Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa budynek jednorodzinny parterowy wraz z garażem 2 stanowiskowym w bryle budynku, dach czterospadowy, pow. całkowita do 220 m 2 , na działce nr 76, obręb miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2022-05-27 08:43
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4V kablowa dla zasilania linii napowietrznej zasilającej obiekty wzdłuż ulicy Polnej , realizowana na działkach nr 109/5, 10 9/4, 144, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-05-27 08:42
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2022 r. 2022-05-24 11:17
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2022 r. 2022-05-24 11:16
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: Budowa: linii kablowej nN 0,4k, wraz ze złączem kablowym i skrzynką kablowa SK6, realizowana na działkach nr 109/5, 144, 78, 79, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-05-17 21:41
dokument Informacja Starosty Górowskiego BD.6740.53.2022 z dnia 29.04.2022 2022-05-06 13:05
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: modułowy Posterunek Policji, obiekt magazynowo-garażowy, masztu antenowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 23/2, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-04-22 07:16
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz 2022-04-20 12:51
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz 2022-04-20 08:30
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz 2022-04-13 20:54
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz 2022-04-13 20:53
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowa: sieci elektroenergetycznej nN 0,4V kablowa dla zasilania linii na powietrznej zasilającej obiekty wzdłuż ulicy Polnej , realizowana na działkach nr 109/5, 109/4, 144, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-04-07 13:59
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 189 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2022-04-06 13:46
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2022-03-31 19:49
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Wrząca Śląska na działce nr 128/3, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku (akwen wędkarski), utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wrząca Śląska czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym 2022-03-31 19:47
dokument Wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa wraz z poszerzeniem drogi gminnej realizowana na działkach nr 14, 6, 4, część dz. 566, część dz. 571, w obrębie miejscowości Baranowice gmina Wąsosz 2022-03-31 19:44
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 22.03.2022 r. 2022-03-31 07:41
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: linii kablowej nN 0,4k, wraz ze złączem kablowym i skrzynką kablowa SK6 , realizowana na działkach nr 109/5, 144, 78, 79, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz 2022-03-23 11:14
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w miejscowości Lubiel planuje się utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zabudową usług podstawowych i ponadpodstawowych, ( powiększenie istniejącego placu zabaw ) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na części działki nr 120/18 w obrębie miejscowości Lubiel gmina Wąsosz 2022-03-17 21:20
dokument Wszczętcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: modułowy Posterunek Policji, obiekt magazynowo - garażowy, masztu antenowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 23/2, w obrębie miejscowości Wąsosz na gmina Wąsosz 2022-03-14 22:13
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GRW 3308 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilania realizowana na działce: nr 50/15 obręb Czarnoborsko gmina Wąsosz 2022-02-14 10:17
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 28.01.2022 r. 2022-02-03 14:06
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacja budynku internatu polegająca na zamontowaniu dźwigu osobowego (platformy pionowej dla osób niepełnoprawnych), realizowana na działce nr. 528, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2022-01-31 09:36
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Wrząca Śląska na działce nr 128/3, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku (akwen wędkarski), utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wrząca Śląska czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym 2022-01-27 11:24
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa wraz z poszerzeniem drogi gminnej realizowana na działkach nr 14, 6, 4, część dz. 566, część dz. 571, w obrębie miejscowości Baranowice gmina Wąsosz 2022-01-26 10:31
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 19.01.2022 r. 2022-01-24 14:18
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV w obrębie miejscowości Wiklina gmina Wąsosz realizowana na działkach nr. :25/5, 25/6, 61, 63, 71, 72, 74, 75, 77/1, 127, 151, obręb miejscowości Wiklina gmina Wąsosz 2022-01-11 08:02
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Wąsosz na działkach nr 109/4, 109/5, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wąsosz czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym realizowana na działkach: nr 109/4, 109/5, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2021-12-28 12:52
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa drogi powiatowej nr 1083 D Kłoda G. Ślubów Wąsosz od km. 6+090 6+635 w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem, realizowana na działkach: nr 24, obręb Bełcz Górny gmina Wąsosz 2021-12-23 11:24
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacja budynku internatu polegająca na zamontowaniu dźwigu osobowego realizowana na działce nr. 528, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2021-12-21 10:15
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-12-15 14:01
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 09.12.2021 r. 2021-12-14 13:06
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) wraz z instalacją radiokomunikacyjną nr 44610 na działce nr 189 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-12-09 14:02
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.11.2021 r. 2021-12-06 08:41
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 22.11.2021 r. 2021-11-26 13:28
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa linii kablowej nN 0,4 kV w obrębie miejscowości Wiklina gmina Wąsosz realizowana na działkach nr. :25/5, 25/6, 61, 63, 71, 72, 74, 75, 77/1, 127, 151, obręb miejscowości Wiklina gmina Wąsosz 2021-11-22 13:37
