-13 13:15:12
ZARZĄDZENIE nr 1058/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-02-13 13:05:59
ZARZĄDZENIE NR 1057/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2024-02-12 09:29:35
ZARZĄDZENIE Nr 1056/24 BURMISTRZA WĄSOSZA Z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2024-02-12 09:24:41
ZARZĄDZENIE Nr 1055/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-02-12 09:23:48
ZARZĄDZENIE Nr 1054/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2024r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-02-12 09:22:23
ZARZĄDZENIE nr 1053/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2024r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-02-12 09:20:41
ZARZĄDZENIE nr 1052/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2024r. w sprawie przekształcenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione - na mieszkanie wspomagane 2024-02-12 09:19:32
ZARZĄDZENIE Nr 1051/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-02-12 09:18:30
Zarządzenie Nr 1050/2024 Burmistrza Wąsosza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty drogowe w gminie Wąsosz do kwoty 130 000 zł 2024-02-12 09:16:49
ZARZĄDZENIE nr 1049/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 549/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2024-02-12 09:14:12
ZARZĄDZENIE NR 1048/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z łowiska gminnego w miejscowości Czeladź Wielka 2024-02-12 09:13:10
Zarządzenie Nr 1047/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz na rok szkolny 2024/2025 2024-01-15 12:42:31
ZARZĄDZENIE Nr 1046/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2024-01-15 12:40:28
ZARZĄDZENIE NR 1045/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28.12.2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz 2024-01-15 12:39:12
ZARZĄDZENIE Nr 1044/2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2024-01-12 13:56:19
ZARZĄDZENIE Nr 1043/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-01-12 13:53:49
ZARZĄDZENIE NR 1042/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2024-01-12 13:51:21
ZARZĄDZENIE nr 1041/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zasad składania, analizowania i przechowywania oświadczeń majątkowych 2024-01-12 13:49:48
ZARZĄDZENIE Nr 1040/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-01-04 12:19:38
ZARZĄDZENIE Nr 1039/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-01-04 12:18:08
ZARZĄDZENIE Nr 1038/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2024-01-04 12:16:10
ZARZĄDZENIE Nr 1037/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2024-01-04 12:14:30
ZARZĄDZENIE Nr 1036/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-01-04 12:11:30
ZARZĄDZENIE Nr 1035/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-01-04 12:10:23
ZARZĄDZENIE Nr 1034/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-01-04 12:09:32
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA nr 1033/23 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2023-12-28 13:32:27
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA Nr 1032/23 z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2024 r. 2023-12-28 13:31:15
ZARZĄDZENIE nr 1031/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego 2023-12-28 13:30:09
ZARZĄDZENIE nr 1030/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-12-28 13:28:52
ZARZĄDZENIE NR 1029/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-12-28 13:26:40
ZARZĄDZENIE nr 1028/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Wąsosz do przyjmowania, przechowywania i wtepnej analizy oświadczeń majątkowych 2023-12-28 13:25:28
ZARZĄDZENIE Nr 1027/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-12-28 13:24:12
ZARZĄDZENIE Nr 1026/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-12-28 13:23:11
ZARZĄDZENIE Nr 1025/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad świadczenia pracy zdalnej okazjonalnej w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2023-12-21 08:33:34
ZARZĄDZENIE Nr 1024/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-12-21 08:19:33
ZARZĄDZENIE Nr 1023/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-12-21 08:17:19
ZARZĄDZENIE NR 1022/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie aktualizacji załączników Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wąsosz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2023-12-21 08:16:27
ZARZĄDZENIE NR 1021/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw oceny przydatności składników majątku trwałego, będącego własnością Gminy Wąsosz oraz szacowania wartości środków trwałych 2023-12-20 07:57:40
ZARZĄDZENIE NR 1019/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2024 2023-12-19 09:05:39
ZARZĄDZENIE NR 1018/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-12-19 09:03:29
ZARZĄDZENIE NR 1017/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024 2023-12-19 09:00:49
ZARZĄDZENIE Nr 1016/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-12-19 08:56:37
ZARZĄDZENIE Nr 1015/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-12-19 08:55:09
ZARZĄDZENIE Nr 1014/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-12-19 08:54:11
ZARZĄDZENIE Nr 1013/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-12-19 08:38:24
ZARZĄDZENIE Nr 1012/23 BURMISTRZA WĄSOSZA Z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-12-19 08:36:54
ZARZĄDZENIE NR 1011/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 996/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr LIV/404/23 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2024 rok. 2023-12-19 08:33:43
ZARZĄDZENIE Nr 1010/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-12-19 08:32:18
Zarządzenie Nr 1009/2023 Burmistrza Wąsosza z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieo nauczyciela mianowanego 2023-12-19 08:29:58
ZARZĄDZENIE NR 1008/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz 2023-12-19 08:29:00
ZARZĄDZENIE nr 1007/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-12-19 08:27:58
ZARZĄDZENIE nr 1006/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Wąsosza 2023-12-19 08:26:44
ZARZĄDZENIE Nr 1005/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-12-19 08:16:40
