Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsosz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021
2 Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Lokal mieszkalny nr 2 (pustostan) o powierzchni użytkowej 14,04m2 położony w budynku nr 4 przy ul. Pocztowej w Wąsoszu, na działce gruntu nr 389/21 o pow. 0,0276 ha, sklasyfikowanej w operacie ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe (B)
3 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa budynek jednorodzinny parterowy wraz z garażem 2 stanowiskowym w bryle budynku, dach czterospadowy, pow. całkowita do 220 m 2 , na działce nr 76, obręb miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz
4 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4V kablowa dla zasilania linii napowietrznej zasilającej obiekty wzdłuż ulicy Polnej , realizowana na działkach nr 109/5, 10 9/4, 144, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz
5 Petycja z dnia 04.05.2022 r. wraz z odpowiedzią
6 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2022 r.
7 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2022 r.
8 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gola Wąsoska, gm. Wąsosz
9 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gola Wąsoska, gm. Wąsosz
10 XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA