Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 250/20 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:15:38
Zarządzenie nr 249/20 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:14:08
Zarządzenie nr 248/20 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:13:11
Zarządzenie nr 247/20 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:11:59
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XVI/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach uchwałą nr XIX/134/20 z dnia 27 lutego 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:08:45
Wszczęte postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w miejscowości Lubiel planuje się utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zabudową usług podstawowych i ponadpodstawowych, (powiększenie istniejącego placu zabaw) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na części działki nr 120/18 w obrębie miejscowości Lubiel gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-27 12:06:09
Wszczęte postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w miejscowości Lubiel planuje się utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zabudową usług podstawowych i ponadpodstawowych, (powiększenie istniejącego placu zabaw) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na części działki nr 120/18 w obrębie miejscowości Lubiel gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-27 12:05:44
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Inwestycja polega na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na działce nr 95 w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-27 12:03:42
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Inwestycja polega na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na działce nr 95 w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-27 12:02:50
Uchwała nr XVI/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-03-27 11:52:47
Zarządzenie nr 246/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:57:11
Zarządzenie nr 245/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:55:32
Wyjaśnienia PKW w zakresie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:27:34
Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:03:12
Informacja o przyjęciu projektu aktualizacji planu urządzeniowo-rolnego gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:01:45
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-26 08:51:33
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska realizowanej na działce nr: 16, obręb Wąsosz, na działkach nr . 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1, obręb Górka Wąsoska Mariusz Wlazło 2020-03-25 13:48:56
Zarządzenie nr 244/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:50:33
Zarządzenie nr 243/20 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:47:42
Zarządzenie nr 243/20 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:41:10
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:39:21
Zarządzenie nr 242/20 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:38:41
Zarządzenie nr 241/20 z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:37:27
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 25.03.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości Mariusz Wlazło 2020-03-25 09:39:34
Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu, ul. Korczaka Mariusz Wlazło 2020-03-24 14:18:28
Wydanie decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/15, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-24 14:04:12
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-24 08:51:53
Informacja dla przedstawicieli komitetów wyborczych dotycząca procedury zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Wąsosz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-24 08:42:34
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu Sp. Z o.o. [spółka prawa handlowego] Mariusz Wlazło 2020-03-23 11:22:51
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu Sp. Z o.o. [spółka prawa handlowego] Mariusz Wlazło 2020-03-23 11:22:12
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-23 11:20:27
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-23 11:19:55
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, o wysokości do 8 m, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni, na działce nr 267/10 w obrębie miejscowości Chocieborowice, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-23 11:16:23
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, o wysokości do 8 m, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni, na działce nr 267/10 w obrębie miejscowości Chocieborowice, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-23 11:16:08
Decyzja nr 8031.3.2020 z dnia 23.03.2020 r. - ograniczenie w funkcjonowaniu Urządu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-03-23 10:02:42
Zwołanie XX SESJI RADY MIEJSKIEJ (31.03.2020) Mariusz Wlazło 2020-03-20 17:29:50
Zakup i dostawa piasku Mariusz Wlazło 2020-03-20 14:28:39
Remont pokrycia dachu budynku sali sportowej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-03-20 12:19:02
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz realizowanej: na części działki nr.518, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-19 13:22:06
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz realizowanej: na części działki nr.518, obręb Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-19 13:21:33