Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ROK 2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 577/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-01-14 07:28:29
Zarządzenie nr 576/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2022-01-14 07:27:24
Zarządzenie nr 575/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska 2022-01-13 12:17:42
Zarządzenie nr 574/21 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2022-01-13 12:15:40
Zarządzenie nr 573/21 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2022-01-13 12:14:04
Zarządzenie nr 572/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-01-13 12:12:43
Zarządzenie nr 571/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2022-01-13 12:11:46
Zarządzenie nr 570/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. związanych z realizacją projektu grantowego pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" 2022-01-13 12:10:14
Zarządzenie nr 569/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 383/20 Burmistrza Wąsosza z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2021 2022-01-13 12:08:40
Zarządzenie nr 568/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 549/2021 Burmistrza Wąsosza z dnia 20 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2022-01-13 12:07:26
Zarządzenie nr 567/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A15M o numerze rejestracyjnym DGR W336 2022-01-13 12:06:26
Zarządzenie nr 566/21 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-12-06 13:27:09
Zarządzenie nr 565/21 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-12-06 13:26:06
Zarządzenie nr 564/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2021-12-06 13:25:09
Zarządzenie nr 563/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Miejskiego Wąsosza 2021-12-06 13:23:59
Zarządzenie nr 562/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2022 2021-12-06 13:21:49
Zarządzenie nr 561/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2021 rok 2021-12-06 13:20:53
Zarządzenie nr 560/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku 2021-12-06 13:19:37
Zarządzenie nr 559/21 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 481/21 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-12-06 13:16:28
Zarządzenie nr 558/21 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2022 2021-12-06 08:00:16
Zarządzenie nr 557/21 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2021-12-06 07:29:57
Zarządzenie nr 556/21 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-12-06 07:28:53
Zarządzenie nr 555/21 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-12-06 07:27:33
Zarządzenie nr 554/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2021-12-06 07:25:33
Zarządzenie nr 553/21 z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawione oraz najmowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąsosz 2021-12-06 07:18:07
Zarządzenie nr 552/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-12-06 07:15:37
Zarządzenie nr 551/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2021-12-06 07:13:46
Zarządzenie nr 550/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza 2021-12-06 07:12:50
Zarządzenie nr 549/21 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2021-12-06 07:10:39
Zarządzenie nr 548/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska 2021-12-06 07:09:15
Zarządzenie nr 547/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A15M o numerze rejestracyjnym DGR W336 2021-12-06 07:08:08
Zarządzenie nr 546/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-11-30 10:06:39
Zarządzenie nr 545/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-11-30 10:05:40
Zarządzenie nr 544/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-11-30 10:03:49
Zarządzenie nr 543/21 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie objęcia w użyczenie 2021-11-30 10:01:37
Zarządzenie nr 542/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXIII/233/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2022 rok. 2021-11-30 10:00:01
Zarządzenie nr 541/21 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych 2021-11-30 09:57:42
Zarządzenie nr 540/21 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-10-21 07:18:21
Zarządzenie nr 539/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-10-21 07:16:11
Zarządzenie nr 538/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-10-21 07:14:58
Zarządzenie nr 537/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-10-21 07:13:30
Zarządzenie nr 536/21 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2021-10-13 14:03:18
Zarządzenie nr 535/21 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2021 r. w Otwartych Konkursach Ofert 2021-10-12 11:39:47
Zarządzenie nr 534/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-10-12 11:33:29
Zarządzenie nr 533/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-10-12 11:30:32
Zarządzenie nr 532/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2021-10-12 11:28:23
Zarządzenie nr 531/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2021-10-12 11:24:47
Zarządzenie nr 530/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-10-12 11:23:23
Zarządzenie nr 529/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022 2021-10-12 11:22:06
Zarządzenie nr 528/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza 500/21 z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-08 14:12:48
Zarządzenie nr 527/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza 499/21 z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-08 14:11:24
Zarządzenie nr 526/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2021-09-08 14:10:00
Zarządzenie nr 525/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-09-06 12:41:14
Zarządzenie nr 524/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2021-09-06 12:39:50
Zarządzenie nr 523/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-09-06 12:38:54
Zarządzenie nr 522/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-09-06 12:38:00
Zarządzenie nr 521/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-09-06 12:36:26
Zarządzenie nr 520/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz 2021-09-06 12:10:56
Zarządzenie nr 519/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 664/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2021-09-06 12:08:58
Zarządzenie nr 518/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 664/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza 2021-09-06 12:06:26
Zarządzenie nr 517/21 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-09-06 12:03:38
Zarządzenie nr 516/21 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2022 2021-09-06 12:01:11
Zarządzenie nr 515/21 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku 2021-09-06 11:56:08
