Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.06.2020 - Działka nr 361/9 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-18 11:59:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.04.2020 - Działka nr 208 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-18 11:58:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.04.2020 - Działka nr 208 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-18 11:57:16
Obwieszczenie z dnia 11.03.2020r. o zakończeniu postępowania - IR.733.36.2019.MR Mariusz Wlazło 2020-03-17 15:22:16
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-03-17 13:45:23
Informacja Burmistrza Wąsosza za 2019 rok - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Mariusz Wlazło 2020-03-17 12:54:39
Zarządzenie nr 240/20 z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2020-03-17 12:03:31
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2020 Mariusz Wlazło 2020-03-17 12:01:04
Decyzja nr 8031.2.2020 z dnia 16.03.2020 r. - ograniczenie w funkcjonowaniu Urządu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-03-17 11:58:07
Decyzja nr 8031.2.2020 z dnia 16.03.2020 r. - ograniczenie w funkcjonowaniu Urządu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-03-17 11:57:35
Zarządzenie nr 239/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-03-17 11:46:07
Zarządzenie nr 238/20 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Gminy Wąsosz na potrzeby infrastruktury technicznej Mariusz Wlazło 2020-03-17 11:44:43
Zarządzenie nr 237/20 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji stałej do oceny wniosków złożonych o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-17 11:42:52
Zakup i dostawa piasku Mariusz Wlazło 2020-03-17 08:17:10
Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, ul. Korczaka Mariusz Wlazło 2020-03-17 08:14:46
Wydanie decyzji nr OR.6220.7.18.2018 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze-Bojanowo o długości 647 m na obszarze działek: 140/1, 144/3, 144/4, 227, 228/2, 228/1, 229, 150/6, 150/1, 145/2 obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-16 08:13:37
Protokół XVIII/20 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 27 stycznia 2020r. Mariusz Wlazło 2020-03-12 09:57:26
Protokół nr XVII/19 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 07 stycznia 2020r. Mariusz Wlazło 2020-03-12 09:21:28
Protokół nr XVI/19 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 30 grudnia 2019r. Mariusz Wlazło 2020-03-12 09:20:29
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2020-03-10 10:42:04
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2020-03-10 10:39:06
Wzór zgłoszenia członka ObKW [samodzielnie] Mariusz Wlazło 2020-03-09 13:42:44
Zarządzenie nr 236/20 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-03-09 09:04:20
Zarządzenie nr 235/20 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy Wąsosz w nieruchomości zabudowanej Mariusz Wlazło 2020-03-09 09:02:51
Zarządzenie nr 234/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-09 09:01:27
Zarządzenie nr 233/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:59:45
Zarządzenie nr 232/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:16:47
Zarządzenie nr 231/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:15:39
Zarządzenie nr 229/20 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:13:33
Zarządzenie nr 228/20 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:13:09
Zarządzenie nr 230/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:12:54
Zarządzenie nr 230/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:12:37
Zarządzenie nr 229/20 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:11:11
Zarządzenie nr 228/20 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany Mariusz Wlazło 2020-03-09 08:09:32
Wydanie postanowienia - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana na dz. nr 108/3 w obrębie m. Chocieborowice, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-05 14:27:01
Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną Mariusz Wlazło 2020-03-05 14:25:05
Zakup i dostawa piasku Mariusz Wlazło 2020-03-05 14:21:45
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-05 10:44:27
Centralny Rejestr Umów zawartych przez gminę Wąsosz w roku 2019 Mariusz Wlazło 2020-03-04 14:52:04
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Mariusz Wlazło 2020-03-04 14:12:09