Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Mapa serwisu

MENU PODMIOTOWE


|---

Urząd Miejski Wąsosza


|--- Dane teleadresowe

|--- Skarbnik Gminy

|--- Sekretarz Gminy

|--- Statut Urzędu Miejskiego Wąsosza

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Schemat organizacyjny

|--- Rejestry i ewidencje

|--- Wykaz pracowników urzędu

Burmistrz Wąsosza


|--- Kompetencje Burmistrza Wąsosza

|--- Zarządzenia Burmistrza Wąsosza

      |--- KADENCJA 2018-2023

            |--- ROK 2022

            |--- ROK 2021

            |--- ROK 2020

            |--- ROK 2019

            |--- ROK 2018

      |--- KADENCJA 2014-2018

            |--- ROK 2018

            |--- ROK 2017

            |--- ROK 2016

            |--- ROK 2015

            |--- ROK 2014

      |--- KADENCJA 2010-2014

            |--- ROK 2014

            |--- ROK 2013

            |--- ROK 2012

            |--- ROK 2011

            |--- ROK 2010

      |--- ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA WĄSOSZA PODJĘTYCH DO DNIA 01.12.2010 ROKU

      |--- ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA WĄSOSZA PODJĘTYCH DO DNIA 31.12.2009 ROKU

|--- Oświadczenia majątkowe

|--- Prawo miejscowe

|--- Petycje

      |--- Petycje

|--- Porozumienia

|--- Centralny Rejestr Umów zawartych przez gminę Wąsosz

Rada Miejska Wąsosza


|--- Statut Gminy Wąsosz

|--- Kompetencje Rady Miejskiej

|--- Skład Rady Miejskiej Wąsosza

|--- Komisje stałe

|--- Projekty uchwał

|--- Uchwały Rady Miejskiej

      |--- KADENCJA 2018-2023

      |--- KADENCJA 2014-2018

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

      |--- KADENCJA 2010-2014

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- ROK 2010

      |--- ARCHIWUM UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH DO DNIA 10.11.2010 ROKU

      |--- ARCHIWUM UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH DO DNIA 31.12.2009 ROKU

|--- Interpelacje

|--- Petycje

|--- Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza

|--- Skargi i wnioski

|--- Plan pracy Rady Miejskiej

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia za 2020 rok

      |--- Oświadczenia za 2019 rok

      |--- Oświadczenia za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |--- Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018

      |--- Oświadczenia za 2017 rok

      |--- Oświadczenia za 2016 rok

      |--- Oświadczenia za 2015 rok

      |--- Oświadczenia za 2014 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018

      |--- Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014

      |--- Oświadczenia za 2013 rok

      |--- Oświadczenia za 2012 rok

      |--- Oświadczenia za 2011 rok

      |--- Oświadczenia za 2010 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014

      |--- Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010

      |--- Oświadczenia za 2009 rok

      |--- Oświadczenia za 2008 rok

      |--- Oświadczenia za 2007 rok

      |--- Oświadczenia za 2006 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010

      |--- Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2002-2006

      |--- Oświadczenia za 2005 rok

      |--- Oświadczenia za 2004 rok

      |--- Oświadczenia za 2003 rok

      |--- Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej

|--- Posiedzenia Rady Miejskiej

      |--- Głosowania radnych

      |--- Transmisje i nagrania posiedzeń

|--- Posiedzenia Komisji

|--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej

      |--- KADENCJA 2018-2023

      |--- KADENCJA 2014-2018

      |--- KADENCJA 2010-2014

            |--- ROK 2014

            |--- ROK 2013

            |--- ROK 2012

            |--- ROK 2011

            |--- ROK 2010

      |--- Rok 2010

      |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w okresie 2006-2009

|--- Prawo miejscowe

|--- Kadencja 2006-2010

|--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2010-2014

|--- Kadencja 2014-2018

Jednostki gminne


|--- Jednostki organizacyjne gminy

|--- Jednostki pomocnicze

MENU PRZEDMIOTOWE


|---

Informacje


|--- Platforma zakupowa

|--- Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

|--- Zamówienia publiczne

|--- Raport o stanie gminy

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

|--- Prawo miejscowe

|--- Zapytania ofertowe

|--- Sprzedaż środków trwałych

|--- Nieruchomości

      |--- Przetargi na zbycie, wydzierżawienie, wynajem nieruchomości

      |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę, zamiany

      |--- Scalenia gruntów

      |--- Ogłoszenia Burmistrza Wąsosza

      |--- ARCHIWUM

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Kierownictwo oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Oświadczenia za 2021 rok