ZARZĄDZENIE NR 1004/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2023-12-19 08:15:33
ZARZĄDZENIE NR 1002/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2023 roku 2023-12-19 08:13:45
ZARZĄDZENIE Nr 1001/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 października 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-12-19 08:12:34
ZARZĄDZENIE Nr 1000/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 października 2023 w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-12-19 08:11:39
ZARZĄDZENIE NR 999/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Wąsosz 2023-12-19 08:10:39
ZARZĄDZENIE NR 998/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-12-19 08:09:31
ZARZĄDZENIE Nr 997/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 03 października 2023 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Wąsosz oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2023-12-19 08:08:23
ZARZĄDZENIE NR 996/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr LIV/404/23 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2024 rok. 2023-12-19 08:07:28
ZARZĄDZENIE NR 995/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-11-07 13:41:23
ZARZĄDZENIE Nr 994/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 13:40:09
ZARZĄDZENIE Nr 993/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 13:39:14
ZARZĄDZENIE Nr 992/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 10:41:47
ZARZĄDZENIE Nr 991/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 10:40:19
ZARZĄDZENIE Nr 990/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 10:39:08
ZARZĄDZENIE Nr 989/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-11-07 10:37:58
ZARZĄDZENIE NR 988/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 823/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania przeznaczonej na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-11-07 10:36:02
ZARZĄDZENIE NR 987/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dofinansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na ternie Gminy Wąsosz w 2024 roku. 2023-11-07 10:34:30
ZARZĄDZENIE nr 986/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-11-07 10:06:24
ZARZĄDZENIE nr 985/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2023-11-07 10:04:53
ZARZĄDZENIE nr 984/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-11-07 10:03:36
ZARZĄDZENIE NR 983/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2023-11-07 09:57:27
ZARZĄDZENIE nr 982/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Wąsosza 2023-11-07 09:55:04
ZARZĄDZENIE Nr 981/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-10-30 13:00:02
ZARZĄDZENIE Nr 980/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-10-30 12:59:09
ZARZĄDZENIE Nr 979/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2023-10-30 12:57:34
ZARZĄDZENIE NR 978/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-10-30 12:32:41
ZARZĄDZENIE nr 977/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 września 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2023-10-30 12:31:31
ZARZĄDZENIE nr 976/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 września 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2023-10-30 12:27:00
ZARZĄDZENIE Nr 975/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 06 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-10-30 12:25:40
ZARZĄDZENIE Nr 974/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 06 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-30 12:24:16
ZARZĄDZENIE nr 973/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 44/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego 2023-10-30 12:22:55
ZARZĄDZENIE nr 972/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 883/23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-10-30 12:21:42
ZARZĄDZENIE Nr 971/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-10-30 12:18:51
ZARZĄDZENIE Nr 970/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-30 12:17:47
ZARZĄDZENIE Nr 969/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-30 12:16:38
ZARZĄDZENIE Nr 968/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-30 12:15:33
ZARZĄDZENIE Nr 967/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-06 11:45:26
ZARZĄDZENIE Nr 966/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-06 11:44:07
ZARZĄDZENIE Nr 965/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-06 11:42:36
ZARZĄDZENIE NR 964/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-06 11:41:21
ZARZĄDZENIE NR 963/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-10-06 11:32:37
ZARZĄDZENIE Nr 962/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 10:16:25
ZARZĄDZENIE nr 961/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Burmistrza Wąsosza do spraw wyborów i referendów 2023-10-06 10:15:13
Zarządzenie nr 960/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Wąsosz miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 15 października 2023 r. 2023-10-06 08:55:07
ZARZĄDZENIE Nr 959/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:53:45
ZARZĄDZENIE Nr 958/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:52:53
ZARZĄDZENIE Nr 957/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:50:50
ZARZĄDZENIE Nr 956/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:49:36
ZARZĄDZENIE Nr 955/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:24:33
ZARZĄDZENIE Nr 954/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:23:00
ZARZĄDZENIE Nr 953/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:22:02
ZARZĄDZENIE nr 952/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:19:44
ZARZĄDZENIE Nr 951/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:18:09
ZARZĄDZENIE nr 950/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:16:59
ZARZĄDZENIE nr 949/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:15:58
ZARZĄDZENIE nr 948/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 883/23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-10-06 08:15:05
ZARZĄDZENIE nr 947/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Wąsosza 2023-10-06 08:14:01
ZARZĄDZENIE Nr 946/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-09-15 13:45:46
ZARZĄDZENIE Nr 945/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-09-15 13:40:57
