Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Zbiór aktów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2020

  • 24,00 zł brutto - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie gminy Wąsosz.
  • 14,00 zł brutto - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejscowości Rudna Wielka, Rudna Mała, Sułów Wielki i Wiewierz
  • 1,00 zł brutto miesięcznie -  zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowy

 

UCHWAŁA NR XV/111/19 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz.

Uchwała nr XXXVII/266/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/112/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XXXVII/265/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/111/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XXXVII/264/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/130/12 z dnia 9 listopada 2012 r. dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.