Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ROK 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 1046/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2024-01-15 12:40:28
ZARZĄDZENIE NR 1045/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28.12.2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz 2024-01-15 12:39:12
ZARZĄDZENIE Nr 1044/2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2024-01-12 13:56:19
ZARZĄDZENIE Nr 1043/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-01-12 13:53:49
ZARZĄDZENIE NR 1042/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2024-01-12 13:51:21
ZARZĄDZENIE nr 1041/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zasad składania, analizowania i przechowywania oświadczeń majątkowych 2024-01-12 13:49:48
ZARZĄDZENIE Nr 1040/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-01-04 12:19:38
ZARZĄDZENIE Nr 1039/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2024-01-04 12:18:08
ZARZĄDZENIE Nr 1038/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2024-01-04 12:16:10
ZARZĄDZENIE Nr 1037/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2024-01-04 12:14:30
ZARZĄDZENIE Nr 1036/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-01-04 12:11:30
ZARZĄDZENIE Nr 1035/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-01-04 12:10:23
ZARZĄDZENIE Nr 1034/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2024-01-04 12:09:32
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA nr 1033/23 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2023-12-28 13:32:27
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA Nr 1032/23 z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2024 r. 2023-12-28 13:31:15
ZARZĄDZENIE nr 1031/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego 2023-12-28 13:30:09
ZARZĄDZENIE nr 1030/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-12-28 13:28:52
ZARZĄDZENIE NR 1029/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-12-28 13:26:40
ZARZĄDZENIE nr 1028/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Wąsosz do przyjmowania, przechowywania i wtepnej analizy oświadczeń majątkowych 2023-12-28 13:25:28
ZARZĄDZENIE Nr 1027/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-12-28 13:24:12
ZARZĄDZENIE Nr 1026/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-12-28 13:23:11
ZARZĄDZENIE Nr 1025/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad świadczenia pracy zdalnej okazjonalnej w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2023-12-21 08:33:34
ZARZĄDZENIE Nr 1024/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-12-21 08:19:33
ZARZĄDZENIE Nr 1023/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-12-21 08:17:19
ZARZĄDZENIE NR 1022/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie aktualizacji załączników Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wąsosz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2023-12-21 08:16:27
ZARZĄDZENIE NR 1021/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw oceny przydatności składników majątku trwałego, będącego własnością Gminy Wąsosz oraz szacowania wartości środków trwałych 2023-12-20 07:57:40
ZARZĄDZENIE Nr 1020/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2023 rok 2023-12-20 07:56:38
ZARZĄDZENIE NR 1019/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2024 2023-12-19 09:05:39
ZARZĄDZENIE NR 1018/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-12-19 09:03:29
ZARZĄDZENIE NR 1017/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024 2023-12-19 09:00:49
ZARZĄDZENIE Nr 1016/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-12-19 08:56:37
ZARZĄDZENIE Nr 1015/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-12-19 08:55:09
ZARZĄDZENIE Nr 1014/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-12-19 08:54:11
ZARZĄDZENIE Nr 1013/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-12-19 08:38:24
ZARZĄDZENIE Nr 1012/23 BURMISTRZA WĄSOSZA Z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-12-19 08:36:54
ZARZĄDZENIE NR 1011/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 996/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr LIV/404/23 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2024 rok. 2023-12-19 08:33:43
ZARZĄDZENIE Nr 1010/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-12-19 08:32:18
Zarządzenie Nr 1009/2023 Burmistrza Wąsosza z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieo nauczyciela mianowanego 2023-12-19 08:29:58
ZARZĄDZENIE NR 1008/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz 2023-12-19 08:29:00
ZARZĄDZENIE nr 1007/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-12-19 08:27:58
ZARZĄDZENIE nr 1006/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Wąsosza 2023-12-19 08:26:44
ZARZĄDZENIE Nr 1005/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-12-19 08:16:40
ZARZĄDZENIE NR 1004/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2023-12-19 08:15:33
ZARZĄDZENIE Nr 1003/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-12-19 08:14:41
ZARZĄDZENIE NR 1002/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2023 roku 2023-12-19 08:13:45
ZARZĄDZENIE Nr 1001/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 października 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-12-19 08:12:34
ZARZĄDZENIE Nr 1000/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 października 2023 w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-12-19 08:11:39
ZARZĄDZENIE NR 999/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Wąsosz 2023-12-19 08:10:39
ZARZĄDZENIE NR 998/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-12-19 08:09:31
ZARZĄDZENIE Nr 997/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 03 października 2023 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Wąsosz oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2023-12-19 08:08:23
ZARZĄDZENIE NR 996/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr LIV/404/23 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2024 rok. 2023-12-19 08:07:28
ZARZĄDZENIE NR 995/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-11-07 13:41:23
