Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-01-20 13:30:17
Protokół nr XIII/19 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 31 października 2019r. Mariusz Wlazło 2020-01-20 11:39:02
Protokół nr XII/19 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 24 września 2019r. Mariusz Wlazło 2020-01-20 11:33:48
Informacja o zawarciu umowy - odbiór odpadów komunalnych Mariusz Wlazło 2020-01-17 08:53:41
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-01-16 14:07:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.14.2019 - Działka nr 62/3, obręb Świniary Mariusz Wlazło 2020-01-16 13:41:45
Zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: wykonanie studni do poboru wody podziemnej w ilości przekraczającej 10 m3/h realizowanej na dz. nr 49 w obrębie Sułów Wielki, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-16 10:04:50
ROK 2020 Mariusz Wlazło 2020-01-16 10:03:35
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: "w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz" przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-15 14:21:06
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:28:42
Zarządzenie nr 202/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:27:31
Zarządzenie nr 201/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:26:34
Zarządzenie nr 200/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:25:23
Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:13:52
Zarządzenie nr 199/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 664/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:11:55
Zarządzenie nr 198/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy i Kierowników Referatów do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:10:23
Zarządzenie nr 197/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:07:36
Zarządzenie nr 196/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:06:01
Zarządzenie nr 195/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:04:50
Zarządzenie nr 194/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:03:42
Zarządzenie nr 193/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:01:34
Zarządzenie nr 193/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:01:23
Zarządzenie nr 192/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Mariusz Wlazło 2020-01-13 15:00:11
Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie działalności statutowej klubów sportowych na rok budżetowy 2020 Mariusz Wlazło 2020-01-10 13:58:07
Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. Mariusz Wlazło 2020-01-10 12:17:41
Uchwała nr XVII/123/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Mariusz Wlazło 2020-01-10 12:15:46
Uchwała nr XVII/122/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. z o.o. na lata 2020-2024" Mariusz Wlazło 2020-01-10 12:14:22
Uchwała nr XVII/121/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąsosza dotyczącej rozbudowy wysypiska w Rudnej Wielkiej Mariusz Wlazło 2020-01-10 12:12:34
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2020-01-08 11:23:22
Uchwała nr XVI/120/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Mariusz Wlazło 2020-01-08 11:22:42
Uchwała nr XVI/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie diet oraz kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-01-08 11:21:13
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2020-01-08 11:20:00
Uchwała nr XVI/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wąsosz na 2019 rok Mariusz Wlazło 2020-01-08 11:19:25
Uchwała nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2019/2020 Mariusz Wlazło 2020-01-08 10:42:24
Uchwała nr XVI/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Mariusz Wlazło 2020-01-08 10:32:22
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-01-08 10:30:45
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2020-01-08 10:30:30
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-01-08 10:29:47
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-01-08 10:28:50
Budżet 2020 r. - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2020-01-08 10:27:59