Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023

 

Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023

Nr

Data złożenia

Nazwisko i imię

Dotyczy

Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzią

1

10.12.2018

Skibniewski Tomasz

Doświetlenia przejść dla pieszych na drodze DK36 w Wąsoszu

Pobierz

2

10.12.2018

Dąbek Ewa

Naprawy części chodnika przy ul. Kolejowej na odcinku od pl. Wolności do ul. Kolejowej nr 20

Pobierz

3

12.12.2018

Rapior Andrzej

Właściwego odprowadzenia wód ul.1go Maja 10 ,11 (naprawa nawierzchni i wymiana wpustów ulicznych)

Pobierz

4.

12.12.2018

Czaja Renata

Założenia oświetlenia przy budynku byłego gimnazjum i ośrodka zdrowia przy ul. Zacisze w Wąsoszu

Pobierz

5.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Naprawy dachu przystanku w Rudnej Wielkiej

Pobierz

6.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Uporządkowania działki nr 54 w Rudnej Wielkiej

Pobierz

7.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Uporządkowania działki nr 38/1 w Sułowie Wielkim

Pobierz

8.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Wizyty radnych na składowisku w Rudnej Wielkiej.

Pobierz

9.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Opłacania transportu ucznia z gminy Jemielno do Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu

Pobierz

10.

28.12.2018

Dąbek Ewa

Uprzątnięcia działki nr 488 w Wąsoszu

Pobierz

11.

28.12.2018

Dąbek Ewa

Naprawy nawierzchni drogi do posesji przy ul. Korczaka 7a

Pobierz

12.

28.12.2018

Lasak Zbigniew

Informacji dotyczących składowiska odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej

Pobierz

13.

15.01.2019

Skibniewski Tomasz

Przekształcenia ul. Junaków w drogę jednokierunkową

Pobierz

14.

15.01.2019

Skibniewski Tomasz

Modernizacji drogi dojazdowej do posesji 10,11D,11E,11G w Górce Wąsoskiej

Pobierz

15.

25.01.2019

Czaja Renata

Wykonania bezpiecznego dojścia do marketu „Biedronka” oraz oświetlenia ścieżki rowerowej

Pobierz

16.

25.01.2019

Czaja Renata

Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi osiedlowej wzdłuż ul. Nowej 5

Pobierz

17.

01.02.2019

Dąbek Ewa

Zainstalowania drugiego punktu oświetlenia obok posesji przy ul. Kolejowej 22a

Pobierz

18.

01.02.2019

Rapior Andrzej

Wykonania drogi na ulicy Rumiankowej i Chabrowej.

Pobierz

19.

01.02.2019

Rapior Andrzej

Wyrównania nawierzchni drogi przy ul. 1 Maja 26 a gazownią

Pobierz

20.

01.02.2019

Maślejak Jolanta

Wycięcia krzaków przy drodze gminnej Drozdowice Małe-Drozdowice Wielkie

Pobierz

21.

01.02.2019

Maślejak Jolanta

Usunięcia zwisających gałęzi drzew przy drodze powiatowej Kamień G. -Wrząca Śląska

Pobierz

22.

01.02.2019

Maślejak Jolanta

Zamontowania lustra na skrzyżowaniu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Górowskim

Pobierz


Pobierz

23.

01.02.2019

Maślejak Jolanta

Przykrycia studzienki kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej Kamień G. – Wrząca W.

Pobierz

24.

01.02.2019

Chorostkowski Jacek

Audytu w gminie Wąsosz

Pobierz

25.

05.02.2019

Skibniewski Tomasz

Zamontowania luster drogowych na skrzyżowaniach ul. Zamkowej z ul. Św. Jana Pawła II oraz ul. Rzemieślniczej z ul. 1Maja w Wąsoszu.

Pobierz

26.

07.02.2019

Szyjka Robert

Zawalonego budynku w Czeladzi W.

Pobierz

27.

07.02.2019

Szyjka Robert

Zakupu i montażu znaku nazwy m. Stefanów

Pobierz

28.

07.02.2019

Szyjka Robert

Naprawy nawierzchni drogi w Czeladzi W na odcinku od posesji 9 do 19

Pobierz

29.

27.02.2019

Maślejak Jolanta

Naprawy nawierzchni drogi na odcinku Wąsosz-Wrząca W. wraz z odkrzaczeniem

Pobierz

30.

