herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 417/17 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie najmu mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-29 11:54:41
Zarządzenie nr 416/17 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie najmu mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-29 11:51:38
Zarządzenie nr 415/17 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie najmu mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-29 11:45:58
Zarządzenie nr 414/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia Bartosz Berus 2017-03-29 11:44:28
Zarządzenie nr 413/17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Bartosz Berus 2017-03-29 11:42:36
Zarządzenie nr 412/17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zaniechania wykonania prawa pierwokupu Bartosz Berus 2017-03-29 11:41:12
Zarządzenie nr 411/17 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie sprostowania udziałów w częściach wspólnych gruntu i budynku nr 36A w Kamieniu Górowskim na działce nr 229/16 o pow. 0,7642ha Bartosz Berus 2017-03-29 11:38:52
Zarządzenie nr 410/17 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 209/2016 Burmistrza Wąsosza z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-03-29 11:34:47
Zarządzenie nr 409/17 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 178/1 obręb Wąsosz Bartosz Berus 2017-03-29 11:33:01
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 175/3 o pow. 0,1008ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-03-27 11:48:03
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 174/3 o pow. 0,0947ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-03-27 11:46:54
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 173/3 o pow. 0,0902ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-03-27 11:45:26
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 172/3 o pow. 0,1027ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-03-27 11:44:24
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-03-27 09:00:08
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz [21 marca 2017 r.] Mariusz Wlazło 2017-03-27 08:58:39
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz realizowanej na dz. nr 72/2, 72/3, 72/4, 73, 72/5, 72/6, 72/8, 74, 75, 76, 72/7, 79/3, 79/4, 79/2, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 81, 93, 94, 99/1, 99/2, 100, 101, 53/1, 53/2, 51, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/2, 59/1, 59/2, 58/1, 60/2, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 52, 65, 66, 67, 120, 121/1, 121/2, 119, 118, 117/5, 102, 103, 104, 110/1, 111/2, 5, 6, 4, 112, 135/1, 132/3, 132/1, 131/2, 287/1, 287/4, 131/3, 133, 134/1, 134/2, 228/2, 228/1, 227, 229, 293, wszystkie w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-03-27 08:01:14
Wydanie decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz realizowanej na dz. nr 72/2, 72/3, 72/4, 73, 72/5, 72/6, 72/8, 74, 75, 76, 72/7, 79/3, 79/4, 79/2, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 81, 93, 94, 99/1, 99/2, 100, 101, 53/1, 53/2, 51, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/2, 59/1, 59/2, 58/1, 60/2, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 52, 65, 66, 67, 120, 121/1, 121/2, 119, 118, 117/5, 102, 103, 104, 110/1, 111/2, 5, 6, 4, 112, 135/1, 132/3, 132/1, 131/2, 287/1, 287/4, 131/3, 133, 134/1, 134/2, 228/2, 228/1, 227, 229, 293, wszystkie w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-03-27 08:00:15
Wydanie decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz realizowanej na dz. nr 72/2, 72/3, 72/4, 73, 72/5, 72/6, 72/8, 74, 75, 76, 72/7, 79/3, 79/4, 79/2, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 81, 93, 94, 99/1, 99/2, 100, 101, 53/1, 53/2, 51, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/2, 59/1, 59/2, 58/1, 60/2, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 52, 65, 66, 67, 120, 121/1, 121/2, 119, 118, 117/5, 102, 103, 104, 110/1, 111/2, 5, 6, 4, 112, 135/1, 132/3, 132/1, 131/2, 287/1, 287/4, 131/3, 133, 134/1, 134/2, 228/2, 228/1, 227, 229, 293, wszystkie w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-03-27 08:00:07
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ługi, gmina Wąsosz - etap II Mariusz Wlazło 2017-03-24 13:20:34
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 15.03.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mariusz Wlazło 2017-03-24 09:54:38
Zarządzenie nr 402/17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 400/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego - dokument usunięty Bartosz Berus 2017-03-24 08:09:32
Zarządzenie nr 408/17 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie najmu mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-24 08:06:08
Zarządzenie nr 407/17 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie najmu mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-24 08:04:50
Zarządzenie nr 406/17 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminie Wąsosz na rok 2017 Bartosz Berus 2017-03-24 08:03:32
Zarządzenie nr 405/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 rok Bartosz Berus 2017-03-24 08:01:28
Zarządzenie nr 404/17 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-24 07:59:39
Zarządzenie nr 403/17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-24 07:52:50
Zarządzenie nr 402/17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 400/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego - dokument usunięty Bartosz Berus 2017-03-24 07:14:34
Zarządzenie nr 402/17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 400/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-24 07:13:20
Mariusz Wlazło 2017-03-23 14:29:56
Zarządzenie nr 401/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 298/16 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zbycia mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-03-23 12:56:39
Uchwała nr XXVII/193/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wasosz na 2017r. Bartosz Berus 2017-03-23 12:37:10
Uchwała nr XXVII/192/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 Bartosz Berus 2017-03-23 12:35:47
Uchwała nr XXVII/191/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wąsosz na lata 2017 - 2025 Bartosz Berus 2017-03-23 12:34:21
Uchwała nr XXVII/190/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz Bartosz Berus 2017-03-23 11:47:14
Uchwała nr XXVII/189/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz Bartosz Berus 2017-03-23 11:44:33
Uchwała nr XXVII/188/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia w/w kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium Bartosz Berus 2017-03-23 11:42:35
Uchwała nr XXVII/187/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019r. Bartosz Berus 2017-03-23 11:38:57
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ PODJĘTE W 2003 ROKU Mariusz Wlazło 2017-03-23 11:27:51
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.02.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Mariusz Wlazło 2017-03-22 12:52:23