Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa - postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana zakresu zbieranych odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej oraz rozbudowa i modernizacja miejsc magazynowania odpadów celem dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów 2024-05-22 12:15:46
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Zmiana zakresu zbieranych odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej oraz rozbudowa i modernizacja miejsc magazynowania odpadów celem dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów 2024-05-22 12:14:14
Postanowienie - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej „Świniary” wraz z magazynem energii elektrycznej oraz infrastrukturą techniczną mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2024-05-09 21:22:22
Postanowienie - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208 w obrębie Ługi, gmina Wąsosz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2024-05-09 21:20:25
Postanowienie nr OR.6220.13.30.2021 z dnia 23.04.2024 r. 2024-05-09 21:18:54
ZAWIADOMIENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia - OR.6220.13.29.2021 2024-03-26 14:04:58
Postanowienie - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Wrząca Śląska, gmina Wąsosz na działkach nr 39 i 40/2 obręb Wrząca Śląska, gm. Wąsosz 2024-02-22 13:43:30
Postanowienie - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wąsosz PV” o mocy do 300 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. obręb Czeladź Wielka dz. nr ew. 43/1, 44, 45, 519/1, 566/1, 729/2, 731, 740, 753, 755, 757, 759,762, 765, 769, 781/1, obręb Baranowice działki nr ew. 27, 30, gmina Wąsosz, powiat Górowski, woj. Dolnośląskie 2024-02-22 13:42:21
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej "Świniary" wraz z magazynem energii elektrycznej oraz infrastrukturą techniczną 2024-02-21 06:52:30
Postanowienie: obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Wrząca Śląska, gmina Wąsosz na działkach nr 39 i 40/2 obręb Wrząca Śląska, gm. Wąsosz 2023-12-20 11:29:54
Postanawienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do 16 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202/1, 200 w obrębie Czarnoborsko, w gminie Wąsosz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 2023-12-12 07:17:59
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 119, 120 w obrębie Świniary, gmina Wąsosz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 2023-12-12 07:15:57
Prośba o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208 w obrębie Ługi, gmina Wąsosz 2023-11-23 11:27:10
ZAWIADOMIENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208 w obrębie Ługi, gmina Wąsosz 2023-11-23 11:25:34
POSTANOWIENIE - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do 16 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202/1, 200 w obrębie Czarnoborsko, w gminie Wąsosz 2023-11-23 11:23:37
Prośba o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208 w obrębie Ługi, gmina Wąsosz 2023-11-21 12:18:21
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208 w obrębie Ługi, gmina Wąsosz 2023-11-21 12:16:06
POSTANOWIENIE - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 119, 120 w obrębie Świniary, gmina Wąsosz 2023-11-14 11:47:28
POSTANOWIENIE - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wąsosz PV” o mocy do 300 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. obręb Czeladź Wielka dz. nr ew. 43/1, 44, 45, 519/1, 566/1, 729/2, 731, 740, 753, 755, 757, 759,762, 765, 769, 781/1, obręb Baranowice działki nr ew. 27, 30, gmina Wąsosz, powiat Górowski, woj. Dolnośląskie 2023-11-14 11:46:16
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Wrząca Śląska, gmina Wąsosz na działkach nr 39 i 40/2 obręb Wrząca Śląska, gm. Wąsosz 2023-10-23 14:02:31
INFORMACJA o wydaniu decyzji nr BI.6220.15.2022 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Niechlów Załęcze (od granicy województwa węzeł Rawicz S-5) odcinek drogi wojewódzkiej nr 324 od km 33+290 do km 42+845" 2023-10-13 11:49:25
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 119, 120 w obrębie Świniary, gmina Wąsosz 2023-09-08 12:55:47
DECYZJA w sprawie odmowy wydania decyzji określającej uwarunkowania środowiskowe dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana zakresu zbieranych odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej oraz rozbudowa i modernizacja miejsc magazynowania odpadów celem dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów 2023-08-09 08:30:41
Umorzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 119, 120 w obrębie Świniary, gmina Wąsosz 2023-05-19 08:02:07
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 41 obręb geodezyjny nr 0018 Lubiel 2023-05-10 13:56:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wąsosz PV” o mocy do 300 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. obręb Czeladź Wielka dz. nr ew. 43/1, 44, 45, 519/1, 566/1, 729/2, 731, 740, 753, 755, 757, 759,762, 765, 769, 781/1, obręb Baranowice działki nr ew. 27, 30, gmina Wąsosz, powiat Górowski, woj. Dolnośląskie 2023-04-28 07:35:18
Zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana zakresu zbieranych odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej oraz rozbudowa i modernizacja miejsc magazynowania odpadów celem dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów 2023-04-26 10:37:06
INFORMACJA o wydaniu decyzji w postępowaniu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cieszkowice 2023-04-04 12:15:31
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cieszkowice 2023-04-04 12:14:23
INFORMACJA o wydaniu decyzji w postępowaniu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120114D, odcinka drogi gminnej nr 120142D oraz odcinka drogi gminnej nr 120175D relacji Czarnoborsko – Wiewierz 2023-04-04 12:12:58
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120114D, odcinka drogi gminnej nr 120142D oraz odcinka drogi gminnej nr 120175D relacji Czarnoborsko - Wiewierz 2023-04-04 12:11:52
Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego na wniosek TITAN LESZNO Sp. z o.o. działającą w imieniu Gminy Wąsosz, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120114D, odcinka drogi gminnej nr 120142D oraz odcinka drogi gminnej nr 120175D relacji Czarnoborsko-Wiewierz 2023-03-09 13:40:28
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek TITAN LESZNO Sp. z o.o. działającą w imieniu Gminy Wąsosz, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cieszkowice 2023-02-28 13:53:58
BI.6220.7.11.2022 - Dopuszczenie jako strona postępowania Stowarzyszenia „ŻURAW” - w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 119, 120 w obrębie Świniary, gmina Wąsosz 2022-12-21 13:59:23
Postanowienie - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ługi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na dz. nr 217, 218 obręb Ługi, gmina Wąsosz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 2022-11-08 10:54:09
Postanowienie - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ługi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na dz. nr 217, 218 obręb Ługi, gmina Wąsosz 2022-11-08 10:52:54
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2019 r. 2019-05-23 13:51:00
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19.02.2019 - II SA/WR 12.19 2019-05-23 13:47:18
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 26.11.2018 r. 2018-12-12 12:29:10
Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - dotyczy dla inwestycji pod nazwą: budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanej na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2018-12-12 12:25:09
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanej na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2018-04-17 12:16:57
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 147 w obrębie Bełcz Mały, gm. Wąsosz 2018-04-06 10:12:35
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 98 w obrębie Pobiel, gm. Wąsosz 2018-03-20 13:00:52
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: prowadzenie hodowli bydła opasowego o łącznej obsadzie 118 DJP w planowanym budynku inwentarskim - oborze, oraz budowa przejazdowego silosu na kiszonkę realizowanego na dz. nr 266/2 w obrębie Pobiel 2017-12-28 12:06:28
Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 227, 228/1, 228/2, 229, 293, 287/3 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-12-05 11:07:28
Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-11-13 13:36:19
Wydanie decyzji nr OR.6220.4.12.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 145, 150, 151 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-09-20 11:29:20
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V, oraz częściowa wymiana kanalizacji deszczowej realizowana na działkach w obrębie miejscowości Górka Wąsoska oraz Wąsosz, gmina Wąsosz 2017-09-15 11:33:26
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-09-11 13:54:00
Uchylenie decyzji nr OR.6220.4.7.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 230, 145, 150, 151 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-08-25 10:10:23
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 230, 145, 150, 151 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-08-09 11:01:45
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 227, 228/1, 228/2, 229, 293, 287/3 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-08-08 13:05:12
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa instalacji do stabilizacji i zestalania odpadów realizowanego na dz. nr 144/2 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-06-22 14:15:58
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa trzech ziemnych zbiorników wodnych - stawów rybnych o łącznej powierzchni 3,360 ha realizowanego na dz. nr 265/3, 266/1, 267/3 w obrębie Pobiel, gm. Wąsosz 2017-06-21 14:51:45
Zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo 2017-06-21 14:50:48
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 230 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-05-09 14:28:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa obory o obsadzie 111,75 DJP, płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę realizowanego na dz. nr 618 w obrębie Płoski, gm. Wąsosz 2017-03-16 12:19:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V 2017-01-20 12:51:59
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających z prośbą o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V 2017-01-20 12:50:41
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w postępowaniu - dotyczy obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-12-06 14:35:30
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów spółdziałających z prośbą o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-12-06 14:32:54
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-12-06 14:30:44
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 98 w obrębie Pobiel, gm. Wąsosz 2016-12-06 12:27:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-10-17 08:37:21
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów spółdziałających z prośbą o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-10-17 08:36:03
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-09-08 08:06:12
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2ZA umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h realizowanego na dz. nr 108 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-08-09 10:11:59
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2016-2032 2016-08-09 10:07:38
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - obręb geodezyjny Pobiel 2015-08-24 10:28:17
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: modernizacja instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych realizowana na dz. nr 117/5, obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz dz. nr 131/3, 287/4, obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2015-06-03 06:57:37