            |--- Oświadczenia za 2020 rok

            |--- Oświadczenia za 2019 rok

            |--- Oświadczenia za 2018 rok

            |--- Oświadczenia za 2017 rok

            |--- Oświadczenia za 2016 rok

            |--- Oświadczenia za 2015 rok

            |--- Oświadczenia za 2014 rok

            |--- Oświadczenia za 2013 rok

            |--- Oświadczenia za 2012 rok

            |--- Oświadczenia za 2011 rok

            |--- Oświadczenia za 2010 rok - dokument stracił ważność

            |--- Oświadczenia za 2009 rok - dokument stracił ważność

            |--- Oświadczenia za 2008 rok - dokument stracił ważność

      |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Oświadczenia za 2020 rok

            |--- Oświadczenia za 2019 rok

            |--- Oświadczenia za 2018 rok

            |--- Oświadczenia za 2017 rok

            |--- Oświadczenia za 2016 rok

            |--- Oświadczenia za 2015 rok

            |--- Oświadczenia za 2014 rok

            |--- Oświadczenia za 2013 rok

            |--- Oświadczenia za 2012 rok

            |--- Oświadczenia za 2011 rok

            |--- Oświadczenia za 2010 rok - dokument stracił ważność

            |--- Oświadczenia za 2009 rok - dokument stracił ważność

            |--- Oświadczenia za 2008 rok - dokument stracił ważność

      |--- Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza

            |--- Oświadczenia za 2020 rok

            |--- Oświadczenia za 2019 rok

            |--- Oświadczenia za 2018 rok

            |--- Oświadczenia za 2017 rok

            |--- Oświadczenia za 2016 rok

            |--- Oświadczenia za 2015 rok

            |--- Oświadczenia za 2014 rok

            |--- Oświadczenia za 2013 rok

            |--- Oświadczenia za 2012 rok

            |--- Oświadczenia za 2011 rok

            |--- Oświadczenia za 2010 rok - dokument stracił ważność

            |--- Oświadczenia za 2009 rok - dokument stracił ważność

            |--- Oświadczenia za 2008 rok - dokument stracił ważność

      |--- Archiwum oświadczeń majątkowych z okresu 2004-2007 - dokument stracił ważność

|--- Programy, plany, strategie

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wąsosz

|--- Planowanie przestrzenne

      |--- ARCHIWUM

|--- Zarządzanie kryzysowe

|--- Ochrona środowiska

      |--- Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

      |--- Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

            |--- ROK 2022

            |--- ROK 2021

            |--- ROK 2020

            |--- ROK 2019

            |--- ROK 2018

            |--- ROK 2017

      |--- Informacje

|--- Nabory na wolne stanowiska

      |--- Aktualne oferty pracy

      |--- Archiwum ofert pracy

|--- Przebieg i efekty kontroli

      |--- Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Narodowy Spis Powszechny

|--- Sport - dofinansowanie

|--- Rejestr instytucji kultury

|--- Ankiety, raporty

|--- Ochrona pieszych

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Pomoc prawna

|--- Klauzula Informacyjna

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Ogłoszenia, komunikaty

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Finanse


|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Podatek od nieruchomości

      |--- Podatek rolny

      |--- Podatek leśny

      |--- Podatek od środków transportowych

      |--- Opłata od posiadania psów

      |--- Opłata targowa

      |--- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

|--- Mienie komunalne

|--- Budżet Gminy

      |--- Budżet 2017 r.

      |--- Budżet 2016 r.

      |--- Budżet 2015r.

      |--- Budżet 2014r.

      |--- Budżet 2013r.

      |--- Budżet 2012r.

      |--- Budżet 2011r.

      |--- Budżet 2010r.

      |--- Budżet 2009 r.

      |--- Budżet 2008 r.

|--- Działalność pożytku publicznego

|--- Ulgi, odroczenia, umorzenia, pomoc publiczna

|--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

|--- Dane do faktury oraz przelewu

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- ROK 2021

            |--- ROK 2020

            |--- ROK 2019

            |--- ROK 2018

            |--- ROK 2017

      |--- Sprawozdania budżetowe

Wybory


|--- Referendum 2015

|--- Wybory 2015

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

|--- Wybory 2014

      |--- Wybory Samorządowe

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- Wybory 2011

      |--- Informacje dla osób niepełnosprawnych

|--- Wybory 2020

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

|--- Wybory ławników 2019

|--- Wybory 2019

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza

      |--- Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

|--- Wybory 2018

|--- Wybory 2010

      |--- Wybory Samorządowe

            |--- Wyniki Wyborów Samorządowych 2010

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

|--- Wybory ławników 2016

|--- Wybory ławników 2011

|--- Wybory 2021

      |--- Wybory uzupeniające do Rady Miejskiej Wąsosza

            |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r.

Dostępność


|--- Dostępność - dokumenty do pobrania

|--- Deklaracja dostępności