Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. 2022-03-09 11:21
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2020 2019-12-13 12:22
dokument Uchwała nr VIII/46/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025 2019-04-24 14:36
dokument Uchwała nr VI/33/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023 2019-03-05 10:32
dokument Uchwała nr VI/32/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-03-05 10:30
dokument Przekazany do konsultacji projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2019-01-18 08:46
dokument Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-01-03 14:52
dokument Plan wykorzystania nieruchomości Gminy Wąsosz na lata 2018-2020 2018-04-20 11:11
dokument Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2018-03-29 14:06
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2018 2018-01-04 13:41
dokument Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2018-03-30 09:03
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu uchwał przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 2017-11-29 09:17
dokument Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Górze do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych 2017-11-21 07:54
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. 2017-10-13 11:20
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-07-21 08:11
dokument Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 2017-06-23 11:27
dokument Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz [21 marca 2017 r.] 2017-03-27 08:58
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2017 2017-01-09 13:03
dokument Uchwała nr XXIV/168/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Wąsosz 2016-12-22 12:43
dokument Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2016-2032 2016-10-18 14:52
katalog Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wąsosz - KATALOG -
dokument Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz [24.02.2016] 2016-03-03 07:39
dokument Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz [24.02.2016] 2016-03-03 07:29
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-03-02 13:01
dokument Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2016-2023 2016-01-28 13:38
dokument Plan wykorzystania nieruchomości Gminy Wąsosz na lata 2015-2017 2015-12-09 12:11
dokument PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WĄSOSZ 2015-04-13 14:55
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2015 2015-02-18 08:19
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2014-04-01 11:30
dokument Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz na lata 2014 - 2024 2014-04-01 10:24
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2014 2014-03-04 11:36
dokument Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2015-02-18 08:29
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2013-03-19 09:32
dokument Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz - marzec 2013 2013-03-19 09:31
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2013 2013-02-11 13:32
dokument Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017 2012-12-19 10:16
dokument Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-12-03 12:12
dokument Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2012-2015 2012-10-16 11:25
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2012 roku 2012-08-07 11:52
dokument Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąsosz na lata 2012-2022 2012-10-23 10:05
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2012 2012-02-09 07:35
dokument Program współpracy Gminy Wąsosz na lata 2012 - 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-02-13 13:25
dokument Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsosz na lata 2011-2020 2011-01-14 09:13
dokument Program Rewitalizacji miasta Wąsosz na lata 2010-2015 2010-11-12 12:55
dokument Plan Odnowy Miejscowości Wąsosz - październik 2010 2010-11-12 12:37
dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz 2014-02-06 11:04
dokument Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąsosz na lata 2006 -2013 2010-09-28 10:45
dokument Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wąsosz 2010-01-26 12:20
dokument Program ochrony środowiska na lata 2006-2009 z perspektywą na lata 2010-2013 2010-01-25 20:54
dokument Plan gospodarki odpadami Gminy Wąsosz na lata 2006-2009 2010-01-25 20:52
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2010 2011-02-15 10:15
dokument Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wąsosz na lata 2005-2010 2010-01-25 20:31
dokument Audyt zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Wąsosz 2010-01-25 20:26