Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (28.06.2016 - zmiana godziny rozpoczęcia)

ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA SESJI - Z 10.00 NA 8.00

Dnia 28 czerwca 2016r. o godz. 08.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie  się XIX SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Wąsosza.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zarządzenia wyborów sołtysa wsi Bełcz Górny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Wąsosz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsosz oraz warunki i tryb składania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Wąsosz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie.          

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
21 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
21 cze 2016, godz. 11:05

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
23 cze 2016, godz. 13:15