Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-26 11:03:20
Zarządzenie nr 227/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawione oraz najmowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-25 14:04:02
Zarządzenie nr 226/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Mariusz Wlazło 2020-02-25 14:01:08
Zarządzenie nr 225/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2020 r. w Otwartych Konkursach Ofert Mariusz Wlazło 2020-02-25 13:59:32
Zarządzenie nr 224/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-25 13:57:38
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-02-25 13:55:28
Zarządzenie nr 223/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-02-25 13:54:44
Zarządzenie nr 223/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-02-25 13:54:07
Zarządzenie nr 222/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-02-25 13:52:53
Zarządzenie nr 221/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do wystawiania faktur Mariusz Wlazło 2020-02-25 13:51:09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - wykonanie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii lub hydrogeologii Mariusz Wlazło 2020-02-24 14:01:34
Postanowienie - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana na dz. nr 108/3 w obrębie m. Chocieborowice, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-24 13:25:28
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-20 14:34:32
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-20 14:34:15
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 19.02.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości Mariusz Wlazło 2020-02-20 07:12:43
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 24-25.02.2020 r. Mariusz Wlazło 2020-02-20 07:06:36
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 24-25.02.2020 r. Mariusz Wlazło 2020-02-20 07:04:29
Zwołanie XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ (27.02.2020) Mariusz Wlazło 2020-02-19 14:44:54
Zwołanie XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ (27.02.2020) Mariusz Wlazło 2020-02-19 14:43:30
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-18 13:35:03
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej WOL3062 sieci PLAY wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 493 obręb Lubiel, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-18 12:07:28
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu realizowanej na działce nr: 151, 166/10, 166/7, 166/9, 166/11, 744, obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-18 07:49:57
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-14 19:15:33
Zespół Szkół w Wąsoszu [jednostka budżetowa] Mariusz Wlazło 2020-02-12 13:29:00
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-12 12:16:28
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV - linii kablowej SN 20 kV z GPZ Góra w kirunku miejscowości Bełcz Górny, realizowanej na działkach nr: 28/2, 28/1, 3,25, 124, 23/1 obręb Bełcz Górny Mariusz Wlazło 2020-02-11 13:40:01
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV - linii kablowej SN 20 kV z GPZ Góra w kirunku miejscowości Bełcz Górny, realizowanej na działkach nr: 28/2, 28/1, 3,25, 124, 23/1 obręb Bełcz Górny Mariusz Wlazło 2020-02-11 13:39:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m budowa słupów linii napowietrznej nn - do 4szt., budowa złączy kablowych nn - do 5szt. realizowanej na działkach: nr 109/16, 109/17, 109/37,109/38, 109/76, 109/77, 109/81, 109/82, obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-11 13:38:08
Wszczęcie postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa budynku stacji transformatorowej zasilającej pompy głębinowe ujęcia wody SUW w Załęczu gmina Rawicz realizowanej na działce nr: 152/14 obręb Świniary Mariusz Wlazło 2020-02-11 13:34:53
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Wlazło 2020-02-07 09:00:51
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Wlazło 2020-02-07 08:59:26
Wybory 2020 (zakładka menu) Mariusz Wlazło 2020-02-07 08:58:14
Obwieszczenie Marszałka Województwa - konsultacje społeczne - Dolnośląski Program ochrony powietrza za 2018 rok Mariusz Wlazło 2020-02-07 07:33:51
Zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze-Bojanowo o długości 647 m na obszarze działek: 140/1, 144/3, 144/4, 227, 228/2, 228/1, 229, 150/6, 150/1, 145/2 obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-06 12:19:23
Obwieszczenie - zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska, gm. Wąsosz realizowana na dz. nr 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1 wszystkie w obrębie Górka Wąsoska, gm. Wąsosz, dz. nr 16 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-06 12:17:08
Obwieszczenie - zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska, gm. Wąsosz realizowana na dz. nr 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1 wszystkie w obrębie Górka Wąsoska, gm. Wąsosz, dz. nr 16 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-06 12:16:22
Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska, gm. Wąsosz realizowana na dz. nr 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1 wszystkie w obrębie Górka Wąsoska, gm. Wąsosz, dz. nr 16 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-06 12:14:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr RGG.6840.15.2019.2020 Mariusz Wlazło 2020-02-06 10:49:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Wąsosz przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany RGG.6840.18.2019.2020 Mariusz Wlazło 2020-02-06 10:21:35
Zakup i dostawa piasku Mariusz Wlazło 2020-02-05 14:35:11