27.02.2019

Zapór Zbigniew

Obecność Burmistrza na zebraniu sołectwa Gola W. , Górka W. i Podmieście dotyczącego spraw wsi

Pobierz

31.

27.02.2019

Maślejak Jolanta

Założenie nowego punktu oświetlenia ulicznego przy posesji 36A/1 i zamontowania syreny strażackiej

Pobierz

32

18.03.2019

Skibniewski Tomasz

Modernizacji linii energetycznej zasilającej oświetlenie uliczne w Wąsoszu  ulic : Kościelnej, Św. Jana Pawła II, Krzywej i części ulicy Kilińskiego

Pobierz

33.

25.03.2019

Skibniewski Tomasz

Uporządkowania terenu posesji  przy ul. Narutowicza (dz. Nr 427/12)

Pobierz

34.

27.03.2019

Skibniewski Tomasz

Zwiększenia patroli Policji na terenie miasta Wąsosza, zwracania szczególnej uwagi na spożywających alkohol (teren rynku, parkingu za sklepem„SPAR”, parkinku obok sklepu „Żabka”  i wyciąganie konsekwencji

Pobierz

35.

27.03.2019

Golba Ewa

Założenia oświetlenia ulicznego przy budynku 7b w Cieszkowicach.

Pobierz

36.

28.o5.2019

Jolanta Maślejak

Zamontowania progów zwalniających na drodze gminnej przy posesji 26 w Kamieniu Górowski

Pobierz

37.

28.05.2019

Ewa Golba

Odkrzaczenia drogi na odcinku Cieszkowice-Dochowa

Pobierz

38.

28.05.2019

Ewa Golba

Odkrzaczenia drogi dojazdowej do posesji nr 57 w Cieszkowicach

Pobierz

39

28.05.2019

Tomasz Skibniewski

Uporządkowania posesji działki nr 441/2 przy ul. Św. Jana Pawła II w Wąsoszu.

Pobierz

40

18.06.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie : dotyczące podłączenia do ujęcia wody w Rudnej miejscowości Czarnoborsko , Zbaków Górny, Wiklina , Wodniki, Świniary ,Borowna i Pobiel

Pobierz

41.

18.06.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie:  w sprawie zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Wiklinie

Pobierz

42.

18.06.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie :  z jakiego powodu petycja Świniar i Borowna  była rozpatrzona po terminie

Zapytanie: dlaczego pozbawiamy możliwości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Pobierz

43.

15.07.2019

Tomasz Skibniewski

Wykonanie przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic :Rzemieślniczej i 1go Maja

Pobierz

44.

5.08.2019

Ewa Dąbek

Zamontowanie dwóch punktów oświetleniowych na słupie przy drodze wewnętrznej 563.

Pobierz

45.

9.08.2019

Jacek Chorostkowski

-proces rozpatrywania petycji mieszkańców Świniar i Borowna

-proces rozpatrywania wniosków Zbakowa G. i Wikliny w sprawie jakości wody,

-proces udzielania odpowiedzi w punkcie interpelacje

Pobierz

46

13.08.2019

Władysław Biernacki

Zamontowania dodatkowych słupów  wraz z lampami oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Wąsoszu w kierunku Goli W.

Pobierz

47.

13.08.2019

Władysław Biernacki

Zamontowania dodatkowych słupów wraz z lampami w Wąsoszu przy ul. Powstańców Styczniowych za posesją nr 8, a także oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy posesji nr 3

Pobierz

48

13.08.2019

Władysław Biernacki

Budowy chodnika przy ul. Powstańców Styczniowych  w Wąsoszu

Pobierz

49

23.08.2019 Jacek Chorostkowski

Zapytania:

-czy piszący petycje mieszkańcy Świniar i Borowna zostali poinformowani o wydłużonym terminie rozpatrzenia,

-proszę wytłumaczyć logicznie układ głosowania radnych

-z jakiego powodu sołtysi nie zostali zaproszeni na posiedzenie komisji 15.07.2019 r.

