Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ (27.09.2022 r.)

Dnia  27 września  (wtorek ) 2022 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim odbędzie się XLV SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6.    Informacja  z wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2022r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek Baranowice i Czeladź Wielka.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Górowski.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
17.    Informacje Przewodniczącego Rady.
18.    Wolne głosy i wnioski.
19.    Zamknięcie sesji.  

           
Ponadto przypominam, że wszystkie projekty uchwał  na 7 dni przed każdą sesją Rady opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
20 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
20 wrz 2022, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
20 wrz 2022, godz. 13:11