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Wąsosz na działkach nr 109/4, 109/5, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wąsosz czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym realizowana na działkach: nr 109/4, 109/5, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2021-11-16 09:27
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa drogi powiatowej nr 1083 D Kłoda G. Ślubów Wąsosz od km. 6+090 6+635 w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem, realizowana na działkach: nr 24, obręb Bełcz Górny gmina Wąsosz 2021-11-16 07:51
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy budowa obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działce nr 147 w obrębie miejscowości Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2021-11-16 07:49
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającej na: Budowa budynek jednorodzinny parterowy wraz z garażem 2 stanowiskowym w bryle budynku, dach czterospadowy, pow. całkowita do 220 m 2 , na działce nr 76, obręb miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2021-11-16 07:47
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa - 6 budynków mieszkalnych na działce nr 235 obręb Świniary, gmina Wąsosz 2021-11-09 14:37
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 709/3, 710, 715, obręb Wąsosz gmina Wąsosz, realizowana na działkach: nr 613, 616/1, 618/1, obręb Płoski gmina Wąsosz 2021-10-15 11:41
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające j na: Rozbudowa i przebudowa budynku Handlowo - Usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa zadaszenia nad strefą dostaw, dodatkowych utwardzeń oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i paczkomatu, na dz. nr 200/1, 200/2, w obrębie m. Wąsosz, gmina Wąsosz 2021-10-11 13:22
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.10.2021 r. - SKO/PP-412/59/2021 2021-10-11 07:39
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: przyłącza elektroenergetycznego dla farmy Fotowoltaicznej Świniary I oraz Świniary II Realizacja na działkach nr 256/3, 286, 287, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2021-09-29 09:33
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Remont gazociągu W/C DN 350 MOP 5,5 MPa relacji Aleksandrowice Załęcze w zakresie likwidacji zwarcia rury osłonowej z przewodową na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr. 1110D w m. Unisławice 2021-09-24 11:36
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa płyty na osad ściekowy na działce nr 79/1, obręb Górka Wąsoska, gmina Wąsosz 2021-09-24 11:34
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN na działkach .nr 38, 39/2, 55, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2021-09-24 11:33
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-09-13 12:22
dokument Informacja Starosty Górowskiego BD.6740.135.2021 z dnia 01.09.2021 2021-09-06 12:51
dokument Informacja Starosty Górowskiego BD.6740.134.2021 z dnia 01.09.2021 2021-09-06 12:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.60.2021.AK z dnia 25.08.2021 r. 2021-08-30 09:51
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 709/3, 710, 715, obręb Wąsosz gmina Wąsosz, realizowana na działkach: nr 613, 616/1, 618/1, obręb Płoski gmina Wąsosz 2021-08-24 14:33
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa 6 budynków mieszkalnych na działce nr 235 obręb Świniary, gmina Wąsosz 2021-08-18 13:03
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 28.07.2021 r. 2021-08-09 07:29
dokument Obwieszczenie WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2 SIERPNIA 2021 r. (IF-PP.747.60.2021.AK) 2021-08-09 07:26
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Remont gazociągu W/C DN 350 MOP 5,5 MPa relacji Aleksandrowice - Załęcze w zakresie likwidacji zwarcia rury osłonowej z przewodową na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr. 1110D w m. Unisławice realizacja na działkach nr 474, 433, 430, 429, obręb Ługi, gmina Wąsosz 2021-08-09 07:21
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa płyty na osad ściekowy na działce .nr 79/1, obręb Górka Wąsoska, gmina Wąsosz 2021-08-09 07:19
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN na działkach .nr 38, 39/2, 55, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2021-08-09 07:17
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa Sali gimnastycznej na działkach .nr 55, 38, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2021-07-20 12:31
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: przyłącza elektroenergetycznego dla farmy Fotowoltaicznej Świniary I oraz Świniary II Realizacja na działkach nr 256/3, 286, 287, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2021-07-19 14:43
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające j na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 170, 236/1, 236/7, 236/16, obręb Świniary gmina Wąsosz 2021-07-19 14:42
dokument Pismo REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2021 r. - WOOŚ.400.1.77.2021.MS.2 dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Załęcze", realizowanego w gminie Wąsosz i gminie Rawicz 2021-07-01 08:08
dokument Pismo REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2021 r. - WOOŚ.400.1.71.2021.MS.2 dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Wiewierz W", realizowanego w gminie Wąsosz 2021-07-01 08:05
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz 2021-06-24 12:10
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz, 2021-06-17 13:39
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana na działce : nr 108 obręb Wąsosz 2021-06-09 14:06
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-06-08 11:58
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Czeladź Wielka na działkach nr 767/21, 767/22, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Czeladź Wielka czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym 2021-06-02 14:16
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobiel realizowana na działkach: nr 599, 218/1, 184, 186/1, 186/2, 188, 189, 193/1, 647, 192/2, 603, 195,3, 196, 195/1, 197, 606, 210, 209, 208, 207, 205/1, 204, 304, 305/1, 303/1, 577, 182, 183, 190, 588/2, 200, 322/3, 322/4, 323/1, 323/2, 324/7,324/6, 325/5, 325/4, 328/4, 935, obręb Pobiel gmina Wąsosz 2021-05-31 07:33
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 14.05.2021 r. 2021-05-19 14:27
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GRW 3308 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilania realizowana na działce: nr 50/15 obręb Czarnoborsko gmina Wąsosz, 2021-05-18 07:13
