Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 23-27.05.2019

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ, Rady Miejskiej Wąsosza odbędzie się w dniu  23 maja 2019r o godz. 9.00  w  p. nr 14  Urzędu Miejskiego Wąsosza :
Temat posiedzenia:
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2018r wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz sporządzenie i przedstawienie Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Posiedzenie KOMISJI OŚWIATY ,KULTURY ,ZDROWIA ,SPORTU i OPIEKI SPOŁECZNEJ, Rady Miejskiej Wąsosza odbędzie się w dniu 24 maja  2019r o godz. 8.30  w  Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu :
Temat posiedzenia:
1.    Zapoznanie się z przygotowaniami do obchodów „Dni Wąsosza” i ewentualnych dożynek gminnych. Oferta imprez  dla dzieci i młodzieży na czas wakacji szkolnych.
2.    Zaopiniowanie w UM Wąsosza  projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wąsosza zwołaną  na dzień 28 maja 2019r.:
- uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą założenia Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu.
-uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz,
- uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wąsoszu.


Posiedzenie KOMISJI BUDŻETU ,INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO, Rady Miejskiej Wąsosza odbędzie się w dniu 27 maja 2019r o godz. 9.00  w  p. nr 14  Urzędu Miejskiego Wąsosza :

Temat posiedzenia:
1.    Analiza stanu mienia komunalnego
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wąsosza zwołaną  na dzień 28 maja  2019r.:
- uchwały w sprawie określenia wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2020r.,
- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych,
- uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.
- uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

      
Posiedzenie KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, Rady Miejskiej Wąsosza odbędzie się w dniu 27 maja  2019r o godz. 11.00  w Urzędzie Miejskim Wąsosza :
Temat posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wąsosza zaplanowana na 28 maja 2019r
-uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
- uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Świniary -Borowna.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
22 maj 2019

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
22 maj 2019, godz. 07:40

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
22 maj 2019, godz. 07:40