Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie III SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 Dnia 29 grudnia (środa) 2010r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim odbędzie się III SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

.

P o r z ą d e k   o b r a d   s e s j i :

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie protokołów  z I i  II sesji Rady Miejskiej Wąsosza.

3.     Interpelacje i zapytania radnych.

4.     Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2011-2022

6.     Uchwalenie budżetu Gminy Wąsosz na 2011r.

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza.

b)    odczytanie opinii  Komisji Budżetu ,Inwestycji i Mienia Komunalnego

c)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

d)    dyskusja nad zaproponowanymi poprawkami do projektu uchwały budżetowej i ich przegłosowanie,

e)     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Wąsosz na lata 2011-2020.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  miesięcznego Burmistrza Wąsosza.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzorów deklaracji podatkowych.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2010r.

15.  Informacje Przewodniczącego Rady.

16.  Odpowiedzi na interpelacje.

17.  Wolne głosy i wnioski.

     18. Zakończenie.         


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
17 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
17 gru 2010, godz. 14:11

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
17 gru 2010, godz. 14:12