Zarządzenie nr 514/21 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania strat powstałych w wyniku afrykańskiego pomoru świń (ASF) 2021-09-06 11:54:37
Zarządzenie nr 513/21 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-09-06 11:52:34
Zarządzenie nr 512/21 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza 499/21 z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-23 14:20:57
Zarządzenie nr 511/21 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza 500/21 z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-23 14:19:13
Zarządzenie nr 510/21 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 2021-08-23 14:17:51
Zarządzenie nr 509/21 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-08-23 14:16:26
Zarządzenie nr 508/21 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-08-23 14:15:02
Zarządzenie nr 507/21 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-08-23 14:13:24
Zarządzenie nr 506/21 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Wąsosz oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2021-08-23 13:41:11
Zarządzenie nr 505/21 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-08-23 13:39:15
Zarządzenie nr 504/21 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2021-08-23 13:37:53
Zarządzenie nr 503/21 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 357/20 z dnia 21 października 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Parafialnej 4/5 w Wąsoszu 2021-08-23 13:36:51
Zarządzenie nr 502/21 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-08-23 13:35:09
Zarządzenie nr 501/21 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-08-23 13:33:52
Zarządzenie nr 500/21 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-23 13:32:32
Zarządzenie nr 499/21 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-23 13:31:41
Zarządzenie nr 498/21 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-08-17 08:16:46
Zarządzenie nr 497/21 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-08-17 08:16:06
Zarządzenie nr 496/21 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-08-17 08:15:10
Zarządzenie nr 495/21 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2021-08-17 08:13:36
Zarządzenie nr 494/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania nieruchomości Gminy Wąsosz na lata 2021-2023 2021-08-17 08:11:48
Zarządzenie nr 493/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wąsosz 2021-07-21 14:37:06
Zarządzenie nr 492/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-07-21 14:35:45
Zarządzenie nr 491/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie stypendiów dla uczniów w 2021 r. 2021-06-28 09:41:13
Zarządzenie nr 490/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach Pani Joannie Morawskiej 2021-06-28 09:40:00
Zarządzenie nr 489/21 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-06-28 09:38:31
Zarządzenie nr 488/21 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-06-28 09:37:23
Zarządzenie nr 487/21 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2021-06-28 09:36:19
Zarządzenie nr 486/21 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-06-28 09:35:14
Zarządzenie nr 485/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2021-06-28 09:30:08
Zarządzenie nr 484/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Wąsosza nr 376/17 z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2021-06-28 09:28:43
Zarządzenie nr 483/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-06-28 09:26:50
Zarządzenie nr 482/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2021-06-28 09:19:42
Zarządzenie nr 481/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-06-28 09:18:39
Zarządzenie nr 480/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2021-06-28 09:17:19
Zarządzenie nr 479/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na dzierżawę na okres od 25.06.2021 do 24.09.2021 część działki nr 520/5 o powierzchni 0,5495 ha z przeznaczeniem na cele sportowe i rekreacyjne oraz na cele prowadzenia małej gastronomii 2021-06-23 11:01:01
Zarządzenie nr 478/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Wąsosza z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu 2021-06-23 10:59:13
Zarządzenie nr 477/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-06-23 10:57:38
Zarządzenie nr 476/21 z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Wąsosza z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2021-06-23 10:55:46
Zarządzenie nr 475/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia wstępu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-06-17 08:40:25
Zarządzenie nr 474/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu 2021-06-17 08:38:33
Zarządzenie nr 473/21 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawione oraz najmowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąsosz 2021-06-17 07:46:16
Zarządzenie nr 472/21 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-06-17 07:44:47
Zarządzenie nr 471/21 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-06-17 07:43:45
Zarządzenie nr 470/21 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 373/20 z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 72A/4 w miejscowości Lubiel 2021-06-17 07:42:20
Zarządzenie nr 469/21 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie mienia komunalnego 2021-06-17 07:40:49
Zarządzenie nr 468/21 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-06-17 07:24:20
Zarządzenie nr 467/21 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2021-06-17 07:23:18
Zarządzenie nr 466/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-06-17 07:22:04
Zarządzenie nr 465/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-06-17 07:20:54
Zarządzenie nr 464/21 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-06-17 07:19:52
Zarządzenie nr 463/21 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-06-16 14:39:16
Zarządzenie nr 462/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-06-16 14:37:50
Zarządzenie nr 461/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-06-16 14:36:26
Zarządzenie nr 460/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 2021-06-16 14:34:43
Zarządzenie nr 459/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-06-16 10:28:30
Zarządzenie nr 458/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-06-16 10:27:31
Zarządzenie nr 457/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-06-16 10:26:37
Zarządzenie nr 456/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-06-16 10:25:21
Zarządzenie nr 455/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2021-06-16 08:48:35
Zarządzenie nr 454/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. 2021-06-16 08:47:41
Zarządzenie nr 453/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych", o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 2021-06-16 08:45:49