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 170, 236/1, 236/7, 236/16, obręb Świniary gmina Wąsosz 2021-05-18 07:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające j na: remont gazociągu Załęcze Aleksandrowice, odg. Wąsosz - Wąsosz , usunięcie zwarcia rury przewodowej gazociągu DN 80 z rurą osłonową na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Pobiel, na przekroczeniu drogi powiatowej nr 111D Wąsosz - Pobiel - Unisławice w dwóch lokalizacjach 2021-05-13 13:56
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Wąsoszu 2021-04-14 09:41
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Alei Niepodległości w Wąsoszu 2021-04-14 09:40
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa polegająca na likwidacji odwadniacza na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 MOP 5,5 MPA Załęcze Aleksandrowice, realizowana na działkach: nr 20, 21, obręb Bartków gmina Wąsosz 2021-04-07 19:16
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24.03.2021 r. 2021-04-06 14:19
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobiel 2021-04-02 10:31
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiklina 2021-03-26 07:34
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiewierz 2021-03-26 07:33
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa przedszkola Samorządowego w Wąsoszu, powierzchnia zabudowy do 500m2, na działce nr 518, obręb Wąsosz 2021-03-26 07:33
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu rozstrzygnięcia z wniosku KGHM Polska Miedź S.A. udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra na obszarze "Kulów - Luboszyce" 2021-03-18 13:23
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: remont gazociągu Załęcze - Aleksandrowice, odg. Wąsosz - Wąsosz, usunięcie zwarcia rury przewodowej gazociągu DN 80 z rurą osłonową na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Pobiel, na przekroczeniu drogi powiatowej nr 111D Wąsosz - Pobiel - Unisławice 2021-03-18 13:21
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-03-09 13:35
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 08.03.2021 r. 2021-03-09 13:34
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach nr76, 142/1, 170, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2021-03-08 13:57
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającej na: budowie instalacji dwóch Mikrobiogazowni rolniczych BIOLEKTRIC o mocy 44 kWe każda, na działce nr 147 w obrębie miejscowości Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2021-02-25 09:01
dokument Prośba o uzgodnienie i o wydanie opinii dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze 2021-02-16 14:09
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze 2021-02-16 14:07
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa - polegająca na likwidacji odwadniacza na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 MOP 5,5 MPA Załęcze - Aleksandrowice, realizowana na działkach: nr 20, 21, obręb Bartków gmina Wąsosz 2021-02-08 13:15
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Wydzielenie drogi gminnej z części działki nr 293 w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz 2021-02-08 13:13
dokument Informacja Starosty Górowskiego nr BD.6740.230.2020 z dnia 26.01.2021 r. 2021-02-01 12:40
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości do 520 m, na działkach nr 462/2, 493, 556, 605, 606, w obrębie miejscowości Lubiel, gmina Wąsosz 2021-01-26 09:12
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa przebudowa przedszkola Samorządowego w Wąsoszu, powierzchnia zabudowy do 500m2, na działce nr 518, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz realizowanej: na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2021-01-25 11:30
dokument Wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2021-01-15 14:59
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2021-01-07 09:10
dokument Informacja Starosty Górowskiego nr BD.6740.239.2020 z dnia 30.12.2020 r. 2021-01-04 15:33
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach nr76, 142/1, 170, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2020-12-18 14:41
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 11.12.2020 r. - SKO/PP-412/56/2020 2020-12-18 08:33
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-12-18 08:30
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowa przebudowa budynku OSP w Płoskach, na działce nr 214 w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz. 2020-12-18 08:28
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowa przebudowa budynku OSP w Płoskach, na działce nr 214 w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz 2020-12-14 13:20
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Wydzielenie drogi gminnej z części działki nr 293 w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz 2020-12-02 11:12
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości do 520 m, na działkach nr 462/2, 493, 556, 605, 606, w obrębie miejscowości Lubiel, gmina Wąsosz 2020-11-20 08:28
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 10.11.2020 r. - SKO/PP-412/44/2020 2020-11-19 11:49
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: : telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-11-12 14:27
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.10.2020 r. - SKO/PP-412/56/2020 2020-11-05 11:25
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo - socjalną, na działce nr 95/24 w obrębie miejscowości Rudna Mała, gmina Wąsosz 2020-10-14 09:13
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, realizowane na działkach nr. 109, 112, 70,7, 70,1, w obrębie miejscowości Zbaków Dolny, gmina Wąsosz 2020-10-08 13:48
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Żmigrodu do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-10-08 13:47
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Rawicza do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-10-08 13:46
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 18.09.2020 r. - SKO/PP-412/44/2020 2020-09-23 10:44
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającej na: wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych płynących z rzeki Barycz, w celu deszczowania upraw polowych, zlokalizowanych na obszarze zlewni Barycz 2020-09-09 13:50
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo - socjalną, na działce nr 95/24 w obrębie miejscowości Rudna Mała, gmina Wąsosz 2020-09-07 14:22
