herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 564/18 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia drugich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2018-03-19 12:48:09
Zarządzenie nr 563/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności zabudowy Mariusz Wlazło 2018-03-19 12:46:19
Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 346/7 o pow. 0,1349ha obręb Lechitów Mariusz Wlazło 2018-03-19 12:28:43
Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 175 o pow. 0,04ha obręb Wiewierz Mariusz Wlazło 2018-03-19 12:27:06
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 672/2 o pow. 0,1816ha obręb Czeladź Wielka Mariusz Wlazło 2018-03-19 11:53:34
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 36/2 o pow. 0,0800ha obręb Dochowa Mariusz Wlazło 2018-03-19 11:50:46
Zarządzenie nr 562/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2018-03-19 08:09:55
Zarządzenie nr 561/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2018-03-19 08:09:01
Zarządzenie nr 560/18 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości w granicy działki nr 305/2 obręb Pobiel Mariusz Wlazło 2018-03-19 08:07:39
Zarządzenie nr 559/18 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-19 08:06:20
Zarządzenie nr 559/18 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-19 08:06:03
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ługi, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-15 09:23:47
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 177/3, 180/7, 194, 195/3, 246/2, 251/1, 744, obręb Wąsosz dz. nr. 755 obręb Pobiel Mariusz Wlazło 2018-03-12 13:45:30
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ługi, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-08 14:10:35
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 109/77 o pow. 0,3258ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-08 14:08:39
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 109/77 o pow. 0,3258ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-08 14:00:36
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 175/3 o pow. 0,1008 ha położona w obrębie miasta Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-07 14:22:40
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 172/3 o pow. 0,1027ha położona w obrębie miasta Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-07 14:22:02
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ługi, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-03-02 12:54:03
Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 500 o pow. 0,1200ha obręb Lechitów Mariusz Wlazło 2018-02-28 12:38:58
Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniu 27.02.2018 Mariusz Wlazło 2018-02-21 11:28:25
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ługi, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-02-20 14:43:04
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 19.02.2018r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Mariusz Wlazło 2018-02-20 14:26:47
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na wydzierżawienie dz. nr 305/2 o pow. 0,2300 ha obręb Pobiel Mariusz Wlazło 2018-02-15 12:55:52
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 175/3 o pow. 0,1008ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-02-15 12:54:08
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 172/3 o pow. 0,1027ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-02-15 12:53:11
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 672/2 o pow. 0,1816 ha położona w obrębie Czeladź Wielka Mariusz Wlazło 2018-02-15 11:48:46
Zmiana terminu Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Sportu Mariusz Wlazło 2018-02-14 10:47:50
Zarządzenie nr 558/18 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2018-02-13 14:01:57
Zarządzenie nr 557/18 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2018-02-13 14:00:51
Zarządzenie nr 556/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" Mariusz Wlazło 2018-02-13 13:55:40
Zarządzenie nr 555/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-02-13 13:54:28
Zarządzenie nr 554/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2018-02-13 13:53:15
Zarządzenie nr 553/18 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2018-02-13 13:13:17
Zarządzenie nr 552/18 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminie Wąsosz na rok 2018 Mariusz Wlazło 2018-02-13 13:11:44
Zarządzenie nr 551/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 546/18 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2018-02-13 13:05:24
Zarządzenie nr 550/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Mariusz Wlazło 2018-02-13 12:59:01
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 16-19.02.2018 Mariusz Wlazło 2018-02-12 15:42:12
Protokół nr XXXV/17 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej dnia 12 grudnia 2017r. Mariusz Wlazło 2018-02-12 14:27:01
Protokół nr XXXV/17 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej dnia 12 grudnia 2017r. Mariusz Wlazło 2018-02-12 14:26:28