ZARZĄDZENIE Nr 944/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-09-15 13:39:56
ZARZĄDZENIE Nr 943/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 13:39:05
ZARZĄDZENIE Nr 942/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 13:37:17
ZARZĄDZENIE Nr 941/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 13:36:25
ZARZĄDZENIE Nr 940/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 4 sierpnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-09-15 13:35:03
ZARZĄDZENIE NR 939/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-09-15 13:33:09
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA Nr 938/23 z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024 2023-09-15 13:31:53
Zarządzenie Nr 936/2023 Burmistrza Wąsosza z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-09-15 10:59:52
ZARZĄDZENIE Nr 935/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 10:55:51
ZARZĄDZENIE Nr 934/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2023-09-15 10:53:02
ZARZĄDZENIE Nr 933/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 10:51:33
ZARZĄDZENIE Nr 932/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 10:50:30
ZARZĄDZENIE Nr 931/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 10:49:51
ZARZĄDZENIE NR 930/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024 2023-08-23 13:40:55
ZARZĄDZENIE nr 929/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 13:39:39
ZARZĄDZENIE nr 928/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 13:38:11
ZARZĄDZENIE nr 927/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej samochodów specjalnych (wozów strażackich) 2023-08-23 13:36:35
ZARZĄDZENIE Nr 926/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie: przekwalifikowania umowy najmu na umowę najmu socjalnego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 13:35:39
ZARZĄDZENIE Nr 925/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 13:34:05
ZARZĄDZENIE Nr 924/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 13:33:11
ZARZĄDZENIE nr 923/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-08-23 13:31:47
ZARZĄDZENIE nr 922/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 lipca 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 13:30:41
ZARZĄDZENIE nr 921/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-08-23 13:28:43
ZARZĄDZENIE nr 920/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-08-23 12:38:16
ZARZĄDZENIE Nr 919/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-08-23 12:36:32
ZARZĄDZENIE Nr 918/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie: stwierdzenia wstępu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 12:35:30
ZARZĄDZENIE NR 917/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-08-23 12:02:03
ZARZĄDZENIE nr 916/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 12:01:06
ZARZĄDZENIE nr 915/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-23 11:59:50
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA Nr 914/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie stypendiów dla uczniów w 2023 r. 2023-08-23 11:58:34
ZARZĄDZENIE Nr 913/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-08-23 11:57:24
ZARZĄDZENIE Nr 912/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 11:56:15
ZARZĄDZENIE nr 911/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 14 czerwca 2023 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-08-23 11:54:29
ZARZĄDZENIE nr 910/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-23 11:53:43
ZARZĄDZENIE nr 909/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 11:52:29
ZARZĄDZENIE nr 908/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-22 13:42:59
ZARZĄDZENIE nr 907/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-22 13:41:55
ZARZĄDZENIE Nr 906/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Wąsosz 2023-08-22 13:40:39
ZARZĄDZENIE Nr 905/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 maja 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-22 13:39:34
ZARZĄDZENIE nr 904/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodów specjalnych (wozów strażackich) 2023-08-22 13:38:33
ZARZĄDZENIE Nr 903/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-07-20 08:49:33
ZARZĄDZENIE Nr 902/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2023-07-20 08:48:33
ZARZĄDZENIE Nr 901/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na dz ierżawę na okres 3 lat działki nr 1 o pow. 0,2900 ha z przeznaczeniem na cele rolne położonej w obrębie miejscowości Bełcz Górny 2023-07-18 14:00:17
ZARZĄDZENIE NR 900/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury ochrony danych osobowych w wykonywaniu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2023-07-18 12:01:46
ZARZĄDZENIE nr 899/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-07-18 12:00:44
ZARZĄDZENIE Nr 898/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-06-20 12:35:31
ZARZĄDZENIE NR 897/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności 2023-06-20 12:34:29
ZARZĄDZENIE NR 896/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-06-20 12:33:24
ZARZĄDZENIE nr 895/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-06-20 12:32:24
ZARZĄDZENIE Nr 894 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-06-20 12:29:52
ZARZĄDZENIE Nr 893/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-06-20 12:29:04
ZARZĄDZENIE Nr 891/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-06-20 12:27:07
ZARZĄDZENIE nr 890/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-06-20 12:26:18
ZARZĄDZENIE NR 888/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2023-06-19 13:40:22
ZARZĄDZENIE nr 887/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-06-19 13:38:38
ZARZĄDZENIE nr 886/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa 2023-06-19 13:36:53
ZARZĄDZENIE NR 885/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2023-06-19 13:20:51
ZARZĄDZENIE 884/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 400/2021 Burmistrza Wąsosza z dnia 11 stycznia 2021 r. 2023-06-19 13:19:42
ZARZĄDZENIE NR 883/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-06-19 13:18:38
ZARZĄDZENIE Nr 882/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 marca 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-06-19 13:17:22