dokument Obwieszczenie - wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/15, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2020-08-31 14:07
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa wiaty o wymiarach do 12mx12mx2,50m, na działce nr 76 w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2020-08-20 11:54
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa dwóch wiat gospodarczych (magazynów płodów rolnych i maszyn rolniczych), na dz. nr 147 w obrębie m. Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2020-08-17 14:59
dokument Wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowa przebudowa budynku OSP w Płoskach, na działce nr 214 w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz. 2020-08-12 11:28
dokument Wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, realizowane na działkach nr. 109, 112, 70,7, 70,1, w obrębie miejscowości Zbaków Dolny, gmina Wąsosz 2020-08-10 14:00
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Żmigrodu do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-08-07 11:43
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Wińska do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-08-07 11:34
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Wąsosza w kierunku Rawicza do granicy Gminy, śladem dawnego toru kolejowego, z infrastrukturą towarzyszącą 2020-08-07 11:32
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa gazociągu i przyłącza gazu N/C do budynku mieszkalnego na działce nr. 250/2 realizowanej na działkach nr: 246/2, 250/2 obręb Wąsosz, budowa gazociągu i przyłącza gazu Ś/C do budynku mieszkalnego na działce nr. 169/3 na działkach nr .167/3, 169/3, 180/7, 194, 744, obręb Wąsosz 2020-08-07 11:31
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na działce nr 92 w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie, gmina Wąsosz 2020-07-31 13:49
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany ww. studium. 2020-07-29 09:47
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-07-21 10:55
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011C wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części dz. nr 775/2, 771, 770, obręb Pobiel, gmina Wąsosz 2020-07-20 09:09
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.06.2020 r. 2020-07-10 13:45
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa wiaty o wymiarach do 12mx12mx2,50m, na działce nr 76 w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz 2020-06-29 08:03
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoskarealizowanej na działce nr: 16, obręb Wąsosz,na działkach nr . 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14,30, 84/2, 82, 79/2, 79/1, obręb Górka Wąsoska 2020-06-17 12:18
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu i przyłącza gazu N/C do budynku mieszkalnego na działce nr. 250/2 realizowanej na działkach nr: 246/2, 250/2 obręb Wąsosz, budowa gazociągu i przyłącza gazu N/C do budynku mieszkalnego na działce nr. 169/3 na działkach nr .167/3, 169/3, 180/7, 194, 744, obręb Wąsosz 2020-06-09 13:01
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.06.2020 r. 2020-06-08 08:28
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na działce nr 92 w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie, gmina Wąsosz 2020-06-04 09:40
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na działce nr 95 w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie, gmina Wąsosz. 2020-05-29 14:12
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, o wysoko-ści do 8 m, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni, na działce nr 267/10 w obrębie miejscowości Chocieborowice, gmina Wąsosz 2020-05-25 10:59
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV - układanie kabla w wykopie otwartym i rurach osłonowych, i przeciskach sterowanych, realizowanej na działkach nr: 5, 9, 43, 118/2, obręb Ostrawa, gmina Wąsosz 2020-05-19 11:31
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-05-05 12:27
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz 2020-04-30 13:40
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 07.04.2020 r. 2020-04-10 08:10
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: rozbudowa budynku Handlowo - Usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, oraz z zagospodarowaniem terenu, możliwość podłączenia się do kanalizacji wód opadowych, na dz. nr 200/1, 200/2, w obrębie m. Wąsosz, gmina Wąsosz 2020-04-08 14:34
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej WOL3062 sieci PLAY wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 493 obręb Lubiel, gmina Wąsosz 2020-04-08 14:32
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu realizowanej na działce nr: 151, 166/10, 166/7, 166/9, 166/11, 744, obręb Wąsosz 2020-04-08 14:31
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa budynku stacji transformatorowej zasilającej pompy głębinowe ujęcia wody SUW w Załęczu gmina Rawicz realizowanej na działce nr: 152/14 obręb Świniary 2020-04-06 14:20
dokument Wszczęte postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w miejscowości Lubiel planuje się utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zabudową usług podstawowych i ponadpodstawowych, (powiększenie istniejącego placu zabaw) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na części działki nr 120/18 w obrębie miejscowości Lubiel gmina Wąsosz 2020-03-27 12:06
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Inwestycja polega na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na działce nr 95 w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie, gmina Wąsosz 2020-03-27 12:03
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska realizowanej na działce nr: 16, obręb Wąsosz, na działkach nr . 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1, obręb Górka Wąsoska 2020-03-25 13:48
dokument Wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/15, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2020-03-24 14:04
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, o wysokości do 8 m, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni, na działce nr 267/10 w obrębie miejscowości Chocieborowice, gmina Wąsosz 2020-03-23 11:16
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz realizowanej: na części działki nr.518, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2020-03-19 13:22
dokument Obwieszczenie z dnia 11.03.2020r. o zakończeniu postępowania - IR.733.36.2019.MR 2020-03-17 15:22
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz 2020-03-05 10:44
