Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ (29.07.2022 r.)

Dnia 29 lipca( piątek ) 2022 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim odbędzie się XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIII sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek Wrząca Śląska , Gola Wąsoska.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie m. Wąsosz (dz.753)
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XIX/132/16 RM Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci na rok szkolny 2022/2023.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
12.    Informacje Przewodniczącego Rady.
13.    Wolne głosy i wnioski.
14.    Zamknięcie sesji.  


Dnia 25 lipca  2022r. o godz.13.00  w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Stałych w celu omówienia i zaopiniowana projektów uchwał będących przedmiotem  obrad sesji Rady.

Jednocześnie informuję, że ze względu na obszerną zawartość załączników do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek Wrząca Śląska , Gola Wąsoska będą one wyłożone do wglądu  zainteresowanych na posiedzeniu Komisji Stałych. Ponadto przypominam ,że wszystkie projekty uchwał  na 7 dni przed każdą sesję Rady opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz.

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
21 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
21 lip 2022, godz. 07:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
21 lip 2022, godz. 07:37