- wyjaśnić zwrot „ a w szczególności Panu swoją decyzje o przyłączeniu wsi do ujęcia wody w m. Rudna W,

-czy Przewodniczący świadomie lub nie mija się z prawdą czytania moich odpowiedzi wykonuje wybiórczo. Czym to jest podyktowane,

-Łamanie ustawy z dnia 11 stycznia 2018r .Jak wygląda nasza publikacja w BIP i terminowość odpowiedzi.

Pobierz
50

13.09.2019

Władysław Biernacki

Założenie dwóch progów zwalniających na ul. Polnej wraz z niezbędnym oznakowaniem

Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu dróg przy betonowym murze.

Pobierz
51

13.09.2019

Władysław Biernacki

Wykonania chodnika przy ul. Polnej na działce 724/10 i ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na chodniku oraz wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych ,ustawienia znaku zakazu wjazdu samochodów pow.3,5 t na działkach 130,109/2,109/4 i 109/5.

Przejęcia działek 109/2, 109/4 i109/5 od KOWR OT Wrocław na cel publiczny.

Pobierz
52

24.09.2019

Agnieszka Smektała

Ustawienie znaków pionowych i poziomych przed przejściem dla pieszych oraz podwójną linię ciągłą przez m.Wiewierz z oznakowaniem odpowiednim krzyżówek oraz postawienie znaków ograniczenia prędkości do 40 km /h na odcinku drogi wojewódzkiej DK324 między posesją nr 16 a przystankiem autobusowym położonym od strony miejscowości Rudna W.

Pobierz
53

24.09.2019r

Ewa Golba

Postawienie znaków ograniczenia prędkości oraz dwóch znaków stopu na drogach podporządkowanych przy wjeździe na skrzyżowanie w m. Czarnoborsko

Pobierz

54

24.09.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie :Podanie wartości księgowej brutto i netto odprawy wypłaconej  p. Z.S.

Pobierz

55

24.09.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytania:

Na jakiej podstawie inna firma wystawiała paragon i bilety za lot balonem ?

Czy właściciel śmigłowca opłacił i podpisał umowę na grunt gminy służący do tej działalności?

-Podania ceny za wykonanie zdjęć z lotu śmigłowca.

Pobierz

56

24.09.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytania:

Czy firma, która wygrała przetarg ubiega się o dofinansowanie  do przewozów od Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

Podania wartości usługi  dowozu  uczniów do  liceum w Wąsoszu

Pobierz

57.

31.10.2019

Tomasz Skibniewski

-Zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców poruszających się na ul. Sienkiewicza w Wąsoszu

 

58.

31.10.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie :

-W sprawie prowadzonych audytów w  CUW Gminy Wąsosz, ZPK i Urzędzie

Pobierz

59.

31.10.2019

Andrzej Rapior

Zapytanie :

-w sprawie likwidacji herbu Wąsosza przy placu Wolności 

Pobierz

60

31.10.2019

Andrzej Rapior

Zapytanie :

w sprawie utworzenia drogi od  wilii „Urbano” przy ul. 1 Maja  do cmentarza

Pobierz

61

31.10.2019

Andrzej Rapior

w sprawie wykaszania międzywala przy rzekach Orla i Barycz

Pobierz

62.

15.11.2019

Tomasz Skibniewski

Zapytanie:

Czy jednostka  zajmująca się oświetleniem ulicznym udzieliła odpowiedzi dotyczącej częstych awarii ulic w okolicy rynku w Wąsoszu ?

Pobierz

63.

25.11.2019

Ewa Dąbek

Sprawa naprawy stan nawierzchni drogi powiatowej  Wąsosz-Płoski

Pobierz

64.

25.11.2019

Wiesław Stolicki

Usunięcia zwisających konarów drzew na drodze powiatowej na odcinku Lubiel -Ostrawa

Pobierz

65.

29.11.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie

W sprawie niewystarczającej odpowiedzi dotyczących prowadzonej kontroli CUW, ZPK i UM

Pobierz

66

29.11.2019

Jacek Chorostkowski

W sprawie skarg mieszkańców na jakość wody

Pobierz

67.

9.12.2019

Ewa Golba

W sprawie naprawy mostka przy posesji nr 5 w Dochowej

Pobierz

68

7.01.2020

Tomasz Skibniewski

W sprawie zwiększenia ilości patroli policji, częstsze kontrole prędkości i prawidłowości parkowania pojazdów, eliminowanie  spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Pobierz

69

7.01.2020r

Jacek Chorostkowski

W sprawie braku szacunku poprzez użycia „blokowiska i blokowiska Wąsosz” w harmonogramie odbioru odpadów

Pobierz

70.

