Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXXIII/226/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2014-02-05 11:46:40
Uchwała nr XXXIII/225/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Wąsosz Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Wiewierz" 2014-01-08 10:37:05
Uchwała nr XXXIII/224/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej 2014-01-08 10:35:38
Uchwała nr XXXIII/223/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą "Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów I Kanalizacji w Wąsoszu" w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 2014-01-08 10:33:56
Uchwała nr XXXIII/222/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wąsosz" 2014-01-08 10:29:25
Uchwała nr XXXII/221/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady miejskiej Wąsosza Nr XXXI/218/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-12-17 12:44:42
Uchwała nr XXXII/220/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2014 rok 2013-12-17 12:43:23
Uchwała nr XXXII/219/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2013-12-17 12:41:12
Uchwała nr XXXI/218/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-12-03 12:14:00
Uchwała nr XXXI/217/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-12-03 12:11:23
Uchwała nr XXXI/216/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście Wąsosz 2013-12-03 12:03:12
Uchwała nr XXXI/215/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście Wąsosz 2013-12-03 12:00:47
Uchwała nr XXXI/214/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wąsosz" 2013-12-03 11:58:36
Uchwała nr XXXI/213/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2013-12-03 11:53:48
Uchwała nr XXXI/212/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz 2013-12-03 11:52:13
Uchwała nr XXX/211/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/101/04 z dnia 28 maja 2004r. dot. uchwalenia "Planu urządzeniowo - rolnego gminy Wąsosz" 2013-11-06 10:32:24
Uchwała nr XXX/210/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-11-06 10:28:24
Uchwała nr XXX/209/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-11-06 10:27:10
Uchwała nr XXX/208/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulic w Wąsoszu 2013-11-06 10:25:34
Uchwała nr XXX/207/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz 2013-11-06 08:30:35
Uchwała nr XXX/206/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Gola Wąsoska i Górka Wąsoska 2013-11-06 08:28:41
Uchwała nr XXX/205/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie stawek opłaty targowej 2013-11-06 08:25:48
Uchwała nr XXX/204/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2013-11-06 08:24:13
Uchwała nr XXX/203/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2014 2013-11-06 08:17:27
Uchwała nr XXIX/202/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-11-06 08:15:37
Uchwała nr XXIX/201/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-11-06 08:14:35
Uchwała nr XXIX/200/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu 2013-09-19 14:39:33
Uchwała nr XXIX/199/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej 2013-09-19 14:38:34
Uchwała nr XXIX/198/13 z dnia 17 września 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XLIII/272/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych 2013-09-19 14:30:22
Uchwała nr XXIX/197/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 2013-09-19 14:28:55
Uchwała nr XXIX/196/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Wąsosz wsparcia przyznanego przez Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach umowy o wsparcie finansowe na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, członkom Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Wąsoszu 2013-09-19 14:27:02
Obwieszczenie nr 1/13 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik 2013-09-19 14:26:12
Uchwała nr XXIX/195/13 z dnia 17 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/131/12 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsosz 2013-09-19 14:20:39
Uchwała nr XXIX/194/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-09-19 14:17:36
Uchwała nr XXVIII/193/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku dotycząca przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Wąsosz w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70 rocznicę rzezi na Wołyniu i kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej 2013-07-08 11:51:18
Uchwała nr XXVIII/192/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/12 z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2013-07-04 14:49:50
Uchwała nr XXVIII/191/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/12 z 9 listopada 2012r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 2013-07-04 14:47:41
Uchwała nr XXVIII/190/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej 2013-07-04 14:45:25
Uchwała nr XXVIII/189/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIII/86/07 z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz 2013-07-04 14:43:41
Uchwała nr XXVIII/188/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Wąsoszu 2013-07-04 14:05:46
Uchwała nr XXVIII/187/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXII/150/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. 2013-07-04 14:04:40
Uchwała nr XXVIII/186/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/128/12 z dnia 9 listopada 2012 r. 2013-07-04 13:59:05
Uchwała nr XXVIII/185/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wąsosz 2013-07-04 13:56:55
Uchwała nr XXVIII/184/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-07-04 13:54:49
Uchwała nr XXVIII/183/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-07-04 13:52:49
Uchwała nr XXVIII/182/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Górze 2013-07-04 13:50:55
Uchwała nr XXVII/181/13 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2012 rok 2013-06-18 09:26:51
Uchwała nr XXVII/180/13 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2012 rok 2013-06-10 08:30:46
Uchwała nr XXVI/179/13 z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika OPS Wąsosz 2013-05-09 14:33:32
Uchwała nr XXVI/178/13 z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. "Zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów" 2013-05-09 14:32:20
Uchwała nr XXVI/177/13 z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-05-09 14:28:31
Uchwała nr XXVI/176/13 z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-05-09 14:27:03
Uchwała nr XXVI/175/13 z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony, pomieszczenia gospodarczego (kotłowni) stanowiącego własność Gminy Wąsosz w udziale wnoszącym 4111/163974, znajdującej się na części działki nr 107/9 o pow. 0,2791 ha, położonej w obrębie Wąsosza, na rzecz "Wspólnoty Mieszkaniowej Rawicka 1A/1-go Maja 26" 2013-05-09 14:25:00
Uchwała nr XXVI/174/13 z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/112/12 z dnia 18 września 2012 r. 2013-05-09 14:23:07
Uchwała nr XXV/173/13 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-03-28 13:59:09
Uchwała nr XXV/172/13 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-03-28 13:58:00
Uchwała nr XXV/171/13 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/161/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wsi Czeladź Wielka 2013-03-28 13:56:45
Uchwała nr XXIV/170/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony, części budynku będącego własnością Gminy Wąsosz, tj. parter o pow. użytkowej 243,78 m2, położonego na dz. nr 499/2 o pow. 0,2934 ha, znajdującego się w Wąsoszu przy ul. Krzywej 11, na rzecz Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu 2013-03-12 13:44:04
Uchwała nr XXIV/169/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-03-12 13:42:30
Uchwała nr XXIV/168/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-03-12 13:40:48
Uchwała nr XXIV/167/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz" 2013-03-12 13:36:56
Uchwała nr XXIV/166/13 z dnia 6 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik 2013-03-12 13:35:20
Uchwała nr XXIV/165/13 z dnia 6 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/131/12 z dnia 9 listopada 2012 r. 2013-03-12 13:34:15
Uchwała nr XXIV/164/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Płoski 2013-03-12 13:14:05
Uchwała nr XXIV/163/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/288/10 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz 2013-03-12 13:11:55
Uchwała nr XXIV/162/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie nadania nazwy placu w Wąsoszu 2013-03-12 13:10:52
Uchwała nr XXIV/161/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wsi Czeladź Wielka 2013-03-12 13:09:36
Uchwała nr XXIII/160/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2013r. 2013-02-13 13:45:56
Uchwała nr XXIII/159/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Wąsosza na 2013r. 2013-02-13 13:38:59
Uchwała nr XXIII/158/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Rady Powiatu Górowskiego w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów sprawie zmiany przynależności powiatu górowskiego z podregionu 2-legnickiego na podregion wrocławski 2013-02-13 13:10:38
Uchwała nr XXIII/157/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-02-13 13:05:28
Uchwała nr XXIII/156/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr III/9/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2013-02-12 08:08:17
Uchwała nr XXIII/155/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą "Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów I Kanalizacji w Wąsoszu" w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-02-12 08:04:48
Uchwała nr XXIII/154/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2013-02-12 08:03:11
Uchwała nr XXIII/153/13 z dnia 5 lutego 2013 roku uchylająca uchwałę nr IX/54/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 23 sierpnia 2011 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.09.2011 nr 200, poz 3480/ oraz uchwałę nr XVII/104/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 lipca 2012 r. / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.08.2012 r. Poz. 2948 / dotyczące opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 2013-02-12 08:01:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
12 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
12 lut 2013, godz. 07:59

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
12 lut 2013, godz. 07:59