Zarządzenie nr 452/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za 2020 rok 2021-06-16 08:44:30
Zarządzenie nr 451/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2021-06-16 08:42:56
Zarządzenie nr 450/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-06-16 08:41:52
Zarządzenie nr 449/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-06-16 08:38:57
Zarządzenie nr 448/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-06-16 08:37:56
Zarządzenie nr 447/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2021-06-16 08:35:53
Zarządzenie nr 446/21 z 18 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-05-07 07:31:07
Zarządzenie nr 445/21 z 18 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-05-07 07:30:17
Zarządzenie nr 444/21 z 18 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-05-07 07:28:56
Zarządzenie nr 443/21 z 18 dnia marca 2021 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2021-05-07 07:27:30
Zarządzenie nr 442/21 z 17 dnia marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej 2021-05-07 07:25:07
Zarządzenie nr 441/21 z 16 dnia marca 2021 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-05-07 07:22:57
Zarządzenie nr 440/21 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia 2021-05-06 09:20:20
Zarządzenie nr 439/21 z 10 dnia marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 2021-05-06 09:14:35
Zarządzenie nr 438/21 z 10 dnia marca 2021 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2021-05-06 09:13:40
Zarządzenie nr 437/21 z 10 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-05-06 09:12:26
Zarządzenie nr 436/21 z 10 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-05-06 09:10:58
Zarządzenie nr 435/21 z 10 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-05-06 09:09:14
Zarządzenie nr 434/21 z 4 dnia marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wstępu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-05-06 09:07:59
Zarządzenie nr 433/21 z 4 dnia marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wstępu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz 2021-05-06 09:07:08
Zarządzenie nr 432/21 z 4 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-04-27 09:07:57
Zarządzenie nr 431/21 z 4 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-04-27 09:07:12
Zarządzenie nr 430/21 z 4 dnia marca 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-04-27 09:05:18
Zarządzenie nr 429/21 z 4 dnia marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-04-27 09:04:16
Zarządzenie nr 428/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-04-27 09:03:02
Zarządzenie nr 427/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji Wniosków o udzielenie grantu w projekcie pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" - II Nabór 2021-04-27 09:00:37
Zarządzenie nr 426/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-04-27 08:39:01
Zarządzenie nr 425/21 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2021-04-27 08:37:42
Zarządzenie nr 424/21 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza 2021-04-27 08:33:08
Zarządzenie nr 423/21 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-04-27 08:31:41
Zarządzenie nr 422/21 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie mienia komunalnego 2021-04-27 08:30:46
Zarządzenie nr 421/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Wąsosza na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa 2021-04-27 08:29:29
Zarządzenie nr 420/21 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-04-27 08:28:03
Zarządzenie nr 419/21 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-04-27 08:26:29
Zarządzenie nr 418/21 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-04-27 08:25:45
Zarządzenie nr 417/21 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2021-03-25 10:11:50
Zarządzenie nr 416/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) obiektu infrastruktury - torowiska dźwigowego 2021-03-25 10:10:30
Zarządzenie nr 415/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) koparki wieloczerpakowej 2021-03-25 10:09:17
Zarządzenie nr 414/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2021-03-24 13:54:08
Zarządzenie nr 413/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 502/17 z dnia 2 października 2017r., ze zmianami w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2021-03-24 13:46:04
Zarządzenie nr 412/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2021-03-24 13:44:27
Zarządzenie nr 411/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 2021-03-24 13:42:41
Zarządzenie nr 410/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Wąsosza Regulamin udzielania zamówień publicznych 2021-02-26 11:40:14
Zarządzenie nr 409/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2021-02-26 11:31:41
Zarządzenie nr 408/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2021-02-26 11:30:15
Zarządzenie nr 407/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2021-02-26 11:11:20
Zarządzenie nr 406/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2021-02-26 11:10:25
Zarządzenie nr 405/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2021-02-26 11:09:33
Zarządzenie nr 404/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-02-17 10:07:13
Zarządzenie nr 403/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2021-02-17 10:04:06
Zarządzenie nr 402/21 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2021-02-17 10:02:24
Zarządzenie nr 401/21 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/153/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-02-17 10:00:02
Zarządzenie nr 400/21 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Wąsosza stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia trybu pracy komisji 2021-02-17 09:57:45
Zarządzenie nr 399/21 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Wąsosza 2021-02-17 09:55:48
Zarządzenie nr 398/21 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o. w zakresie reprezentowania Gminy Wąsosz we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasności nieruchomości 2021-02-02 11:14:18
Zarządzenie nr 397/21 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia obsługi informatycznej miejskiej komisji wyborczej i obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza zarządzonych na dzień 24 stycznia 2020 r. 2021-02-02 11:11:41
Zarządzenie nr 396/21 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 329/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatów i pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2021-02-02 11:10:01

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
02 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
02 lut 2021, godz. 11:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
02 lut 2021, godz. 11:07