27.02.2020

Ewa Golba

W sprawie interwencji w powiecie odnośnie odkrzaczenia poboczy drogi  1105D w obrębie Cieszkowic M i Goli W.

Pobierz

71.

27.02.2020

Jacek Chorostkowski

Pytanie do Starosty Górowskiego:

-czy umowa sprzedaży szpitala górowskiego  w układzie ratalnym  posiadała wszelkie zabezpieczenia przed utratą majątku

Pobierz

72

27.02.2020

Tomasz Skibniewski

- doświetlenia ulicy Zamkowej

Pobierz

73

31.03.2020

Andrzej Rapior

- zwiększenia wywozu odpadów „BIO”

Pobierz

74.

14.05.2020

Renata Czaja

-  w sprawie ustawienia ławek w kilku miejscach miasta ( np. wzdłuż ul. Rawickiej)

Pobierz

75.

14.05.2020

Renata Czaja

- w sprawie naprawy drogi ul. Nowej

Pobierz

76.

03.06.2020

Skibniewski Tomasz

- w sprawie melioracji cieków wodnych oraz wykaszania terenów przynależnych rz. Orli  i Baryczy

Pobierz

77.

22.06.2020

Jolanta Maślejak

- w spr. odkrzaczenia drogi na trasie Kamień G-Wrząca Wielka oraz usunięcia zwisających gałęzi drzew przy w/w drodze oraz przy drodze Kamień G.-Wrząca Śląska

Pobierz

78.

22.06.2020

Ewa Golba

W sprawie naprawy nawierzchni dróg dojazdowych do posesji nr 6 i 27 w Bełczu Górnym

Pobierz

79.

22.06.2020

Ewa Dąbek

 W spr. naprawy drogi powiatowej Wąsosz- Płoski

Pobierz

80.

22.06.2020

Andrzej Rapior

Zapytanie  - Co dalej z pałacem we Wrzącej Śląskiej w którym miał być dom pomocy społecznej

Pobierz

81

22.06.2020

Andrzej Rapior

W sprawie wykaszania wałów z dwóch stron przez mostach rzeki Orli i Baryczy przez Spółdzielnię Socjalną

Pobierz

82

22.06.2020

Tomasz Skibniewski

Zapytanie: dlaczego odstąpiono od przywrócenia znaku B-36 zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. Sienkiewicza

Pobierz

83.

10.07.2020

Andrzej Rapior

w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu ul. 1 Maja

Pobierz

84.

10.07.2020

Wiesław Stolicki

w sprawie  naprawy drogi międzypolnej Lubiel-Kamień Górowski

Pobierz

85.

15.07.2020

Robert Szyjka

ustawienia lustra na skrzyżowaniu dróg powiatowych Jemielno -Wąsosz i Baranowice -Wąsosz

Pobierz

86.

15.07.2020

Robert Szyjka

interwencji dot. likwidacji zastoin wody przy posesjach 15 i 16 w Baranowicach

Pobierz

87

15.07.2020

Robert Szyjka

budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Baranowicach od posesji nr 1 do przystanku autobusowego

Pobierz

88.

15.07.2020

Zapór Zbigniew

w sprawie naprawy drogi i pobocza na odcinku wjazd do Bełcza M. do zjazdu do Górki Wąsoskiej.

Pobierz

89.

15.07.2020

Jacek Chorostkowski

 Zapytanie - W jakim terminie będzie wymiana okna w mieszkaniu  przy pl. Wolności

Pobierz

90.

24.08.2020

Wiesław Stolicki

Interwencja do Starostwa Powiatowego w sprawie remontu drogi powiatowej Lubiel-Bartków -Ługi -Unisławice

Pobierz

91.

10.09.2020

Robert Szyjka

Utworzenie dodatkowego przystanku w Czeladzi Wielkiej

Pobierz

92.

21.09.2020

Tomasz Skibniewski

Ograniczenia prędkości oraz zainstalowania progów zwalniających przy orliku  i przedszkolu w Wąsoszu

Pobierz

93.

