Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ROK 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE nr 1109/2024 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Wąsoszu 2024-04-12 11:56:49
ZARZĄDZENIE NR 1108/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2024-04-12 11:55:21
ZARZĄDZENIE NR 1107/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2024 rok 2024-04-12 11:50:16
ZARZĄDZENIE NR 1106/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2024-04-12 11:37:35
ZARZĄDZENIE NR 1105/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2024 rok 2024-04-12 11:36:41
ZARZĄDZENIE Nr 1104/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 marca 2024r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2024-04-12 11:31:38
ZARZĄDZENIE Nr 1103/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 marca 2024r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2024-04-12 11:30:22
ZARZĄDZENIE NR 1102/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-12 11:29:15
ZARZĄDZENIE NR 1101/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-12 11:26:18
ZARZĄDZENIE NR 1100/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-12 10:57:49
ZARZĄDZENIE NR 1099/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-12 10:56:47
ZARZĄDZENIE Nr 1098/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1076/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia obsługi informatycznej miejskiej i obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-04-12 10:55:19
ZARZĄDZENIE Nr 1097/24 BURMISTRZA WĄSOSZA Z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2024-04-12 10:53:39
ZARZĄDZENIE nr 1096/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2024-04-12 10:51:44
ZARZĄDZENIE NR 1095/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za 2023 rok 2024-04-11 09:10:13
ZARZĄDZENIE nr 1094/2024 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wąsoszu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2024-04-11 09:05:43
ZARZĄDZENIE Nr 1093/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2024 r. w Otwartych Konkursach Ofert 2024-04-11 09:04:38
Zarządzenie Nr 1092/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 marca 2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz. 2024-04-11 09:00:56
ZARZĄDZENIE NR 1091/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-11 08:59:21
ZARZĄDZENIE NR 1090/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-11 08:58:13
ZARZĄDZENIE NR 1089/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-04-11 08:57:18
ZARZĄDZENIE NR 1088/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-11 08:56:15
ZARZĄDZENIE NR 1087/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-04-11 08:55:16
ZARZĄDZENIE NR 1086/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2024-04-11 08:54:20
ZARZĄDZENIE NR 1085/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia. 2024-04-11 08:52:47
ZARZĄDZENIE NR 1084/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-04-11 08:51:22
ZARZĄDZENIE Nr 1083/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2024-04-11 08:50:26
Zarządzenie nr 1082/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wąsoszu 2024-03-13 07:25:37
ZARZĄDZENIE Nr 1081/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wąsosz 2024-03-13 07:24:28
ZARZĄDZENIE NR 1080/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26.02.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1008/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 31.10.2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz 2024-03-13 07:21:37
ZARZĄDZENIE NR 1079/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Wąsosz 2024-03-13 07:19:26
ZARZĄDZENIE NR 1078/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 lutego 2024 r. z dnia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z łowiska gminnego w miejscowości Czeladź Wielka 2024-03-13 07:17:00
ZARZĄDZENIE Nr 1077/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2024-03-13 06:56:43
ZARZĄDZENIE Nr 1076/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie ustalenia obsługi informatycznej miejskiej i obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-03-13 06:55:35
ZARZĄDZENIE nr 1075/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia 911/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2024-03-13 06:53:40
ZARZĄDZENIE Nr 1074/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2024-03-06 11:44:58
ZARZĄDZENIE Nr 1073/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 2024-03-06 11:43:53
ZARZĄDZENIE NR 1072/24 BURMIASTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dla realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r i 2024 r, w związku z sytuacją na rynku gazu 2024-03-06 11:41:53
ZARZĄDZENIE Nr 1071/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu dodatku osłonowego 2024-03-06 11:40:50
ZARZĄDZENIE Nr 1070/24 BURMISTRZA WĄSOSZA Z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 2024-03-06 11:34:45
ZARZĄDZENIE nr 1069/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-03-06 11:31:50
ZARZĄDZENIE nr 1068/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-03-06 11:30:29
ZARZĄDZENIE NR 1067/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-03-06 11:29:22
ZARZĄDZENIE NR 1066/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-03-06 11:28:06
ZARZĄDZENIE nr 1065/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Wąsosz miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza 2024-03-06 11:26:28
ZARZĄDZENIE 1064/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Wąsosza 2024-03-06 09:52:09
ZARZĄDZENIE Nr 1063/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2024-03-06 09:50:14
ZARZĄDZENIE NR 1062/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2024-03-06 09:48:00
ZARZĄDZENIE Nr 1061/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-02-13 13:20:10
ZARZĄDZENIE NR 1060/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego pracownikom Urzędu Miejskiego Wąsosza za materiały biurowe i środki czystości 2024-02-13 13:16:48
Zarządzenie Nr 1059/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego w Klubie Dziecięcym w Wąsoszu 2024-02-13 13:15:12
ZARZĄDZENIE nr 1058/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-02-13 13:05:59
ZARZĄDZENIE NR 1057/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2024-02-12 09:29:35
ZARZĄDZENIE Nr 1056/24 BURMISTRZA WĄSOSZA Z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2024-02-12 09:24:41
ZARZĄDZENIE Nr 1055/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2024-02-12 09:23:48
ZARZĄDZENIE Nr 1054/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2024r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-02-12 09:22:23
ZARZĄDZENIE nr 1053/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2024r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-02-12 09:20:41
ZARZĄDZENIE nr 1052/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2024r. w sprawie przekształcenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione - na mieszkanie wspomagane 2024-02-12 09:19:32
ZARZĄDZENIE Nr 1051/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-02-12 09:18:30
Zarządzenie Nr 1050/2024 Burmistrza Wąsosza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty drogowe w gminie Wąsosz do kwoty 130 000 zł 2024-02-12 09:16:49
ZARZĄDZENIE nr 1049/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 549/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2024-02-12 09:14:12
ZARZĄDZENIE NR 1048/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z łowiska gminnego w miejscowości Czeladź Wielka 2024-02-12 09:13:10
Zarządzenie Nr 1047/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz na rok szkolny 2024/2025 2024-01-15 12:42:31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
15 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
15 sty 2024, godz. 12:41

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
15 sty 2024, godz. 12:41