Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ARCHIWUM UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH DO DNIA 10.11.2010 ROKU


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXXVIII/235/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu 2013-03-21 09:18:42
Uchwała nr XXXVIII/236/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/123/08 z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2010-01-25 14:53:18
Uchwała nr XLIII/274/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2010-09-28 13:29:01
Uchwała nr XLIII/273/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/183/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2013 2010-09-28 13:26:48
Uchwała nr XLIII/272/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych 2010-09-28 13:25:21
Uchwała nr XLIII/271/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu 2010-09-28 13:23:33
Uchwała nr XLII/270/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok 2010-07-05 15:44:38
Uchwała nr XLII/269/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze 2010-07-05 15:43:02
Uchwała nr XLII/268/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza, z dnia 11 marca 2010 nr XXXIX/248/10 dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny 2010-07-05 15:41:39
Uchwała nr XLII/267/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-07-05 15:40:08
Uchwała nr XLII/266/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/168/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz 2010-07-05 15:17:02
Uchwała nr XLII/265/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie programu inwestycji budowy szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu 2010-07-05 15:14:58
Uchwała nr XLII/264/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach 2010-07-05 15:00:21
Uchwała nr XLII/263/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 2010-07-05 14:58:54
Uchwała nr XLI/262/10 z dnia 25 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Górze 2010-05-27 09:55:22
Uchwała nr XLI/261/10 z dnia 25 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok 2010-05-27 09:51:05
Uchwała nr XLI/260/10 z dnia 25 kwietnia 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków 2010-05-27 09:49:16
Uchwała nr XL/259/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok 2010-05-04 11:21:46
Uchwała nr XL/258/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wzniesienia obelisku 2010-05-04 11:20:02
Uchwała nr XL/257/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału gminy Wąsosz na okregi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okregu dla wyborów Rady Miejskiej Wąsosza 2010-05-04 11:18:36
Uchwała nr XL/256/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania,ich granic i numerów 2010-05-04 11:17:03
Uchwała nr XL/255/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiaty w Górze o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze 2010-05-04 11:15:49
Uchwała nr XL/254/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2009 rok 2010-05-04 11:14:01
Uchwała nr XXXIX/253/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok 2010-03-24 10:11:25
Uchwała nr XXXIX/252/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2010-03-24 10:10:11
Uchwała nr XXXIX/251/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/214/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2010-03-22 14:59:24
Uchwała nr XXXIX/250/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/213/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2010-03-22 14:57:56
Uchwała nr XXXIX/249/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/212/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2010 2010-03-22 14:56:31
Uchwała nr XXXIX/248/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny 2010-03-22 13:17:42
Uchwała nr XXXIX/247/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/168/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz 2010-03-22 12:39:37
Uchwała nr XXXIX/246/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąsosz 2010-03-22 12:37:40
Uchwała nr XXXIX/245/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Załęcze - Wiewierz" i terenu górniczego "Ślubów" 2010-03-22 12:34:40
Uchwała nr XXXIX/244/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXIX/205/06 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gola Wąsoska 2010-03-22 12:30:00
Uchwała nr XXXIX/243/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXIX/204/06 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowalowo 2010-03-22 12:28:34
Uchwała nr XXXIX/242/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2010-03-15 08:47:48
Uchwała nr XXXIX/241/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/101/04 z dnia 28 maja 2004r. dot. uchwalenia "Planu urządzeniowo - rolnego gminy Wąsosz" 2010-03-15 08:43:29
Uchwała nr XXXIX/240/10 z dnia 11 marca 2010 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiaty w Górze o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze 2010-03-15 08:40:47
Uchwała nr XXXVIII/239/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Wąsosza na 2010r 2010-03-12 14:22:51
Uchwała nr XXXVIII/237/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiaty w Górze o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze 2010-01-28 09:21:47
Uchwała nr XXXVIII/238/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok 2010-01-25 14:55:04
Uchwała nr XLV/292/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok 2010-11-18 13:18:15
Uchwała nr XLV/291/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy 2010-11-12 12:52:31
Uchwała nr XLV/290/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wąsosz na lata 2010-2015 2010-11-12 12:43:55
Uchwała nr XLIV/289/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok 2010-11-12 12:41:50
Uchwała nr XLIV/288/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/168/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz 2010-11-12 12:39:10
Uchwała nr XLIV/287/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-11-02 09:40:06
Uchwała nr XLIV/286/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2010-11-02 09:38:11
Uchwała nr XLIV/285/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek opłaty targowej 2010-11-02 09:36:39
Uchwała nr XLIV/284/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2010-11-02 09:35:33
Uchwała nr XLIV/283/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2010-11-02 09:33:39
Uchwała nr XLIV/282/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2011 2010-11-02 09:30:44
Uchwała nr XLIV/281/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3.ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-11-02 09:28:59
Uchwała nr XLIV/280/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr X/63/07 z dnia 28 września 2007 r. 2010-10-25 10:46:18
Uchwała nr XLIV/279/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr VIII/50/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. 2010-10-25 10:45:13
Uchwała nr XLIV/278/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr VIII/49/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. 2010-10-25 10:43:53
Uchwała nr XLIII/277/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok 2010-09-30 13:07:13
Uchwała nr XLIII/276/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2010-09-30 13:05:40
Uchwała nr XLIII/275/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2010-09-30 13:03:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
25 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
25 sty 2010, godz. 14:52

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
14 gru 2010, godz. 10:36