ZARZĄDZENIE Nr 994/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 13:40:09
ZARZĄDZENIE Nr 993/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 13:39:14
ZARZĄDZENIE Nr 992/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 10:41:47
ZARZĄDZENIE Nr 991/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 10:40:19
ZARZĄDZENIE Nr 990/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-11-07 10:39:08
ZARZĄDZENIE Nr 989/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-11-07 10:37:58
ZARZĄDZENIE NR 988/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 823/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania przeznaczonej na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-11-07 10:36:02
ZARZĄDZENIE NR 987/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dofinansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na ternie Gminy Wąsosz w 2024 roku. 2023-11-07 10:34:30
ZARZĄDZENIE nr 986/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-11-07 10:06:24
ZARZĄDZENIE nr 985/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2023-11-07 10:04:53
ZARZĄDZENIE nr 984/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-11-07 10:03:36
ZARZĄDZENIE NR 983/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2023-11-07 09:57:27
ZARZĄDZENIE nr 982/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Wąsosza 2023-11-07 09:55:04
ZARZĄDZENIE Nr 981/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-10-30 13:00:02
ZARZĄDZENIE Nr 980/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-10-30 12:59:09
ZARZĄDZENIE Nr 979/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2023-10-30 12:57:34
ZARZĄDZENIE NR 978/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-10-30 12:32:41
ZARZĄDZENIE nr 977/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 września 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2023-10-30 12:31:31
ZARZĄDZENIE nr 976/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 września 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2023-10-30 12:27:00
ZARZĄDZENIE Nr 975/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 06 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-10-30 12:25:40
ZARZĄDZENIE Nr 974/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 06 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-30 12:24:16
ZARZĄDZENIE nr 973/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 44/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego 2023-10-30 12:22:55
ZARZĄDZENIE nr 972/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 883/23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-10-30 12:21:42
ZARZĄDZENIE Nr 971/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-10-30 12:18:51
ZARZĄDZENIE Nr 970/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-30 12:17:47
ZARZĄDZENIE Nr 969/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-30 12:16:38
ZARZĄDZENIE Nr 968/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-30 12:15:33
ZARZĄDZENIE Nr 967/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-06 11:45:26
ZARZĄDZENIE Nr 966/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-06 11:44:07
ZARZĄDZENIE Nr 965/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-10-06 11:42:36
ZARZĄDZENIE NR 964/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-06 11:41:21
ZARZĄDZENIE NR 963/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-10-06 11:32:37
ZARZĄDZENIE Nr 962/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 10:16:25
ZARZĄDZENIE nr 961/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Burmistrza Wąsosza do spraw wyborów i referendów 2023-10-06 10:15:13
Zarządzenie nr 960/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Wąsosz miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 15 października 2023 r. 2023-10-06 08:55:07
ZARZĄDZENIE Nr 959/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:53:45
ZARZĄDZENIE Nr 958/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:52:53
ZARZĄDZENIE Nr 957/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:50:50
ZARZĄDZENIE Nr 956/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:49:36
ZARZĄDZENIE Nr 955/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:24:33
ZARZĄDZENIE Nr 954/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:23:00
ZARZĄDZENIE Nr 953/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:22:02
ZARZĄDZENIE nr 952/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:19:44
ZARZĄDZENIE Nr 951/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:18:09
ZARZĄDZENIE nr 950/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:16:59
ZARZĄDZENIE nr 949/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-10-06 08:15:58
ZARZĄDZENIE nr 948/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 883/23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-10-06 08:15:05
ZARZĄDZENIE nr 947/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Wąsosza 2023-10-06 08:14:01
ZARZĄDZENIE Nr 946/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-09-15 13:45:46
ZARZĄDZENIE Nr 945/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-09-15 13:40:57
ZARZĄDZENIE Nr 944/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2023-09-15 13:39:56
ZARZĄDZENIE Nr 943/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 13:39:05
ZARZĄDZENIE Nr 942/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 13:37:17
ZARZĄDZENIE Nr 941/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 13:36:25
ZARZĄDZENIE Nr 940/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 4 sierpnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-09-15 13:35:03
ZARZĄDZENIE NR 939/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-09-15 13:33:09
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA Nr 938/23 z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024 2023-09-15 13:31:53
Zarządzenie Nr 937/2023 Burmistrza Wąsosza z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-09-15 12:13:47
Zarządzenie Nr 936/2023 Burmistrza Wąsosza z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-09-15 10:59:52
ZARZĄDZENIE Nr 935/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 10:55:51
