Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (12.09.2017)

Dnia 12 września ( wtorek) 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi .
4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Urzędy dostępne on-line” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 lutego 2016r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIV/95/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso .
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
05 wrz 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
05 wrz 2017, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
05 wrz 2017, godz. 14:40