ZARZĄDZENIE nr 881/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 marca 2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-06-19 13:08:00
ZARZĄDZENIE Nr 880/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: wynajęcia mienia komunalnego 2023-06-19 13:06:58
ZARZĄDZENIE Nr 879/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: wynajęcia mienia komunalnego 2023-06-19 13:06:10
ZARZĄDZENIE Nr 878/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-06-19 13:05:15
ZARZĄDZENIE Nr 877/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-06-19 13:04:40
ZARZĄDZENIE NR 876/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za 2022 rok 2023-03-31 10:41:02
ZARZĄDZENIE NR 875/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-03-31 10:35:14
ZARZĄDZENIE NR 874/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023 r. 2023-03-31 10:34:04
ZARZĄDZENIE nr 873/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-03-31 10:32:27
ZARZĄDZENIE NR 872/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030 2023-03-31 10:31:20
ZARZĄDZENIE Nr 871/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 marca 2023r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji do spraw mieszkaniowych i nadania jej regulaminu działania 2023-03-31 10:30:00
ZARZĄDZENIE NR 870/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia 2023-03-31 10:28:20
ZARZĄDZENIE NR 870/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia 2023-03-31 10:26:03
ZARZĄDZENIE nr 869/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2023-03-31 08:12:01
ZARZĄDZENIE Nr 868/2023 Burmistrza Wąsosza z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2023 r. w Otwartych Konkursach Ofert 2023-03-31 08:10:50
ZARZĄDZENIE Nr 867 /2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2023-03-31 08:09:34
ZARZĄDZENIE nr 866/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-31 08:08:11
ZARZĄDZENIE nr 865/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-31 08:06:48
ZARZĄDZENIE nr 864/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-31 08:05:56
ZARZĄDZENIE nr 863/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-30 11:12:19
ZARZĄDZENIE nr 862/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-30 11:10:59
ZARZĄDZENIE NR 861/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-03-30 11:08:17
ZARZĄDZENIE Nr 860/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2023-03-30 11:06:01
ZARZĄDZENIE Nr 859/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 11:05:06
ZARZĄDZENIE Nr 858/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2023-03-30 11:03:43
ZARZĄDZENIE Nr 857/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-03-30 11:02:07
ZARZĄDZENIE NR 856/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu 2023-03-30 11:00:44
ZARZĄDZENIE Nr 855/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 10:54:08
ZARZĄDZENIE Nr 854/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 10:52:14
ZARZĄDZENIE Nr 853/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-03-30 10:50:23
ZARZĄDZENIE Nr 851/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości 2023-03-30 10:48:12
ZARZĄDZENIE nr 850/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 725/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Rudnej Wielkiej nr 6A/3 2023-03-30 10:44:17
ZARZĄDZENIE NR 849/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 549/2021 Burmistrza Wąsosza z dnia 20 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-03-30 10:42:52
ZARZĄDZENIE NR 848/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych 2023-03-30 09:35:39
ZARZĄDZENIE Nr 847/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 09:33:30
ZARZĄDZENIE Nr 846/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-03-30 09:32:18
ZARZĄDZENIE NR 845/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz 2023-03-30 09:31:07
ZARZĄDZENIE Nr 844/2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 09:30:16
ZARZĄDZENIE Nr 843/2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 09:14:25
ZARZĄDZENIE Nr 842/2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 09:13:26
Zarządzenie Nr 841/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz na rok szkolny 2023/2024. 2023-03-30 09:12:20
ZARZĄDZENIE nr 840/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-03-30 09:11:13
ZARZĄDZENIE nr 839/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-30 09:10:06
ZARZĄDZENIE Nr 837/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-13 13:02:16
ZARZĄDZENIE Nr 836/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-13 13:01:23
ZARZĄDZENIE Nr 835/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-02-13 13:00:23
ZARZĄDZENIE Nr 834/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-08 08:44:32
ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-02-08 08:43:11
ZARZĄDZENIE nr 832/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 722/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-02-08 08:42:11
ZARZĄDZENIE nr 831/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-02-08 08:41:16
ZARZĄDZENIE nr 830/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-02-08 08:39:28
ZARZĄDZENIE nr 829/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2023-02-08 08:38:21
ZARZĄDZENIE NR 828/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dla realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 2023-02-08 08:37:16
ZARZĄDZENIE Nr 827/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-02-08 08:36:05
ZARZĄDZENIE Nr 826/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-08 08:35:06
ZARZĄDZENIE Nr 825/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-08 08:33:46
ZARZĄDZENIE Nr 824/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-06 13:47:30
Zarządzenie Nr 823/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania przeznaczonej na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-02-06 13:46:32
ZARZĄDZENIE Nr 822/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-06 13:45:02
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA nr 821/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2023-02-06 13:42:41
ZARZĄDZENIE NR 820/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Wąsosza z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu planowania i organizowania szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-02-06 13:41:44