29.09.2020

Zbigniew Zapór

Wyremontowanie nawierzchni drogi gminnej na odcinku od przystanku PSK do srzyżowania z drogą powiatową

Pobierz

94.

29.09.2020

Golba Ewa

 Naprawy mostków na drogach nr 58 i 123 w Bełczu Górnym

Pobierz

95.

29.09.2020

Golba Ewa

 Naprawy mostków na drogach nr 58 i 123 w Bełczu Górnym

Pobierz

96.

29.09.2020

Biernacki Władysław

W sprawie montażu progu zwalniającego na wysokości posesji nr 21 i 32 ul. Polnej w Wąsoszu

Pobierz

97.

12.10.2020

Biernacki Władysław

W sprawie założenia lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Z.Bartkowiaka

Pobierz

98.

7.12.2020

Rapior Andrzej

W spr.  naprawy studzienki na ul. 1-go Maja ( przy posesji 10 i 12)

Pobierz

99.

7.12.2020

Chorostkowski Jacek

Z jakiego powodu Urząd opóźnia realizację funduszu sołeckiego Świniar-Borowna

Pobierz

100.

7.12.2020

Chorostkowski Jacek

 W spr. remontu nawierzchni drogi nr dz.71 w Wiklinie

Pobierz

101

7.12.2020

Chorostkowski Jacek

 W spr. wycinki zakrzaczenia, nawisów oraz wypiętrzenia drogi Wodniki -Wiklina

Pobierz

102

30.12.2020

Czaja Renata

 W spr. wyrównania i utwardzenia terenu dróg dojazdowych do garaży przy ul. Nowej

Pobierz

103

30.12.2020

Chorostkowski Jacek

W spr. odmulenia stawów w Wiklinie i Wodnikach.

Pobierz

104.

7.01.2021

Skibniewski Tomasz

W spr. zamontowania lustra na skrzyżowaniu ul. Zamkowej na ul. Św. Jana Pawła II

Pobierz

105.

2.02.2021

Zapór Zbigniew

 W spr. naprawienia drogi powiatowej na odcinku od ul. Rzemieślniczej do granicy Gminy, a w szczególności naprawienie pobocza zjazdu od Górki W. do zjazdu do Bełcza M.

Pobierz

106

19.03.2021

Maślejak Jolanta

 Naprawy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wrząca Wielka -Kamień Górowski – Wrząca Śląska

Pobierz

107

19.03.2021

Ptak Dariusz

Wytyczenia drogi dojazdowej  w pobliżu ul. Pocztowej do działek nr 361/12, 361/13 361/14, 361/15,361/16  w Wąsoszu

Pobierz

108.

20.04.2021

Skibniewski Tomasz

Zmiana organizacji ruchu na ul. Parafialnej od strony mostu rz. Orli na drogę jednokierunkową

Pobierz

109.

14.05.2021

Dąbek Ewa

Usunięcia krzaków przy drodze gminnej  w Wąsoszu(rejon ul. Kolejowej)

Pobierz

110.

14.05.2021

Czaja Renata

Zapytanie dot. możliwości ustawienia znaku zakazu parkowania na placu zabaw  przy ul. Nowej

Pobierz

111

25.06.2021

 Skibniewski Tomasz

Usunięcie elementów zbrojenia i uzupełnienie uskoku po byłym przejeździe kolejowym na ul. Przemysłowej

 

112.

25.06.2021

 

10.08.2021

Chorostkowski Jacek

1.Usunięcie trawy i krzaków na drodze powiatowej Zbaków Górny- Zbaków Dolny

2. Skarga na Zarząd Powiatu Górowskiego

 

Pobierz

113.

19.08.2021

Ptak Dariusz

Konieczność naprawy kratki ściekowej i studzienki położonej na  ul. Św. Jana Pawła II w Wąsoszu przy posesji nr 35

Pobierz

114

19.08.2021

Rapior Andrzej

Konieczność przeglądu kratek ściekowych kanalizacji burzowej na drogach gminnych w Wąsoszu, drogach powiatowych i krajowych.

Pobierz

115.

19.08.2021

Rapior Andrzej

Zapytanie w sprawie wykonania pasów drogowych na ul. 1go Maja

Pobierz

116.

06.09.2021

Wiesław Stolicki

Dokończenie ubytków w drodze i odkrzaczenie poboczy drogi Wąsosz-Lubiel , Lubiel-Pobiel

Pobierz

117.

