Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XV SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

Dnia 29 marca (czwartek) 2012 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji Rady Miejskiej Wąsosza.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja  z działalności  Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej   oraz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
 7. Podjecie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
 8. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Wąsosz w 2012r.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2012r.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
26 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
26 mar 2012, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
26 mar 2012, godz. 12:50