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa dwóch wiat gospodarczych (magazynów płodów rolnych i maszyn rolniczych) , na dz. nr 147 w obrębie m. Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2020-02-28 14:45
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV - układanie kabla w wykopie otwartym i rurach osłonowych, i przeciskach sterowanych, realizowanej na działkach nr: 5, 9, 43, 118/2, obręb Ostrawa, gmina Wąsosz 2020-02-28 07:16
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz 2020-02-26 11:03
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej WOL3062 sieci PLAY wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 493 obręb Lubiel, gmina Wąsosz 2020-02-18 12:07
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu realizowanej na działce nr: 151, 166/10, 166/7, 166/9, 166/11, 744, obręb Wąsosz 2020-02-18 07:49
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV - linii kablowej SN 20 kV z GPZ Góra w kirunku miejscowości Bełcz Górny, realizowanej na działkach nr: 28/2, 28/1, 3,25, 124, 23/1 obręb Bełcz Górny 2020-02-11 13:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m budowa słupów linii napowietrznej nn - do 4szt., budowa złączy kablowych nn - do 5szt. realizowanej na działkach: nr 109/16, 109/17, 109/37,109/38, 109/76, 109/77, 109/81, 109/82, obręb Wąsosz 2020-02-11 13:38
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa budynku stacji transformatorowej zasilającej pompy głębinowe ujęcia wody SUW w Załęczu gmina Rawicz realizowanej na działce nr: 152/14 obręb Świniary 2020-02-11 13:34
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2020-01-31 13:56
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m budowa słupów linii napowietrznej nn - do 4szt., budowa złączy kablowych nn - do 5szt. realizowanej na działkach: nr 109/16, 109/17, 109/37,109/38, 109/76, 109/77, 109/81, 109/82, obręb Wąsosz 2020-01-28 14:38
dokument Obwieszczenie Starosty Górowskiego nr BD.6743.4.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. 2020-01-23 13:31
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa linii napowietrznej RAW-Borowna w m. Wąsosz realizowanej: na części działek nr: 334/2, 335, 359, 315, 345, 344, 346, 347, 443, 587, 487/6, 491, 488, obręb Wąsosz, oraz na części działek nr: 757, 762, 770, 771, 842, obręb Pobiel 2020-01-21 11:17
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej linii zasilającej SN-20 kV oraz powiązań kablowych nn-0,4 kV w m. Chocieborowice, gmina Wąsosz, realizowanej: na części działek nr: 221/4, 219, 218, 220, 214/3, 263, 245, 242, 226/1, 243, obręb Chcieborowice 2020-01-20 13:34
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.12.2019 r. 2020-01-03 12:09
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV - linii kablowej SN 20 kV z GPZ Góra w kirunku miejscowości Bełcz Górny 2019-12-06 12:24
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej Sn oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, budowa linii kablowej SN - do 500m budowa słupów linii napowietrznej SN - do 5szt realizowanej na działkach nr.518, 365, obręb Wąsosz 2019-12-05 13:14
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m budowa słupów linii napowietrznej nn - do 4szt., budowa złączy kablowych nn - do 5szt. realizowanej na działkach: nr 109/16, 109/17, 109/37,109/38, 109/76, 109/77, 109/81, 109/82, obręb Wąsosz 2019-12-03 14:05
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2019-12-03 14:03
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa linii napowietrznej RAW-Borowna w m. Wąsosz realizowanej: na części działek nr: 334/2, 335, 359, 315, 345, 344, 346, 347, 443, 587, 487/6, 491, 488, obręb Wąsosz, oraz na części działek nr: 757, 762, 770, 771, 842, obręb Pobiel 2019-11-29 08:13
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej linii zasilającej SN-20 kV oraz powiązań kablowych nn-0,4 kV w m. Chocieborowice, gmina Wąsosz, realizowanej: na części działek nr: 221/4, 219, 218, 220, 214/3, 263, 245, 242, 226/1, 243, obręb Chcieborowice 2019-11-29 08:12
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku szkolnego, zlokalizowanej na działkach .nr 55, 38, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2019-11-28 07:38
dokument Wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/15, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2019-11-04 10:21
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Górka Wąsoska na działce nr 31/11 planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym 2019-10-18 14:45
dokument Wszczecie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m, budowa słupów linii napowietrznej nn - do 5szt realizowanej: na działkach nr 109/37, 109/76, 109/77, obręb Wąsosz 2019-10-16 14:15
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: linii kablowej Nn 0,4 kV realizowanej: na działkach nr.73, 79/3, 330, obręb Wiewierz 2019-10-16 14:14
dokument Wszczęcie postępowania administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, budowa: linii kablowej SN - do 500m, budowa słupów linii napowietrznej SN - do 5szt realizowanej: na działkach nr.518, 365, obręb Wąsosz 2019-10-16 07:15
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany ww. studium 2019-09-25 13:51
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: linii kablowej Nn 0,4 kV realizowanej: na działkach nr.73, 79/3, 330, obręb Wiewierz 2019-08-27 13:45
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 20.08.2019 r. - SKO/PP-412/43/2019 2019-08-22 08:54
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej stacji paliw Wąsosz ul. Rawicka 22, dz. nr 180/3 realizowanej: na działkach nr. 123, 148, 12, 180/3, 150, 149/2, 149/1, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr. 247/30, 247/21, 248, 247/31, obręb Gola Wąsoska 2019-08-07 07:32
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: linii kablowych SN, NN wraz ze stacją transformatorową w Świniarach realizowanej: na działkach nr.3/5, obręb Świniary 2019-08-05 12:08
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: linii kablowej SN oraz rozbiórka linii napowietrznej SN w Świniarach realizowanej: na działkach nr.408, obręb Świniary 2019-08-05 12:07
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa - inwestycja liniowa wykonanie linii kablowej nN 0,4 kV ul.Chabrowa , ul.Makowa, ul.Rumiankowa, realizowanej: na działkach nr. 54/7, 54/34, 54/36, 54/37, 54/38, obręb Wąsosz 2019-07-18 12:19
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Rawicza realizowanej: na działkach nr. 149/2, 150, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr 247/19, 247/21, 247/22, 248, obręb Gola Wąsoska 2019-07-17 12:07
