Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
9 Paweł Niedźwiedź 65 5437850 wew. 15 urzad@wasosz.eu Burmistrz Wąsosza
9 Paweł Walkowiak 65 5437850 wew. 18 sekretarz@wasosz.eu Sekretarz
16 Jadwiga Rodzewicz 65 5437850 wew. 24 skarbnik@wasosz.eu Skarbnik
12 Leokadia Boszko 65 5437850 wew. 31 lboszko@wasosz.eu Księgowość Referat Finansowy
11 Mirosława Ochap 65 5437850 wew. 13 mochap@wasosz.eu Kasa, egzekucja należności z tytułu podatków i opłat Referat Finansowy
10 Nadia Buła 65 5437850 wew. 23 nbula@wasosz.eu Podatki - wymiar Referat Finansowy
10 Agnieszka Nowicka - Plichta 65 5437850 wew. 23 anowicka@wasosz.eu Podatki - wymiar Referat Finansowy
10 Barbara Czajkowska 65 5437850 wew. 23 bczajkowska@wasosz.eu Podatki - księgowość Referat Finansowy
10 Anna Bagińska 65 5437850 wew. 23 abaginska@wasosz.eu Podatki - księgowość Referat Finansowy
12 Małgorzata Grabowska 65 5437850 wew. 26 place@wasosz.eu Płace Referat Finansowy
18 Karol Łagocki 65 5437850 wew. 17 klagocki@wasosz.eu Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Referat Budownictwa i Inwestycji
6 Edyta Paszkowska 65 5437850 wew. 14 epaszkowska@wasosz.eu Referat Budownictwa i Inwestycji
18 Joanna Pawliczak 65 5437850 wew. 28 jpawliczak@wasosz.eu Referat Budownictwa i Inwestycji
18 Marcin Świątkiewicz 65 5437850 wew. 28 mswiatkiewicz@wasosz.eu Referat Budownictwa i Inwestycji
18 Lubomir Kroczek 65 5437850 wew. 17 lkroczek@wasosz.eu Referat Budownictwa i Inwestycji
26 Aneta Krawczyk 65 5437850 wew. 12 usc@wasosz.eu Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich
26A Dorota Kozłowska 65 5437850 wew. 30 dkozlowska@wasosz.eu Zastępca Kierownika Urzędu Stanu, Ewidencja Ludności Referat Spraw Obywatelskich, USC
20 Bożena Bienias 65 5437850 wew. 19 bbienias@wasosz.eu Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych Referat Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych
20 Joanna Lorenc 65 5437850 wew. 19 jlorenc@wasosz.eu Referat Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych
20 Lena Olejnik 65 5437850 wew. 19 lolejnik@wasosz.eu Referat Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych
20 Daria Kowalska 65 5437850 wew. 19 dkowalska@wasosz.eu Referat Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych
6 Paulina Rębielak 65 5437850 wew. 14 prebielak@wasosz.eu Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
7 Ryszard Rojda 65 5437850 wew. 22 rrojda@wasosz.eu Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
6 Iwona Łopuszyńska 65 5437850 wew. 14 ilopuszynska@wasosz.eu Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
7 Paulina Domaniecka 65 5437850 wew. 22 pdomaniecka@wasosz.eu Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
9 Judyta Polaczek-Kuczek 65 5437850 wew. 11 urzad@wasosz.eu Sekretariat Referat Organizacyjny
14 Paulina Hrycaj 65 5437850 wew. 20 phrycaj@wasosz.eu Biuro Rady Referat Organizacyjny
18 Anna Różalska - Sypliwa 65 5437850 wew. 28 oswiata2@wasosz.eu Referat Organizacyjny
18 Krystyna Szwed-Mrówka 65 5437850 wew. 28 oswiata@wasosz.eu Stanowisko ds. Oświaty Referat Organizacyjny
27 Ireneusz Grabowski 65 5437850 wew. 29 promocja@wasosz.eu Referat Organizacyjny
15 Mariusz Wlazło 65 5437850 wew. 27 mwlazlo@wasosz.eu Informatyk Referat Organizacyjny
14 Irena Wachowiak-Szudra 65 5437850 wew. 20 Radca Prawny
28 Joanna Surma 65 5437850 wew. 21 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Górze - Oddział Zamiejscowy w Wąsoszu