ZARZĄDZENIE NR 819/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2023-01-31 13:52:09
ZARZĄDZENIE NR 818/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o. 2023-01-31 13:51:08
ZARZĄDZENIE Nr 817/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-01-31 13:50:05
ZARZĄDZENIE nr 816/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozwiązania odrębnej własności lokali 2023-01-31 13:49:04
ZARZĄDZENIE NR 815/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2023-01-31 13:42:57
ZARZĄDZENIE nr 814/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości 2023-01-31 13:41:06
ZARZĄDZENIE Nr 813/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie: wynajęcia mienia komunalnego 2023-01-31 13:39:05
ZARZĄDZENIE Nr 812/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie: wynajęcia mienia komunalnego 2023-01-31 13:37:34
ZARZĄDZENIE Nr 811/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-01-31 13:35:53
ZARZĄDZENIE nr 810/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2023-01-31 13:34:31
ZARZĄDZENIE Nr 809/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-01-31 13:33:13
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA nr 808/22 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2023-01-31 13:31:54
ZARZĄDZENIE NR 807/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu wypłaty dodatku elektrycznego 2023-01-31 13:30:47
ZARZĄDZENIE nr 806/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozwiązania odrębnej własności lokali 2023-01-31 13:30:01
ZARZĄDZENIE NR 805/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2023-01-30 10:48:06
ZARZĄDZENIE NR 804/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dla realizacji zadań z zakresu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023-01-30 10:42:03
ZARZĄDZENIE Nr 803/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie: użyczenia mienia komunalnego 2023-01-30 10:38:15
ZARZĄDZENIE Nr 802/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-29 07:13:08
ZARZĄDZENIE Nr 801/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-29 07:12:02
ZARZĄDZENIE Nr 800/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-29 07:07:29
ZARZĄDZENIE Nr 799/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-12-29 07:05:38
ZARZĄDZENIE Nr 798/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-12-29 07:04:33
ZARZĄDZENIE Nr 797/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-29 07:03:36
ZARZĄDZENIE Nr 796/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-29 07:02:35
ZARZĄDZENIE Nr 795/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-29 07:01:21
ZARZĄDZENIE Nr 794/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:21:19
ZARZĄDZENIE Nr 793/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:19:43
ZARZĄDZENIE Nr 792/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:18:52
ZARZĄDZENIE Nr 791/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:17:39
ZARZĄDZENIE Nr 790/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:16:44
ZARZĄDZENIE Nr 789/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:15:13
ZARZĄDZENIE Nr 788/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:13:21
ZARZĄDZENIE Nr 787/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:12:26
ZARZĄDZENIE Nr 786/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:11:34
ZARZĄDZENIE Nr 785/2022 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:09:57
ZARZĄDZENIE Nr 784/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:09:06
ZARZĄDZENIE Nr 783/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:07:13
ZARZĄDZENIE Nr 782/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:06:23
ZARZĄDZENIE Nr 781/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:05:06
ZARZĄDZENIE Nr 780/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:04:01
ZARZĄDZENIE Nr 779/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:03:07
ZARZĄDZENIE Nr 778/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 10:02:03
ZARZĄDZENIE Nr 777/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:27:20
ZARZĄDZENIE Nr 776/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:25:27
ZARZĄDZENIE Nr 775/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:24:21
ZARZĄDZENIE Nr 774/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:23:16
ZARZĄDZENIE Nr 773/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:17:34
ZARZĄDZENIE Nr 772/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:16:21
ZARZĄDZENIE Nr 771/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:14:42
ZARZĄDZENIE Nr 770/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:13:31
ZARZĄDZENIE Nr 769/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:12:24
ZARZĄDZENIE Nr 768/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:11:21
ZARZĄDZENIE Nr 767/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:09:58
ZARZĄDZENIE Nr 766/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:08:50
ZARZĄDZENIE Nr 765/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:07:53
ZARZĄDZENIE Nr 764/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-28 07:06:53
ZARZĄDZENIE Nr 763/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-23 11:54:06
ZARZĄDZENIE NR 762/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2023 2022-12-23 11:47:33
ZARZĄDZENIE NR 761/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2022 roku 2022-12-23 11:45:55
ZARZĄDZENIE Nr 760/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2022 rok 2022-12-23 11:44:39
ZARZĄDZENIE nr 759/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa 2022-12-23 11:43:45
ZARZĄDZENIE nr 758/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-23 11:42:58
ZARZĄDZENIE nr 757/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-20 13:38:58
ZARZĄDZENIE NR 756/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-12-20 13:37:33
ZARZĄDZENIE NR 755/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2023 2022-12-20 09:41:31
ZARZĄDZENIE NR 754/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-12-20 09:37:07
ZARZĄDZENIE NR 753/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 października 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 2022-12-20 09:36:15