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Rawicza realizowanej: na działkach nr. 149/2, 150, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr 247/19, 247/21, 247/22, 248, obręb Gola Wąsoska 2019-07-12 13:35
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej wraz z budową oświetlenia ulicznego, na części działki nr 52 i części działki nr 60 w obrębie miejscowości Wąsosz 2019-06-27 13:33
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Rawicza realizowanej: na działkach nr. 149/2, 150, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr 247/19, 247/21, 247/22, 248, obręb Gola Wąsoska 2019-06-11 11:20
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - budowa obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działce nr 147 w obrębie miejscowości Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2019-06-04 13:23
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowech SN, NN wraz ze stacją transformatorową w Świniarach realizowanej: na działkach nr.3/5, obręb Świniary 2019-06-03 09:56
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej SN oraz rozbiórka linii napowietrznej SN w Świniarach realizowanej: na działkach nr.408, obręb Świniary 2019-06-03 09:55
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej na działkach 166/1, 166/2, 166/5, 198/2, w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2019-05-21 13:33
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja Amfiteatru 2019-05-21 13:32
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011C wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 775/2 obręb Pobiel, gmina Wąsosz 2019-05-21 13:30
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: inwestycja liniowa wykonanie linii kablowej nN 0,4 kV ul.Chabrowa , ul.Makowa, ul.Rumiankowa, realizowanej: na działkach nr. 54/7, 54/34, 54/36, 54/37, 54/38, obręb Wąsosz 2019-05-17 14:10
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa tłoczni gazu ziemnego Załęcze, oraz modernizacja kotłowni OC KGZ Załęcze zlokalizowanej na działkach .nr 83/3, 327, obręb Wodniki, gmina Wąsosz 2019-04-10 12:52
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/21/2019 2019-04-10 11:20
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/19/2019 2019-04-10 11:19
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/72/2018 2019-04-10 11:19
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/73/2018 2019-04-10 11:18
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/18/2019 2019-04-10 11:16
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 04.04.2019r. - SKO/PP412/20/2019 2019-04-10 11:16
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na części działki nr 52 , w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2019-04-08 14:23
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Rawicza realizowanej: na działkach nr. 149/2, 150, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr 247/19, 247/21, 247/22, 248, obręb Gola Wąsoska 2019-04-02 14:39
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej stacji paliw Wąsosz ul. Rawicka 22, dz. nr 180/3 realizowanej: na działkach nr. 123, 148, 12, 180/3, 150, 149/2, 149/1, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr. 247/30, 247/21, 248, 247/31, obręb Gola Wąsoska 2019-03-21 07:17
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011B wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 163/1, obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz 2019-03-20 07:17
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej na działkach 166/1, 166/2, 166/5, 198/2, w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2019-03-19 11:17
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011C wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 775/2, obręb Pobiel, gmina Wąsosz 2019-03-18 15:18
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja Amfiteatru 2019-03-13 12:25
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku szkolnego, zlokalizowanej na działkach nr 55, 38, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2019-03-04 08:30
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa tłoczni gazu ziemnego Załęcze, oraz modernizacja kotłowni OC KGZ Załęcze zlokalizowanej na działkach .nr 83/3, 327, obręb Wodniki, gmina Wąsosz 2019-02-06 09:20
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 21.01.2019 r. 2019-01-24 14:21
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 21.01.2019 r. 2019-01-24 14:20
dokument Obwieszczenie - wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011B wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 163/1, obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz 2019-01-08 11:00
dokument Uchwała nr XLIII/304/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w miejscowości Kowalowo 2018-11-05 14:03
dokument Uchwała nr XLIII/303/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2018-11-05 14:02
dokument Uchwała nr XLIII/302/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz 2018-11-05 14:02
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2018-10-25 12:04
dokument Postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz - wezwanie do uzupełnienia wniosku 2018-09-14 12:07
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele Ośrodka Zdrowia - pomieszczeń na parterze budynku, na działce nr 499/2 w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz 2018-09-12 13:31
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej SN-20kV, złącza kablowego SN - 1szt. oraz wymiana istniejących słupów linii napowietrznej SN-20 kV - 3 szt realizowanej: na działkach nr. 161/1, 162/1, 212, 213, 256/79, 307, 308, obręb Wodniki, oraz na działkach nr. 21, 48/3, 78/1, 168/73, 170, 174, 175, obręb Wiklina 2018-08-13 08:28
dokument Wydanie decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowa elektroenergetycznej sieci na-powietrznej SN 15 kV realizowanej: na działkach nr 97, 131, 139, obręb Wrząca Śląska, oraz na części działek: 19, 20, 45, 112, 115/23, 121/2, 128/4, 133, 136, 140, 147, obręb Wrząca Śląska, na działkach nr 18, obręb Wrząca Wielka, oraz na części działek: 369/21, 369/22, 40, 43/2, 43/3, obręb Wrząca Wielka 2018-08-07 07:19
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2018-07-30 11:25
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka 2018-07-30 11:15
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz dla terenów położnych w obrębach Pobiel i Rudna Wielka 2019-01-24 07:10
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz 2018-07-30 10:47
