Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsosz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 Mariusz Wlazło 2022-05-27 13:53:44
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Lokal mieszkalny nr 2 (pustostan) o powierzchni użytkowej 14,04m2 położony w budynku nr 4 przy ul. Pocztowej w Wąsoszu, na działce gruntu nr 389/21 o pow. 0,0276 ha, sklasyfikowanej w operacie ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe (B) Mariusz Wlazło 2022-05-27 11:08:58
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa budynek jednorodzinny parterowy wraz z garażem 2 stanowiskowym w bryle budynku, dach czterospadowy, pow. całkowita do 220 m 2 , na działce nr 76, obręb miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-27 08:43:34
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4V kablowa dla zasilania linii napowietrznej zasilającej obiekty wzdłuż ulicy Polnej , realizowana na działkach nr 109/5, 10 9/4, 144, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-27 08:42:23
Rejestr petycji Mariusz Wlazło 2022-05-26 13:01:25
Rejestr petycji Mariusz Wlazło 2022-05-26 12:58:10
Petycja z dnia 04.05.2022 r. wraz z odpowiedzią Mariusz Wlazło 2022-05-26 12:54:40
Petycja z dnia 04.05.2022 r. wraz z odpowiedzią Mariusz Wlazło 2022-05-26 12:54:18
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2022 r. Mariusz Wlazło 2022-05-24 11:17:07
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2022 r. Mariusz Wlazło 2022-05-24 11:16:27
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gola Wąsoska, gm. Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-24 07:59:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gola Wąsoska, gm. Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-24 07:59:13
XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2022-05-20 13:43:01
Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniu 30 maja 2022 r. Mariusz Wlazło 2022-05-20 08:44:15
Zwołanie XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ (31.05.2022 r.) Mariusz Wlazło 2022-05-20 08:41:23
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.7125.01.2022 - Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 36B w miejscowości Kamień Górowski Mariusz Wlazło 2022-05-19 13:45:14
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna-Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-18 12:21:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna-Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-18 12:20:42
Raport o stanie gminy Wąsosz w 2021 roku Mariusz Wlazło 2022-05-18 11:12:42
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 198/9 o pow. 0,0820ha położona w obrębie Wąsosz, gm. Wąsosz. Mariusz Wlazło 2022-05-17 21:44:10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: Budowa: linii kablowej nN 0,4k, wraz ze złączem kablowym i skrzynką kablowa SK6, realizowana na działkach nr 109/5, 144, 78, 79, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-17 21:41:35
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na wynajem cz. dz. nr 109/76 o pow. 19,80 m2 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-12 20:35:05
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na wynajem cz. dz. nr 109/76 o pow. 19,80 m2 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-12 20:34:37
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji: Zmiana zakresu zbieranych odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej oraz rozbudowa i modernizacja miejsc magazynowania odpadów celem dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów Marcin Koziński 2022-05-12 12:56:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.05.2022 r. Mariusz Wlazło 2022-05-10 13:56:33
Zarządzenie nr 639/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:50:30
Zarządzenie nr 638/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:49:55
Zarządzenie nr 637/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:49:17
Zarządzenie nr 636/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:48:35
Zarządzenie nr 635/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:46:58
Zarządzenie nr 635/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:45:50
Zarządzenie nr 634/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:44:52
Zarządzenie nr 633/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:43:51
Zarządzenie nr 632/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:42:44
Zarządzenie nr 630/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:31:48
Zarządzenie nr 631/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:30:22
Zarządzenie nr 630/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:29:07
Zarządzenie nr 629/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:28:15
Zarządzenie nr 628/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:27:04
Zarządzenie nr 627/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:24:58