ZARZĄDZENIE NR 752/22 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 października 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 2022-12-20 09:35:08
ZARZĄDZENIE nr 751/2022 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2022-12-20 09:34:21
Zarządzenie nr 750/22 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIV/321/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2023 rok 2022-12-16 13:22:49
Zarządzenie nr 749/22 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie dokonania podziału lokali w księgach wieczystych 2022-12-16 13:18:17
Zarządzenie nr 748/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 2022-12-16 13:15:24
Zarządzenie nr 747/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie stwierdzenia wstępu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-12-16 13:13:45
Zarządzenie nr 746/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-12-16 13:12:41
Zarządzenie nr 745/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-05 09:11:04
Zarządzenie nr 744/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-12-05 09:09:27
Zarządzenie nr 743/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-12-05 09:07:16
Zarządzenie nr 742/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-12-05 09:05:47
Zarządzenie nr 741/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia wysokości opłat i zasad wynajmu lokalu socjalnego na stadionie sportowym przy ul. Korczaka 10 w Wąsoszu 2022-12-05 09:04:16
Zarządzenie nr 740/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-05 08:59:26
Zarządzenie nr 739/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-05 08:58:01
Zarządzenie nr 738/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie stwierdzenia wstępu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-12-05 08:55:51
Zarządzenie nr 737/22 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-05 08:53:31
Zarządzenie nr 736/22 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dla realizacji zadań z zakresu dodatku dla gospodarstw domowych 2022-12-05 08:51:16
Zarządzenie nr 735/22 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-05 08:45:50
Zarządzenie nr 734/22 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-12-05 08:43:59
Zarządzenie nr 733/22 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2022-12-05 08:42:33
Zarządzenie nr 732/22 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 2022-12-05 08:39:47
Zarządzenie nr 731/22 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 329/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2022-12-05 08:37:39
Zarządzenie nr 730/22 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 131 o pow. 1,0000 ha z przeznaczeniem na cele rolne położonej w obrębie miejscowości Czeladź Wielka 2022-12-05 08:32:20
Zarządzenie nr 729/22 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023 2022-12-05 08:28:30
Zarządzenie nr 728/22 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o. w zakresie reprezentowania Gminy Wąsosz we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasności nieruchomości 2022-12-05 08:26:55
Zarządzenie nr 727/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-11-15 07:21:25
Zarządzenie nr 726/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-11-15 07:20:32
Zarządzenie nr 725/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-11-15 07:19:10
Zarządzenie nr 723/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-11-14 11:39:00
Zarządzenie nr 722/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2022-11-14 11:36:04
Zarządzenie nr 721/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu 2022-11-14 11:34:03
Zarządzenie nr 720/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu 2022-11-14 11:32:59
Zarządzenie nr 719/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-11-14 11:31:01
Zarządzenie nr 718/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-11-14 11:29:44
Zarządzenie nr 717/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz 2022-11-14 11:27:58
Zarządzenie nr 716/22 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dla realizacji zadań z zakresu dodatku węglowego 2022-11-07 12:04:23
Zarządzenie nr 715/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-11-07 12:02:36
Zarządzenie nr 714/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2022-11-07 12:00:43
Zarządzenie nr 713/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2022-11-07 11:59:22
Zarządzenie nr 712/22 z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych w dniu 28 sierpnia 2022r. w Sułowie Wielkim 2022-11-07 11:58:05
Zarządzenie nr 711/22 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-10-06 09:51:43
Zarządzenie nr 710/22 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2023 2022-10-06 09:50:21
Zarządzenie nr 709/22 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku 2022-10-06 09:44:40
Zarządzenie nr 708/22 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-10-06 09:42:03
Zarządzenie nr 707/22 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-10-06 09:41:19
Zarządzenie nr 706/22 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-10-06 09:40:21
Zarządzenie nr 705/22 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-10-06 09:39:30
Zarządzenie nr 704/22 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 329/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2022-09-29 11:37:38
Zarządzenie nr 703/22 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-09-29 11:36:11
Zarządzenie nr 701/22 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-09-29 11:32:12
Zarządzenie nr 700/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 2022-09-28 11:36:44
Zarządzenie nr 699/22 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-09-28 11:34:49
Zarządzenie nr 698/22 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2022-09-28 11:32:47
Zarządzenie nr 696/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-09-28 11:28:38
Zarządzenie nr 695/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-09-28 11:27:27
Zarządzenie nr 694/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-09-28 11:26:07
Zarządzenie nr 693/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-09-28 11:24:51
Zarządzenie nr 692/22 z dnia 27czerwca 2022 r. w sprawie przydziału lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-08-11 07:39:15