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowy z poddaszem użytkowym, pow. zabudowy do 200 m2, kryty dachówką lub blachodachówką na dz. nr 741/1 w obrębie m. Wąsosz, gmina Wąsosz 2018-06-26 07:34
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej SN-20kV, złącza kablowego SN - 1szt. oraz wymiana istniejących słupów linii napowietrznej SN-20 kV - 3 szt realizowanej: na działkach nr. 161/1, 162/1, 212, 213, 256/79, 307, 308, obręb Wodniki, oraz na działkach nr. 21, 48/3, 78/1, 168/73, 170, 174, 175, obręb Wiklina 2018-06-11 15:44
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 kV realizowanej: na działkach nr 97, 131, 139, obręb Wrząca Śląska, oraz na części działek: 19, 20, 45, 112, 115/23, 121/2, 128/4, 133, 136, 140, 147, obręb Wrząca Śląska, na działkach nr 18, obręb Wrząca Wielka, oraz na części działek: 369/21, 369/22, 40, 43/2, 43/3, obręb Wrząca Wielka 2018-05-17 12:35
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 114/1, 199, obręb Wodniki 2018-05-02 09:54
dokument Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 114/1, 199, obręb Wodniki 2018-04-26 11:45
dokument Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 98 w obrębie Pobiel, gm. Wąsosz 2018-04-10 11:04
dokument Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 177/3, 180/7, 194, 195/3, 246/2, 251/1, 744, obręb Wąsosz dz. nr. 755 obręb Pobiel 2018-03-12 13:45
dokument Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowana na działkach: w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz : 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 2018-02-01 13:47
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka 2018-02-01 13:44
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2018-01-31 10:54
dokument Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie przedszkola samorządowego w Wąsosz w celu utworzenia klubu dziecięcego, realizowanej: na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2018-01-17 13:18
dokument Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowana na działkach: w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz : 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 2018-01-09 08:26
dokument Zakończenie postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2018-01-05 14:33
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 114/1, 199, obręb Świniary - Borowna 2017-12-19 08:42
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 177/3, 180/7, 194, 195/3, 246/2, 251/1, 744, obręb Wąsosz dz. nr. 755 obręb Pobiel 2017-12-18 14:49
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie przedszkola samorządowego w Wąsosz w celu utworzenia klubu dziecięcego, realizowanej: na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2017-11-22 13:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanej na działkach w obrębie miejscowości Rudna Wielka: 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 2017-11-17 14:39
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2017-11-09 11:13
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 09 października 2017 r. 2017-10-11 12:39
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz 2017-08-10 13:31
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2017-07-26 12:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V, oraz częściowa wymiana kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Górka Wąsoska i Wąsosz, gmina Wąsosz 2017-07-20 07:14
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej nN i Sn, budowa słupowej stacji transformatorowej realizacja na dz.:183, 184, 185, 186, 555, 188, 189, 190, 549/2, 549/1, 300, 299, 298, 297, 540, w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz 2017-05-05 09:27
dokument Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2017-04-21 14:14
dokument Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydanej na wniosek Rawicz Energy Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika P. Rafała Wrzala przedstawiciela Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o "Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" dla inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rawicz" 2017-04-14 10:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na wniosek Rawicz Energy Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika P. Rafała Wrzala przedstawiciela Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o. dla inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rawicz" 2017-04-14 10:22
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Wąsosz na lata 2017 - 2025 2017-04-05 11:59
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz realizowanej na dz. nr 72/2, 72/3, 72/4, 73, 72/5, 72/6, 72/8, 74, 75, 76, 72/7, 79/3, 79/4, 79/2, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 81, 93, 94, 99/1, 99/2, 100, 101, 53/1, 53/2, 51, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/2, 59/1, 59/2, 58/1, 60/2, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 52, 65, 66, 67, 120, 121/1, 121/2, 119, 118, 117/5, 102, 103, 104, 110/1, 111/2, 5, 6, 4, 112, 135/1, 132/3, 132/1, 131/2, 287/1, 287/4, 131/3, 133, 134/1, 134/2, 228/2, 228/1, 227, 229, 293, wszystkie w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-03-27 08:01
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonanie otworu hydrogeologicznego awaryjnego nr 2ZA o gł. około 70,0 m wraz z obudową i pompą dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich, w obrębie m. Rudna Wielka teren inwestycji: dz.nr 108 obręb Rudna Wielka , gmina Wąsosz 2017-03-01 12:23
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej nN i Sn, budowa słupowej stacji transformatorowej realizacja na dz.:183, 184, 185, 186, 555, 188, 189, 190, 549/2, 549/1, 300, 299, 298, 297, 540, w obrębie miejscowości Płoski, gmina Wąsosz 2017-02-23 09:30
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz 2017-02-23 09:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rawicz" 2017-01-24 11:16
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz realizowanego na dz. nr 72/2, 72/4, 73, 72/5, 72/6, 72/8, 74, 75, 76, 72/7, 79/3, 79/4, 79/2, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 81, 93, 94, 99/1, 99/2, 100, 101, 53/1, 53/2, 51, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/2, 59/1, 59/2, 58/1, 60/2, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 52, 65, 66, 67, 120, 121/1, 119, 118, 117/5, 102, 103, 104, 110/1, 111/2, 5, 6, 4, 112, 135/1, 132/3, 132/1, 131/2, 287/1, 287/4, 131/3, 133, 134/1, 134/2, 228/2, 228/1, 227, 229 wszystkie w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-01-10 12:43
