Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia 21 września 2022 r. w następujących formach:

 

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
 • w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim Wąsosza;
 • w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: urzad@wasosz.eu;
   
  1. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 6 września 2022 r. o godz.16:00 w formie stacjonarnej w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu (ul. Zacisze 10D). Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;
  1. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/r/8r2KRHfPaH.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 16 sierpnia 2022 r. w następujących formach:

 • na stronie internetowej www.wasosz.eu;
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz;
 • w mediach społecznościowych.

 

Formularz zgłaszania uwag, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem graficznym, dostępne były:

 

 1. na stronie internetowej Gminy Wąsosz: www.wasosz.eu;
 2. na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wasosz.eu/;
 3. w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz (pokój nr 18).

 

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w

w dniu 6 września 2022 r. o godz.16:00 w formie stacjonarnej w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu (ul. Zacisze 10D). W spotkaniu wzięło udział 5 osób. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami, natomiast liczba wypełnionych ankiet wyniosła 9. Wyniki ankietyzacji potwierdziły występowanie nagromadzenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz innych sferach na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji. Wyniki posłużą opracowaniu diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji przy przygotowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Raport podsumowujący wyniki ankiet stanowi załącznik do podsumowania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22 09 2022 08 24 55 sprawozdanie z konsultacji wasosz (DOCX, 18.37Kb) 2022-09-22 08:24:55 85
22 09 2022 08 24 55 zalacznik do sprawozdania z konsultacji wasosz (PDF, 185.68Kb) 2022-09-22 08:24:55 31
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karol Łagocki

Data wytworzenia:
22 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
22 wrz 2022, godz. 08:24

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
22 wrz 2022, godz. 08:24