Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XII SESJI RADY MIEJSKIEJ (24.09.2019)

Dnia 24 września  2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półr. 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Baranowicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Dochowej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przydomowych oczyszczalni ścieków.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/39/11 RM Wąsosza z dnia 22 marca 2011r. dotyczącej zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Wąsosz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1102D Baranowice-Kowalowo do kategorii drogi gminnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/18 RM Wąsosza z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XLII/263/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia punktu Przedszkolnego w PSP w Czarnoborsku
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/55/19 z dnia 28 maja 2019r w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
19.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu Statutu.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę RM Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27  października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz.
21. Informacje Przewodniczącego Rady.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
17 wrz 2019

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
17 wrz 2019, godz. 13:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
17 wrz 2019, godz. 14:06