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonanie otworu hydrogeologicznego awaryjnego nr 2ZA o gł. około 70,0 m wraz z obudową i pompą dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich, w obrębie m. Rudna Wielka teren inwestycji: dz.nr 108 obręb Rudna Wielka , gmina Wąsosz 2016-12-15 13:54
dokument Wydanie na rzecz: T-MOBILE POLSKA S.A. ul.Marynarska 12B, 02-674 Warszawa, Magdalena Sobczak, ul Hallera 6-8, 60-951 Poznań, pełnomocnik decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowe telefonii komórkowej 2016-12-15 13:53
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergrtycznej sieci SN kablowo napowietrznej wykaz działek:617, 619, 620, 622/1, 622/2, 698/4, 698/5, 697, 698/1, 618/1, 618/9, 618/6, 618/7, 618/8, 656, 663, 662, 660, 560/2, 559, 563 obręb Wąsosz 2016-12-09 14:24
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV kablowej dł.do 450m i nN 0,4kV kablowej dł.do 200m z szafką SK; małogabarytowa stacja transformatorowa 3,12m/1,90m/1,62m (dł./szer./wys ), teren inwestycji: dz.nr144, 107/2, 55/2, 241, 55/1, 35, 60, 725, 728/4, 199/9, obręb Wąsosz gmina Wąsosz 2016-11-07 10:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-Mobile 44611 Chocieborowice (65175 Wąsosz Chocieborowice) 2016-10-19 14:43
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV kablowej dł.do 450m i nN 0,4kV kablowej dł.do 200m z szafką SK; małogabarytowa stacja transformatorowa 3,12m/1,90m/1,62m (dł./szer./wys ) 2016-09-20 13:41
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ostrawa na działce nr 38, 125/2 obręb Ostrawa, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:14
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cieszkowice na działce nr 334 obręb Cieszkowice, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:12
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Bełcz Mały na działce nr 4 obręb Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:10
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kolejowej w Wąsoszu na działce nr. 563 obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:08
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sułów Wielki, na działce nr. 108 obręb Sułów Wielki, gmina Wąsosz 2016-08-08 13:06
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnoborsko na działkach nr 143, 147, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2016-07-27 14:44
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wodniki na działce nr 217 obręb Wodniki, gmina Wąsosz 2016-07-27 14:43
dokument Wydanie decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN działki: 29, 475, 36/1, 36/4, 590, 38, 479, 40, 46, 47 obręb m. Lechitów gmina Wąsosz 2016-06-30 13:45
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Przemysłowej na działce nr 698/5 obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:33
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ostrawa na działce nr 38, 125/2 obręb Ostrawa, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:32
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gola Wąsoska na działce nr 205 obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:11
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Drozdowice Małe na działce nr 97 obręb Drozdowice Małe, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:10
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnoborsko na działkach nr 143, 147, obręb Czarnoborsko, gmina Wąsosz 2016-06-06 08:07
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cieszkowice na działce nr 334 obręb Cieszkowice, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:57
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Bełcz Mały na działce nr 4 obręb Bełcz Mały, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:55
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wodniki na działce nr 217 obręb Wodniki, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:55
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kolejowej w Wąsoszu na działce nr. 563 obręb Wąsosz, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:49
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sułów Wielki, na działce nr. 108 obręb Sułów Wielki, gmina Wąsosz 2016-06-03 12:47
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN działki: 29, 475, 36/1, 36/4, 590, 38, 479, 40, 46, 47 obręb m. Lechitów gmina Wąsosz 2016-04-22 07:17
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci gazowej ŚR/C DN 63 PE na działkach nr 55/2, 54/37, 54/38, w obrębie m. Wąsosz gmina Wąsosz 2016-04-08 17:45
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej ŚR/C DN 63 PE na działkach nr 55/2, 54/37, 54/38, w obrębie m. Wąsosz gmina Wąsosz 2016-02-23 12:23
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci SN kablowo napowietrznej 2016-01-11 09:39
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku usługowego-przedszkola II oddziałowego , przyłączy, zjazdu-obręb geodezyjny Wąsosz realizowanej: na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2015-11-04 14:34
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap IV 2015-11-04 14:32
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami -obręb geodezyjny Pobiel 2015-10-29 14:40
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku usługowego-przedszkola II oddziałowego , przyłączy, zjazdu-obręb geodezyjny Wąsosz realizowanej na dz.nr 518 obręb Wąsosz 2015-10-07 14:35
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap IV 2015-10-02 14:33
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 2015-08-21 08:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka, obejmującego obszar działki nr 144/2, obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2014-03-12 09:44
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsosz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-11-19 08:08
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowalowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-12-20 10:41
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowalowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-11-02 08:33
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części dz. nr 245/4 położonej w obrębie miejscowości Gola Wąsoska 2010-03-26 08:03
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części dz. nr 7/7 położonej w obrębie miejscowości Kowalowo 2010-03-26 07:49
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąsosz 2010-03-26 07:47
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko 2010-03-26 07:46
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2010-03-26 07:46
katalog ARCHIWUM - KATALOG -