ZARZĄDZENIE Nr 934/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2023-09-15 10:53:02
ZARZĄDZENIE Nr 933/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 10:51:33
ZARZĄDZENIE Nr 932/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 10:50:30
ZARZĄDZENIE Nr 931/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-09-15 10:49:51
ZARZĄDZENIE NR 930/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024 2023-08-23 13:40:55
ZARZĄDZENIE nr 929/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 13:39:39
ZARZĄDZENIE nr 928/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 13:38:11
ZARZĄDZENIE nr 927/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej samochodów specjalnych (wozów strażackich) 2023-08-23 13:36:35
ZARZĄDZENIE Nr 926/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie: przekwalifikowania umowy najmu na umowę najmu socjalnego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 13:35:39
ZARZĄDZENIE Nr 925/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 13:34:05
ZARZĄDZENIE Nr 924/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 13:33:11
ZARZĄDZENIE nr 923/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-08-23 13:31:47
ZARZĄDZENIE nr 922/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 lipca 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 13:30:41
ZARZĄDZENIE nr 921/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-08-23 13:28:43
ZARZĄDZENIE nr 920/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-08-23 12:38:16
ZARZĄDZENIE Nr 919/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-08-23 12:36:32
ZARZĄDZENIE Nr 918/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie: stwierdzenia wstępu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 12:35:30
ZARZĄDZENIE NR 917/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-08-23 12:02:03
ZARZĄDZENIE nr 916/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 12:01:06
ZARZĄDZENIE nr 915/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-23 11:59:50
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA Nr 914/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie stypendiów dla uczniów w 2023 r. 2023-08-23 11:58:34
ZARZĄDZENIE Nr 913/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-08-23 11:57:24
ZARZĄDZENIE Nr 912/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-23 11:56:15
ZARZĄDZENIE nr 911/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 14 czerwca 2023 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-08-23 11:54:29
ZARZĄDZENIE nr 910/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-23 11:53:43
ZARZĄDZENIE nr 909/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-23 11:52:29
ZARZĄDZENIE nr 908/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-22 13:42:59
ZARZĄDZENIE nr 907/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-08-22 13:41:55
ZARZĄDZENIE Nr 906/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Wąsosz 2023-08-22 13:40:39
ZARZĄDZENIE Nr 905/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 maja 2023r. w sprawie: przydziału lokalu pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-08-22 13:39:34
ZARZĄDZENIE nr 904/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodów specjalnych (wozów strażackich) 2023-08-22 13:38:33
ZARZĄDZENIE Nr 903/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-07-20 08:49:33
ZARZĄDZENIE Nr 902/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2023-07-20 08:48:33
ZARZĄDZENIE Nr 901/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na dz ierżawę na okres 3 lat działki nr 1 o pow. 0,2900 ha z przeznaczeniem na cele rolne położonej w obrębie miejscowości Bełcz Górny 2023-07-18 14:00:17
ZARZĄDZENIE NR 900/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury ochrony danych osobowych w wykonywaniu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2023-07-18 12:01:46
ZARZĄDZENIE nr 899/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-07-18 12:00:44
ZARZĄDZENIE Nr 898/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-06-20 12:35:31
ZARZĄDZENIE NR 897/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności 2023-06-20 12:34:29
ZARZĄDZENIE NR 896/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-06-20 12:33:24
ZARZĄDZENIE nr 895/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-06-20 12:32:24
ZARZĄDZENIE Nr 894 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-06-20 12:29:52
ZARZĄDZENIE Nr 893/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-06-20 12:29:04
ZARZĄDZENIE Nr 892/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-06-20 12:28:04
ZARZĄDZENIE Nr 891/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie: przydziału lokalu w ramach umowy najmu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2023-06-20 12:27:07
ZARZĄDZENIE nr 890/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-06-20 12:26:18
ZARZĄDZENIE nr 889/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-06-19 13:46:25
ZARZĄDZENIE NR 888/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2023-06-19 13:40:22
ZARZĄDZENIE nr 887/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-06-19 13:38:38
ZARZĄDZENIE nr 886/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa 2023-06-19 13:36:53
ZARZĄDZENIE NR 885/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2023-06-19 13:20:51
ZARZĄDZENIE 884/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 400/2021 Burmistrza Wąsosza z dnia 11 stycznia 2021 r. 2023-06-19 13:19:42
ZARZĄDZENIE NR 883/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-06-19 13:18:38
ZARZĄDZENIE Nr 882/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 marca 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-06-19 13:17:22
ZARZĄDZENIE nr 881/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 29 marca 2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-06-19 13:08:00
ZARZĄDZENIE Nr 880/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: wynajęcia mienia komunalnego 2023-06-19 13:06:58
ZARZĄDZENIE Nr 879/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: wynajęcia mienia komunalnego 2023-06-19 13:06:10
ZARZĄDZENIE Nr 878/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-06-19 13:05:15
