Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Mariusz Wlazło 2020-03-04 14:10:48
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika Mariusz Wlazło 2020-03-04 14:09:46
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-04 14:02:23
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 62/3 o pow. 0,31ha położona w obrębie Świniary gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-04 10:15:22
Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, ul. Korczaka Mariusz Wlazło 2020-03-04 10:07:48
Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, ul. Korczaka Mariusz Wlazło 2020-03-04 10:06:50
Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, ul. Korczaka Mariusz Wlazło 2020-03-04 10:06:39
Wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-04 09:41:52
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-03-03 14:48:10
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych na 2020r Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:50:21
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych na 2020r Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:49:27
Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:47:51
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:45:46
Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:43:40
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:42:11
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chocieborowice Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:39:13
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiel Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:37:55
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2020 Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:36:08
Uchwała nr XIX/129/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu oraz stawek dotacji przedmiotowej Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:34:07
Uchwała nr XIX/128/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:32:46
Uchwała nr XIX/128/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic Mariusz Wlazło 2020-03-03 11:30:37
Postanowienie - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-02 13:55:45
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu [komunalna osoba prawna - instytucja kultury] Mariusz Wlazło 2020-03-02 11:56:38
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu [komunalna osoba prawna - instytucja kultury] Mariusz Wlazło 2020-03-02 11:50:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.7125.5-7.2019 Mariusz Wlazło 2020-03-02 08:14:05
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na: budowa dwóch wiat gospodarczych (magazynów płodów rolnych i maszyn rolniczych) , na dz. nr 147 w obrębie m. Bełcz Mały, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-28 14:45:59
Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, ul. Korczaka Mariusz Wlazło 2020-02-28 14:42:58
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV - układanie kabla w wykopie otwartym i rurach osłonowych, i przeciskach sterowanych, realizowanej na działkach nr: 5, 9, 43, 118/2, obręb Ostrawa, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-28 07:16:54
XIX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (27.02.2020) Mariusz Wlazło 2020-02-27 15:35:41
XIX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (27.02.2020) Mariusz Wlazło 2020-02-27 15:35:37
XIX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (27.02.2020) Mariusz Wlazło 2020-02-27 14:39:06
XIX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (27.02.2020) Mariusz Wlazło 2020-02-27 14:39:03
XIX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (27.02.2020) Mariusz Wlazło 2020-02-27 14:24:25
Obrady Rady Miejskiej Wąsosza - transmisja na żywo Mariusz Wlazło 2020-02-27 12:38:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska, gm. Wąsosz realizowana na dz. nr 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1 wszystkie w obrębie Górka Wąsoska, gm. Wąsosz, dz. nr 16 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-27 11:55:36
Decyzja - środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska, gm. Wąsosz realizowana na dz. nr 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1 wszystkie w obrębie Górka Wąsoska, gm. Wąsosz, dz. nr 16 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-27 11:53:53
Obrady Rady Miejskiej Wąsosza - transmisja na żywo Mariusz Wlazło 2020-02-27 09:54:40
XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2020-02-26 11:39:37
IV kwartał 2019 r. Mariusz Wlazło 2020-02-26 11:10:54
IV kwartał 2019 r. Mariusz Wlazło 2020-02-26 11:10:17