Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 Dnia 24 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

P o r z ą d e k   o b r a d   s e s j i :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2013 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

a)    przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz i sprawozdania finansowego za 2013r.,

b)    przedstawienie opinii RIO ,

c)    przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

d)    dyskusja,

e)    podjęcie uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na okres 20 lat, na rzecz Koła Łowieckiego „Rogacz”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr X/65/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wąsosz.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2014-2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2014r.

11. Informacje Przewodniczącego Rady.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

 13. Wolne głosy i wnioski.

 14. Zakończenie.         


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
17 cze 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
17 cze 2014, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
17 cze 2014, godz. 14:34