Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 22-28.03.2018

Dnia 22 marca (czwartek) 2018r o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza (p.nr 14) przy pl. Wolności 17 odbędzie się posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Temat posiedzenia :
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
-  „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wąsosz”.
- wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

 

Dnia 23 marca (piątek) 2018r o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza (p.nr 14) przy pl. Wolności 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia i Sportu.
Temat posiedzenia :
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a)    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
b)    określenia zasad  zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
c)    ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Wąsosz.

 

Dnia 26 marca (poniedziałek) 2018r o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim Wąsosza (p.nr 14) przy pl. Wolności 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Handlu , Usług i Porządku Publicznego
Temat posiedzenia :
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- podziału Gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

- podziału Gminy Wąsosz na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Dnia 26 marca (poniedziałek) 2018r o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim Wąsosza (p.nr 14) przy pl. Wolności 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu , Inwestycji i Mienia Komunalnego.
Temat posiedzenia :
1.    Analiza przyznanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zasiłków celowych  . Fundusz alimentacyjny. Realizacja programu „Rodzina 500 +”
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)  funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019,
b)  przekazania środków finansowych na ”Fundusz Wsparcia Policji”,
c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
d)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Głogowie a Gminą Wąsosz w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
e) zmiany wieloletnie prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032.
f) zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r

 

Dnia 28 marca (środa) 2018r o godz. 10.00 w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia :
1.    Rozliczenie dotacji za 2017r dla SZBGKiM


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
21 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
21 mar 2018, godz. 09:50

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
21 mar 2018, godz. 09:51