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa obory krów zasuszonych, jałowników, cielętników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 231/1, 233, 234/1, obręb Kamień Górowski, gm. Wąsosz 2015-05-26 13:21:58
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: realizacja stacji demontażu pojazdów na dz. nr 24, obręb Górka Wąsoska, gm. Wąsosz 2015-04-08 13:29:14
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: zbieranie i czasowe magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne realizowanego na dz. nr 49, obręb Wąsosz 2014-11-24 15:07:02
Wydanie decyzji nr BOŚ.6220.7.6.2014 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: rekultywacja kwater nr 1 i 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 228/2, 131/3, 132/1, 133, 134/1, 134/2 wszystkie obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2014-08-21 09:27:18
Wydanie decyzji nr BOŚ.6220.4.6.2014 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ustanowienie nowego obszaru górniczego "Zubrza II" realizowanego na dz. nr 696/1, 696/2, 696/5, 696/8 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2014-08-21 09:26:05
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Gospodarki Wodno - Ściekowej Gminy Wąsosz na lata 2014 - 2024 2014-02-12 11:46:59
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-01-09 09:22:20
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: udostępnienie i eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Kąkolno" realizowanego na dz. nr 11/1 obręb Kąkolno, gm. Wąsosz 2013-11-15 11:10:59
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 1,5 MW realizowanego na dz. nr 513/1 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-11-15 11:09:03
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 1,5 MW realizowanego na dz. nr 506 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-11-15 11:05:44
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 2,5 MW realizowanego na dz. nr 516, 517/1 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-11-15 11:03:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap III 2013-11-15 11:01:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BOŚ.6220.5.11.2013 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 1,5 MW realizowanego na dz. nr 506 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-09-20 10:35:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BOŚ.6220.4.11.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 2,5 MW realizowanego na dz. nr 516, 517/1 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-09-20 10:33:51
Przekazanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Górze do uzgodnienia i do zaopiniowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy 130kW przy jazie "LECHITÓW" na rzece Barycz w km 30+778 wraz z przepławką dla ryb i przyłączem elektroenergetycznym SN 20kV realizowanej na dz. nr 1, 142, 143, 169, 179/1, 180/3, 174, 188/1, 181 wszystkie obręb Czeladź Wielka, 2013-06-17 11:37:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BOŚ.6220.1.7.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa stacji paliw oraz studni głębinowej realizowana na dz. nr 147/3 obręb Chocieborowice, gm. Wąsosz 2013-03-06 09:47:24
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BOŚ.6220.8.5.2012 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy krów o obsadzie 538,4 DJP realizowanej na dz. nr 1/6 obręb Kowalowo, gm. Wąsosz 2013-02-26 13:20:52
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nr BOŚ.6220.6.5.2012 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 2012-08-28 07:29:55
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nr BOŚ.6220.5.5.2012 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 2012-08-28 07:28:34
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu punktu zbierania (gromadzenia) zużytych katalizatorów realizowanego na dz. nr 48 obręb Bartków, gm. Wąsosz 2012-08-03 09:53:10
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy 130kW przy jazie "LECHITÓW" na rzece Barycz w km 30+778 wraz z przepławką dla ryb i przyłączem elektroenergetycznym SN 20kV realizowanej na dz. nr 1, 142, 143, 169, 179/1, 180/3, 174, 188/1, 181 wszystkie obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2012-08-03 09:48:38
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy 100kW przy jazie "LECHITÓW" na rzece Barycz w km 32+278 wraz z przepławką dla ryb i przyłączem elektroenergetycznym SN 20kV realizowanej na dz. nr 1, 142, 143, 169, 179/1, 180/3, 174, 188/1, 181 wszystkie obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2012-08-03 08:39:28
Wydanie na rzecz Kopalni Kruszywa "Zubrza" Dariusz Świtała, ul. Bączkiewicza 1B/5, 63-900 Rawicz decyzji nr BOŚ.6220.6.11.2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Poszerzenie granic złoża "Zubrza" i planowane poszerzenie granic eksploatacji realizowane na dz. nr 696/2 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2012-04-27 12:18:37
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji przemysłowej produkcji energii odnawialnej - Wąsosz realizowanej na dz. nr 230, obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2012-04-23 09:02:19
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-12-28 07:17:36
Wydanie na rzecz Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska "WIN", ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno działającego w imieniu gminy Wąsosz decyzji nr BOŚ.6220.13.9.2011 ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-12-28 07:13:19
Wydanie decyzji nr BOŚ.6220.12.5.2011 ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Realizacja punktu zbierania złomu realizowanego na dz. nr 698/1, obręb Wąsosz 2011-12-28 07:11:10
Wydanie na rzecz CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław, w imieniu którego działa Agata Lew - Dyrektor ds. Zagospodarowania Odpadów i Rozwoju decyzję nr BOŚ.6220.8.10.2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Recyklingu Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej realizowana na dz. nr 131/3, 133 2011-12-09 14:37:32