ZARZĄDZENIE Nr 877/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-06-19 13:04:40
ZARZĄDZENIE NR 876/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za 2022 rok 2023-03-31 10:41:02
ZARZĄDZENIE NR 875/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-03-31 10:35:14
ZARZĄDZENIE NR 874/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023 r. 2023-03-31 10:34:04
ZARZĄDZENIE nr 873/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-03-31 10:32:27
ZARZĄDZENIE NR 872/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030 2023-03-31 10:31:20
ZARZĄDZENIE Nr 871/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 marca 2023r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji do spraw mieszkaniowych i nadania jej regulaminu działania 2023-03-31 10:30:00
ZARZĄDZENIE NR 870/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia 2023-03-31 10:26:03
ZARZĄDZENIE nr 869/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2023-03-31 08:12:01
ZARZĄDZENIE Nr 868/2023 Burmistrza Wąsosza z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2023 r. w Otwartych Konkursach Ofert 2023-03-31 08:10:50
ZARZĄDZENIE Nr 867 /2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2023-03-31 08:09:34
ZARZĄDZENIE nr 866/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-31 08:08:11
ZARZĄDZENIE nr 865/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-31 08:06:48
ZARZĄDZENIE nr 864/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-31 08:05:56
ZARZĄDZENIE nr 863/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-30 11:12:19
ZARZĄDZENIE nr 862/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-30 11:10:59
ZARZĄDZENIE NR 861/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-03-30 11:08:17
ZARZĄDZENIE Nr 860/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2023-03-30 11:06:01
ZARZĄDZENIE Nr 859/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 11:05:06
ZARZĄDZENIE Nr 858/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2023-03-30 11:03:43
ZARZĄDZENIE Nr 857/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-03-30 11:02:07
ZARZĄDZENIE NR 856/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu 2023-03-30 11:00:44
ZARZĄDZENIE Nr 855/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 10:54:08
ZARZĄDZENIE Nr 854/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 10:52:14
ZARZĄDZENIE Nr 853/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-03-30 10:50:23
ZARZĄDZENIE NR 852/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wąsosz 2023-03-30 10:49:13
ZARZĄDZENIE Nr 851/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości 2023-03-30 10:48:12
ZARZĄDZENIE nr 850/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 725/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Rudnej Wielkiej nr 6A/3 2023-03-30 10:44:17
ZARZĄDZENIE NR 849/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 549/2021 Burmistrza Wąsosza z dnia 20 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-03-30 10:42:52
ZARZĄDZENIE NR 848/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych 2023-03-30 09:35:39
ZARZĄDZENIE Nr 847/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 09:33:30
ZARZĄDZENIE Nr 846/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-03-30 09:32:18
ZARZĄDZENIE NR 845/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz 2023-03-30 09:31:07
ZARZĄDZENIE Nr 844/2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 09:30:16
ZARZĄDZENIE Nr 843/2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 09:14:25
ZARZĄDZENIE Nr 842/2023 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-03-30 09:13:26
Zarządzenie Nr 841/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz na rok szkolny 2023/2024. 2023-03-30 09:12:20
ZARZĄDZENIE nr 840/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-03-30 09:11:13
ZARZĄDZENIE nr 839/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-03-30 09:10:06
ZARZĄDZENIE nr 838/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego 2023-02-13 13:03:13
ZARZĄDZENIE Nr 837/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-13 13:02:16
ZARZĄDZENIE Nr 836/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-13 13:01:23
ZARZĄDZENIE Nr 835/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-02-13 13:00:23
ZARZĄDZENIE Nr 834/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-08 08:44:32
ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-02-08 08:43:11
ZARZĄDZENIE nr 832/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 722/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2023-02-08 08:42:11
ZARZĄDZENIE nr 831/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2023-02-08 08:41:16
ZARZĄDZENIE nr 830/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2023-02-08 08:39:28
ZARZĄDZENIE nr 829/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2023-02-08 08:38:21
ZARZĄDZENIE NR 828/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dla realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 2023-02-08 08:37:16
ZARZĄDZENIE Nr 827/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2023-02-08 08:36:05
ZARZĄDZENIE Nr 826/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-08 08:35:06
ZARZĄDZENIE Nr 825/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-08 08:33:46
ZARZĄDZENIE Nr 824/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-06 13:47:30
Zarządzenie Nr 823/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania przeznaczonej na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-02-06 13:46:32
ZARZĄDZENIE Nr 822/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2023-02-06 13:45:02
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA nr 821/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2023-02-06 13:42:41
ZARZĄDZENIE NR 820/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Wąsosza z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu planowania i organizowania szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2023-02-06 13:41:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
06 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
06 lut 2023, godz. 13:40

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
06 lut 2023, godz. 13:40