Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1, 49 oraz art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej: k.p.a.,

zawiadamia się,

że na wniosek z dn. 26.04.2024 r. (data wpływu: 26.04.2024 r.), złożony przez Gminę Wąsosz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach: 148, obręb Wąsosz oraz 246, obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekroczyła dwadzieścia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron wynikających z art. 10 k.p.a. tj. czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Obwieszczenie w przedmiotowej sprawie zostało  podane  do  publicznej  wiadomości  poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wąsosza (https://bip.wasosz.eu, zakładka: „planowanie przestrzenne”), poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego (pl. Wolności 17, 56 – 210 Wąsosz, parter)oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Gola Wąsoska.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
6733.1.2024 - 2 obwieszczenie wszczęcie (PDF, 151.87Kb) 2024-05-31 13:24:24 28
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Edyta Paszkowska

Data wytworzenia:
31 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Edyta Paszkowska

Data publikacji:
31 maj 2024, godz. 13:23

Osoba aktualizująca informacje

Edyta Paszkowska

Data aktualizacji:
31 maj 2024, godz. 13:24