Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obrady Rady Miejskiej Wąsosza - transmisja na żywo Mariusz Wlazło 2020-01-27 08:56:59
Zwołanie XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ (27.01.2020) Mariusz Wlazło 2020-01-24 10:45:51
Centralny Rejestr Umów zawartych przez gminę Wąsosz w roku 2018 Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:54:17
Zarządzenie nr 215/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawione oraz najmowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:16:29
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:14:19
Zarządzenie nr 214/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do spraw mieszkaniowych i nadania jej regulaminu działania Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:13:18
Zarządzenie nr 212/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:11:08
Zarządzenie nr 211/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:10:57
Zarządzenie nr 210/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:10:45
Zarządzenie nr 209/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:10:33
Zarządzenie nr 208/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:10:22
Zarządzenie nr 207/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:10:10
Zarządzenie nr 206/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:09:57
Zarządzenie nr 205/20 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:09:36
Zarządzenie nr 204/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 325/05 z dnia 05.01.2005 r. Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:09:25
Zarządzenie nr 213/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-01-23 14:09:09
Obwieszczenie Starosty Górowskiego nr BD.6743.4.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-01-23 13:31:22
Protokół nr XV/19 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 12 grudnia 2019r. Mariusz Wlazło 2020-01-23 13:23:59
Protokół nr XIV/19 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 29 listopada 2019r. Mariusz Wlazło 2020-01-23 11:06:32
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Wąsosz na rok 2020 Mariusz Wlazło 2020-01-23 08:14:12
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Wąsosz na rok 2019 Mariusz Wlazło 2020-01-23 08:11:35
Zarządzenie nr 212/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:51:43
Zarządzenie nr 211/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:45:53
Zarządzenie nr 210/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:45:14
Zarządzenie nr 210/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:44:21
Zarządzenie nr 209/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:43:36
Zarządzenie nr 208/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:34:01
Zarządzenie nr 207/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:32:48
Zarządzenie nr 206/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:31:35
Zarządzenie nr 205/20 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-01-22 14:29:29
Zarządzenie nr 204/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 325/05 z dnia 05.01.2005 r. Mariusz Wlazło 2020-01-22 13:58:21
ROK 2020 Mariusz Wlazło 2020-01-22 13:56:52
Zarządzenie nr 203/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-22 13:56:12
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 22.01.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres 3 lat Mariusz Wlazło 2020-01-22 11:17:03
Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Zacisze 10D, 56-210 Wąsosz w pełnym wymiarze czasu pracy Mariusz Wlazło 2020-01-21 13:58:40
Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Zacisze 10D, 56-210 Wąsosz w pełnym wymiarze czasu pracy Mariusz Wlazło 2020-01-21 13:58:05
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2020-01-21 13:23:03
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa linii napowietrznej RAW-Borowna w m. Wąsosz realizowanej: na części działek nr: 334/2, 335, 359, 315, 345, 344, 346, 347, 443, 587, 487/6, 491, 488, obręb Wąsosz, oraz na części działek nr: 757, 762, 770, 771, 842, obręb Pobiel Mariusz Wlazło 2020-01-21 11:17:04
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-01-20 14:21:44
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej linii zasilającej SN-20 kV oraz powiązań kablowych nn-0,4 kV w m. Chocieborowice, gmina Wąsosz, realizowanej: na części działek nr: 221/4, 219, 218, 220, 214/3, 263, 245, 242, 226/1, 243, obręb Chcieborowice Mariusz Wlazło 2020-01-20 13:34:49