04.10.2021

Maślejak Jolanta

Zamontowania lustra drogowego w Kamieniu G. przy drodze powiatowej 1113/D na skrzyżowaniu z drogą gminną

Pobierz

118.

22.10.2021

Stolicki Wiesław

Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego przy wjeździe do Lubiela obok bloku .

Pobierz

119.

28.10.2021

Chorostkowski Jacek

Zestawienie wydatków finansowych na ochotnicza straż pożarną w latach 1997-2018

Pobierz

120.

16.12.2021

Stolicki Wiesław

Dokończenie budowy chodnika w Lubielu od posesji nr 50 do 52 oraz zamontowania lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energii elektrycznej na tym odcinku

Pobierz

121.

21.12.2021

Czaja Renata

Zamontowania lamp oświetlenia ulicznego na ul. Rawickiej od posesji nr 21 do ścieżki rowerowej w kierunku Podmieścia.

Pobierz

 

 

 

 

 


 

 

Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 TOM II
ROK II

Nr

Data złożenia

Nazwisko i imię

Dotyczy

Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzią

1

20.01.2022

Dąbek Ewa

Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Wąsoszu aż do posesji 31-33.

Pobierz

2

26.01.2022

Stolicki Wiesław

Założenia oświetlenia przy skrzyżowaniu drogi Gminnej z powiatową w kierunku Ługi-Kolonia.

Pobierz

3

28.01.2022

Czaja Renata

Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Rawickiej w Wąsoszu.

Pobierz

4.

07.03.2022

Smektała Agnieszka

Naprawa pobocza  w Rudnej Małej przy posesji nr 9 w pasie drogi gminnej.

Pobierz

5.

07.03.2022

Smektała Agnieszka

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1105D na odcinku Rudna Wielka- Wąsosz.

Pobierz

6.

07.03.2022

Maślejak Jolanta

Naprawa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kamień G.-Wrząca W. oraz Kamień G. – Wrząca Śl. i usuniecie zakrzaczenia przy tych drogach

Pobierz

7.

07.03.2022

Skibniewski Tomasz

Uporządkowanie posesji na dz.427/12 przy ul. Narutowicza w Wąsoszu

Pobierz

8.

07.03.2022

Skibniewski Tomasz

Uporządkowanie ul. Zamkowej w Wąsoszu od bramy byłego PGR do skrzyżowania z ul. Parafialną

Pobierz

9.

21.04.22

Biernacki Władysław

Budowy chodnika wzdłuż zjazdu przy blokach nr 10 i 11 przy ul. Polnej

 

10.

21.04.22

Czaja Renata

Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego  pomiędzy ul. Rawicką Nr 15 i 17 od strony wejść do budynków

 

11.

21.04.22

Czaja Renata

Zamontowania lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Rawickiej 21 od strony ogródków działkowych 

 

12.

21.04.22

Czaja Renata

Zamontowania lampy oświetlenia ulicznego przy garażach w okolicy sklepu przy ul. Nowej.

 

 

13.

22.04.22

Skibniewski Tomasz

Uporządkowania posesji nr przy ul. Parafialnej

 

14.

       

15.

       

16.

       

17.

       

18.

       

19.

       

20.

       

21.

       

22.

       

23.

       

24.

       

25.

       

26.

       

27.

       

28.

       

29.

       

30.

       

31.

       

32

       

33.

       

34.

       

35.

       

36.

       

37.

       

38.

       

39

       

40

       

41.

       

42.

       

43.

       

44.

       

45.

       

46

       

47.

       

48

       

49

       
50        
51        
52        
53        

54

       

55

       

56

       

57.

       

58.

       

59.

       

60

       

61

       

62.

       

63.

       

64.

       

65.

       

66

       

67.

       

68

       

69

       

70.

       

71.

       

72

       

73

       

74.

       

75.

       

76.

       

77.

       

78.

       

79.

       

80.

       

81

       

82

       

83.

       

84.

       

85.

       

86.

       

87

       

88.

       

89.

       

90.

       

91.

       

92.

       

93.

       

94.

       

95.

       

96.

       

97.

       

98.

       

99.

       

100.

       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 12-03-2019 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Szejnkienig 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wlazło 25-04-2022 07:20