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej dla P4 Sp. z o.o. realizowanej na dz. nr 68/1, obręb Wąsosz 2011-12-05 15:21:30
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów współdziałających - wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-11-24 11:32:26
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-11-24 11:26:30
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-11-24 11:23:32
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia rynku i ulic okalających w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta w Wąsoszu wraz z budową małej architektury oraz remontem elewacji 2011-11-23 11:50:58
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji punktu zbierania złomu realizowanej na dz. nr 698/1, obręb Wąsosz 2011-11-22 13:41:28
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji do biosuszenia, biostabilizacji oraz kompostowania odpadów realizowana na dz. nr 117/3, obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz 2011-10-31 11:46:07
Wszczęcie postępowania administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy 100kW przy jazie "LECHITÓW" na rzece Barycz w km 32+278 wraz z przepławką dla ryb i przyłączem elektroenergetycznym SN 20kV realizowanej na dz. nr 1, 142, 143, 169, 179/1, 180/3, 174, 188/1, 181 wszystkie obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz, dz. nr 631, obręb Lechitów, gm. Wąsosz 2011-09-02 12:17:48
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Recyklingu Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej realizowanej na dz. nr 131/3, 133, 228/2, 228/1, 229, 230 wszystkie obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2011-08-19 11:56:33
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji odkrywkowej surowców ceramiki budowlanej ze złoża "Górna Wrończa" realizowanej na dz. nr 128/1, 128/4 wszystkie obręb Wrząca Śląska, gm. Wąsosz 2011-06-28 10:48:04
Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kowalowo I" realizowanej na dz. nr 774/8, 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, 778, 649/1, obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2011-05-13 12:48:36
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsosz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-03-04 10:40:48
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji odkrywkowej złóż kruszywa naturalnego SUŁÓW WIELKI, SUŁÓW WIELKI I, SUŁÓW WIELKI II realizowanej na dz. nr 98, 127/2, 128/3, 129/2 wszystkie obręb Sułów Wielki, gm. Wąsosz 2011-01-18 14:31:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-11-02 08:29:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-11-02 08:26:35
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w postępowaniu: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Pobiel" realizowanego na dz. nr 251/2, 252, 254, 257, 262/1, 270/3, 271, 582, 583, 584, obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2010-10-25 09:04:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w postępowaniu: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kowalowo I" realizowanego na dz. nr 774/8, 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, 778, 649/1, obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2010-10-25 09:02:04
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-09-30 08:30:03
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-09-07 09:55:37
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-09-07 09:53:40
OBWIESZCZENIE o możliwości składania uwag i wniosków - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kowalowo I" realizowanej na dz. nr 774/8, 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, 778, 649/1, obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2010-09-07 09:50:27
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów współdziałających z prośbą o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-09-07 09:47:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji odbioru i zagospodarowania gazu wysypiskowego na terenie Zakładu Utylizacji Recyklingu Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej realizowanej na dz. nr 228/2, 132/1, 133, 134/1, 134/2, 131/2, 131/3, obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2010-07-30 12:56:33
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w postępowaniu: Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW, wysokości całkowitej 98,7 m wraz z niezbędną infrastrukturą dodatkową na działce nr 28, obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz 2010-05-07 12:58:25
Zakończenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynków magazynowo - produkcyjnych na zakład recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku; zakład przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów oraz punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowanego na działce nr 519/4, obręb Wąsosz 2010-04-23 08:19:00
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kowalowo I" realizowanej na dz. nr 774/8, 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, 778, 649/1, obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2010-04-21 13:22:14
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW, wysokości całkowitej 98,7 m wraz z niezbędną infrastrukturą dodatkową na działce nr 28, obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz 2010-03-18 12:10:09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa studni wierconej nr XIA o zdolności poboru wody podziemnej w ilości 35,0 m3/h i wykonaniu nadziemnej obudowy studni typu Lange wraz z przyłączem wodociągowym i elektrycznym na działce nr 34/11, obręb Świniary, gm. Wąsosz 2010-02-18 12:25:39
ROK 2017 2018-04-26 13:54:00
ROK 2018 2018-07-10 12:14:21
ROK 2019 2019-01-09 11:28:09
ROK 2020 2020-01-16 10:03:35
ROK 2021 2021-01-13 13:04:29
ROK 2022 2022-01-28 07:01:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
18 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
18 lut 2010, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
18 lut 2010, godz. 12:24