Zarządzenie nr 691/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie stypendiów dla uczniów w 2022 r. 2022-08-11 07:37:52
Zarządzenie nr 690/22 z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na dzierżawę na okres 3 lat część działki nr 27/6 o pow. 0, 7416 ha z przeznaczeniem na cele rolne położonej w obrębie miejscowości Drozdowice Małe 2022-08-10 13:58:48
Zarządzenie nr 689/22 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego 2022-08-10 13:56:45
Zarządzenie nr 688/22 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-08-10 13:55:29
Zarządzenie nr 687/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-08-10 13:54:16
Zarządzenie nr 686/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu 2022-08-10 13:33:33
Zarządzenie nr 685/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 2022-08-10 13:32:11
Zarządzenie nr 684/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach 2022-08-10 13:31:09
Zarządzenie nr 683/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-08-10 13:29:57
Zarządzenie nr 682/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-08-10 13:29:05
Zarządzenie nr 681/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2022-08-10 13:27:55
Zarządzenie nr 680/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 2022-08-10 13:26:27
Zarządzenie nr 679/22 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-08-10 13:25:14
Zarządzenie nr 678/22 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2022-08-10 13:24:07
Zarządzenie nr 677/22 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-08-08 13:08:45
Zarządzenie nr 676/22 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-08-08 13:07:25
Zarządzenie nr 673/22 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-08-08 13:02:33
Zarządzenie nr 672/22 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2022-08-08 13:00:57
Zarządzenie nr 671/22 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-08-08 12:59:49
Zarządzenie nr 670/22 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2022-08-08 12:58:12
Zarządzenie nr 669/22 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2022-08-08 12:56:55
Zarządzenie nr 668/22 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2022-08-08 12:55:45
Zarządzenie nr 667/22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-08-08 12:54:41
Zarządzenie nr 666/22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-08-08 12:53:47
Zarządzenie nr 665/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o. 2022-06-10 12:30:59
Zarządzenie nr 664/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-10 12:26:20
Zarządzenie nr 663/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-10 11:59:40
Zarządzenie nr 662/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-10 11:58:02
Zarządzenie nr 661/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-10 11:56:26
Zarządzenie nr 660/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-10 11:55:12
Zarządzenie nr 659/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-10 11:54:14
Zarządzenie nr 658/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-10 11:53:03
Zarządzenie nr 657/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-10 11:51:15
Zarządzenie nr 656/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-06-10 11:48:25
Zarządzenie nr 655/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 329/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2022-06-10 11:38:04
Zarządzenie nr 654/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu 2022-06-10 11:34:49
Zarządzenie nr 653/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 2022-06-10 11:33:41
Zarządzenie nr 652/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach 2022-06-10 11:32:15
Zarządzenie nr 651/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-06-10 11:30:22
Zarządzenie nr 650/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wąsosz 2022-06-10 11:27:26
Zarządzenie nr 649/22 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie mienia komunalnego 2022-06-09 11:23:54
Zarządzenie nr 648/22 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-09 10:36:35
Zarządzenie nr 647/22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na wynajem na okres 3 lat działki nr 109/76 o pow. 19,80 m 2 z przeznaczeniem na cele garażowe położonej w obrębie miejscowości Wąsosz 2022-06-09 10:29:01
Zarządzenie nr 646/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-06-09 10:26:11
Zarządzenie nr 645/22 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-06-09 10:19:23
Zarządzenie nr 644/22 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za 2021 rok 2022-06-09 10:11:13
Zarządzenie nr 643/22 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-06-09 10:08:05
Zarządzenie nr 641/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-09 10:03:32
Zarządzenie nr 640/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-06-09 10:01:52
Zarządzenie nr 639/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:50:30
Zarządzenie nr 638/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:49:55
Zarządzenie nr 637/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:49:17
Zarządzenie nr 636/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:48:35
Zarządzenie nr 635/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:46:58
Zarządzenie nr 635/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:45:50
Zarządzenie nr 634/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:44:52
Zarządzenie nr 633/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:43:51
Zarządzenie nr 632/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-10 12:42:44
Zarządzenie nr 631/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-05-10 12:30:22
Zarządzenie nr 630/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-05-10 12:29:07
Zarządzenie nr 629/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-05-10 12:28:15
Zarządzenie nr 628/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-05-10 12:27:04
Zarządzenie nr 627/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2022-05-10 12:24:58
Zarządzenie nr 626/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2022-05-10 12:23:46
Zarządzenie nr 625/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia 2022-03-22 13:23:04
