Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 11-14 czerwca 2012r.

 

Dnia  11 czerwca 2012r godz. 13.00 posiedzenie Komisji Handlu, Usług i Porządku Publicznego

1.      Zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miejskiej Wąsosza :

a)      Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2011r.

 

Dnia 12 czerwca  2012r. godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

1       Zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miejskiej Wąsosza :

a) Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2011r.

              b) uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na  

                   dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców

                   gminy Wąsosz na 2012r.

 

Dnia 13 czerwca 2012r.  godz.11.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury ,Zdrowia i Sportu.

1.      O godz. 11.30  wizyta Komisji  w Publicznej Szkole Podstawowej w Pobielu.

     Informacja odnośnie perspektywy liczby dzieci na przyszłe lata.

     Sprawy bieżące

2.      O godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim  zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miejskiej Wąsosza :

a)      Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2011r.

b)    Uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

Dnia 14 czerwca 2012r. godz. 12.00 posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego.

1.  Zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Miejskiej Wąsosza :

a)      Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2011r.

b)      uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Wąsosz.

c)      uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz na 2012r.

d)      uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2012-2022.

e)      uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2012r.

        


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
06 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
06 cze 2012, godz. 13:15

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
06 cze 2012, godz. 13:15