Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ (26.11.2021 r.)

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim Wąsosza przy pl. Wolności 17.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Wąsoszu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza.
13.    Informacje Przewodniczącego Rady.
14.    Wolne głosy i wnioski.
15.    Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
19 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
19 lis 2021, godz. 10:42

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
19 lis 2021, godz. 10:43