Zarządzenie nr 625/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia 2022-03-22 13:21:04
Zarządzenie nr 624/22 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Wąsosz 2022-03-22 13:19:45
Zarządzenie nr 623/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-03-22 13:18:03
Zarządzenie nr 622/22 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-03-18 08:30:58
Zarządzenie nr 621/22 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-03-18 08:30:03
Zarządzenie nr 620/22 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-03-18 08:28:45
Zarządzenie nr 619/22 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-03-18 08:27:24
Zarządzenie nr 618/22 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-03-18 08:25:55
Zarządzenie nr 617/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-18 08:21:34
Zarządzenie nr 616/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-18 08:20:16
Zarządzenie nr 615/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-18 08:19:28
Zarządzenie nr 614/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-18 08:18:36
Zarządzenie nr 613/22 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-03-18 08:16:50
Zarządzenie nr 612/22 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2022-03-18 08:16:02
Zarządzenie nr 611/22 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-02-28 10:53:12
Zarządzenie nr 610/22 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-02-28 10:52:20
Zarządzenie nr 609/22 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-02-28 10:51:05
Zarządzenie nr 608/22 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-02-25 13:50:12
Zarządzenie nr 607/22 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2022-02-25 13:49:03
Zarządzenie nr 606/22 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-02-25 13:04:33
Zarządzenie nr 605/22 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Powiatu Górowskiego 2022-02-25 13:03:19
Zarządzenie nr 604/22 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2022-02-25 13:02:01
Zarządzenie nr 603/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-02-25 12:20:04
Zarządzenie nr 602/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2022-02-25 12:19:21
Zarządzenie nr 601/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-02-25 12:17:47
Zarządzenie nr 600/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-02-25 12:17:08
Zarządzenie nr 599/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-02-25 12:16:05
Zarządzenie nr 598/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-02-25 12:15:24
Zarządzenie nr 597/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-02-25 12:14:33
Zarządzenie nr 596/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany 2022-02-17 17:49:55
Zarządzenie nr 595/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-02-17 17:46:11
Zarządzenie nr 594/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-02-17 17:45:05
Zarządzenie nr 593/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przydziału lokali mieszkalnych pochodzących z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-02-17 17:43:43
Zarządzenie nr 592/22 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu dodatku osłonowego 2022-02-17 17:41:21
Zarządzenie nr 591/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do spraw mieszkaniowych i nadania jej regulaminu działania 2022-02-15 13:59:59
Zarządzenie nr 590/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-02-15 13:57:40
Zarządzenie nr 589/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wstępu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2022-02-15 13:56:34
Zarządzenie nr 588/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie oddania w użyczenie mienia komunalnego 2022-02-15 13:53:13
Zarządzenie nr 587/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2022 r. w Otwartych Konkursach Ofert 2022-01-20 08:41:28
Zarządzenie nr 586/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2022-01-20 08:38:51
Zarządzenie nr 585/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-01-20 08:37:11
Zarządzenie nr 584/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-01-20 08:36:28
Zarządzenie nr 583/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-01-14 12:07:08
Zarządzenie nr 582/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2022-01-14 12:05:18
Zarządzenie nr 581/22 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu dodatku osłonowego 2022-01-14 12:04:00
Zarządzenie nr 580/22 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 570/21 Burmistrza Wąsosza z dnia 14 grudnia 2021 r. 2022-01-14 07:35:10
Zarządzenie nr 579/22 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 stycznia 2022 r. 2022-01-14 07:32:30
Zarządzenie nr 578/22 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Wąsosz 2022-01-14 07:31:19
Zarządzenie nr 577/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-01-14 07:28:29
Zarządzenie nr 576/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-01-14 07:27:24
Zarządzenie nr 575/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska 2022-01-13 12:17:42
Zarządzenie nr 574/21 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2022-01-13 12:15:40
Zarządzenie nr 573/21 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2022-01-13 12:14:04
Zarządzenie nr 572/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-01-13 12:12:43
Zarządzenie nr 571/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2022-01-13 12:11:46
Zarządzenie nr 570/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. związanych z realizacją projektu grantowego pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" 2022-01-13 12:10:14
Zarządzenie nr 569/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 383/20 Burmistrza Wąsosza z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2021 2022-01-13 12:08:40
Zarządzenie nr 568/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 549/2021 Burmistrza Wąsosza z dnia 20 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2022-01-13 12:07:26
Zarządzenie nr 567/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A15M o numerze rejestracyjnym DGR W336 2022-01-13 12:06:26
Zarządzenie nr 566/21 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-12-06 13:27:09