Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr IV/37/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok 2024-04-11 09:26:08
Uchwała nr IV/7/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr LVIII/429/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032 oraz uchwale nr LVIII/430/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2024 rok 2024-04-11 09:22:34
Uchwała nr IV/84/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2024 2023-12-11 12:25:01
Uchwała nr IV/83/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2023-12-11 12:23:58
Uchwała nr IV/57/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąsosza za 2022 rok 2023-06-19 12:57:57
Uchwała nr IV/40/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok 2023-06-19 12:57:22
Uchwała nr IV/26/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XLVIII/357/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032 oraz uchwale nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-01-31 09:27:09
Uchwała nr IV/25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-01-31 09:26:26
Uchwała nr IV/102/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 2022-12-20 09:32:30
Uchwała nr IV/101/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2023 2022-12-20 09:29:18
Uchwała nr IV/100/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2022-12-20 09:28:12
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I połrocze 2022 r. 2022-09-06 07:53:03
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Wąsosz kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r. 2022-08-02 10:57:16
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2021 roku 2022-04-22 07:18:53
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 oraz uchwale Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2022 r. 2022-02-07 07:22:45
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXVIII/270/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-02-07 07:18:05
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 2021-12-16 07:36:27
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 2021-12-16 07:34:24
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie budżetu Gminy Wąsosz na rok 2022 2021-12-16 07:30:33
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 2 września 2020r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I połrocze 2021 r. 2021-09-07 07:10:27
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XVIII/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2021 rok po zmianach uchwałą nr XXX/214/21 z dnia 19 marca 2021 r. 2021-04-28 09:14:02
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2020 roku 2021-04-27 08:11:05
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 oraz uchwale Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2021 r. 2021-02-08 15:06:29
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021 2020-12-16 13:13:00
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I połrocze 2020 r. 2020-08-27 10:22:43
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąsosza za 2019 r. 2020-06-16 14:01:46
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2019 roku 2020-04-15 07:24:11
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XVI/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach uchwałą nr XIX/134/20 z dnia 27 lutego 2020 r. 2020-03-30 09:08:45
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 oraz uchwale Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2020 r. 2020-02-04 10:36:13
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 2019-12-19 14:35:35
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 2 września 2019r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I połrocze 2019r. 2019-09-06 14:00:46
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąsosza za 2018 r. 2019-06-07 14:45:04
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2018 roku 2019-05-09 10:11:22
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Wąsosza nr IV/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 oraz uchwale Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-02-12 11:38:02
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019 2018-12-28 08:58:17
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2018-12-28 07:49:40
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 4 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I połrocze 2018r. 2018-10-19 07:14:23
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2015r. o możliwości wykupu przez Gminę Wąsosz obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła Rada Miejska Wąsosza w uchwale nr XL/283/18 z dnia 23 maja 2018 r. 2018-07-05 14:40:07
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/250/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 oraz uchwale Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/251/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-06-18 15:45:02
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/251/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-06-18 15:39:08
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2017 roku 2018-05-08 10:33:44
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 2017-12-28 10:01:47
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budźetowej Gminy Wąsosz na 2018 rok 2017-12-28 09:59:55
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożeniu przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2017-12-28 09:56:53
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożeniu przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2016-12-16 14:00:03
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 2016-12-16 13:53:19
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 02.09.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2016 roku 2016-09-12 09:57:56
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2015 roku 2016-04-25 11:56:53
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XII/82/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030 oraz uchwale Rady Miejskiej Wąsosza nr XII/83/15 z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-01-18 12:05:38
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2015-12-14 10:37:23
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016 2015-12-14 10:35:47
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 2 września 2015r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I połrocze 2015r. 2015-09-10 11:02:04
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wąsosz obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła Rada Miejska Wąsosza w uchwale nr XL/272/14 z dnia 26 sierpnia 2014 zmienionej uchwałą nr XLII/283/14 z 6 listopada 2014r i nr VII/48/15 z 25 czerwca 2015r. oraz nr VIII/54/15 z 30 czerwca 2015r. 2015-07-17 12:30:49
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr III/13/14 Rady Miejskiej Wąsosza z 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2015 rok wraz ze zmianami dokonanymi na dzień 30 czerwca 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza nr VIII/55/2015 2015-07-17 12:26:30
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2014 roku 2015-04-27 15:00:47
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/12/14 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2014r. oraz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2015-2025 oraz uchwale Rady Miejskiej Wąsosza nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2015 rok 2015-02-06 14:02:36
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2014-12-18 12:35:52
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 2014-12-18 12:33:12
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 29 września 2014r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Wąsosz pożyczki w wysokości 1.422.000 zł wnioskowanej ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Legnicy na sfinansowanie zadania "Budowa Kanalizacji w Wąsoszu - etap III" 2014-10-01 14:26:19
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 29 września 2014r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wąsosz obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła Rada Miejska Wąsosza w uchwale nr XL/272/14 z dnia 26 sierpnia 2014 2014-10-01 14:22:06
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Wąsosza z 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2014 rok. 2014-08-18 09:07:31
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Wąsosz w 2013 roku 2014-04-18 09:19:57
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Wąsosz w 2012 roku 2014-03-13 10:47:27
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXII/219/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 grudnia 2013r. oraz uchwale XXXII/220/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 grudnia 2013 r. 2014-01-23 10:26:40
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 2013-12-17 12:50:55
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 2012-12-14 08:54:09
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2013 2012-12-14 08:50:35
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2012-12-14 08:48:08
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wąsosza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I połrocze 2012r. 2012-10-10 12:21:30
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2011 roku 2012-10-10 12:18:58
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 2011-12-16 09:50:46
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta i Gminy Wąsosz przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 2011-12-16 09:48:54
Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2011-12-16 09:46:02
Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2010 rok 2011-04-28 14:17:51
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr III/14/10 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2011 rok 2011-02-11 10:39:49
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/13/10 Rady Miejskiej Wąsosza oraz uchwale III/14/10 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2010 r. 2011-02-11 10:37:17
Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011 2011-02-04 09:11:17
Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2011-02-04 09:09:18
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Wąsosz przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-02-04 09:06:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
04 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
04 lut 2011, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
04 lut 2011, godz. 09:06