Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.7125.01.2022 - Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 36B w miejscowości Kamień Górowski Mariusz Wlazło 2022-05-19 13:45:14
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna-Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-18 12:21:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna-Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-18 12:20:42
Raport o stanie gminy Wąsosz w 2021 roku Mariusz Wlazło 2022-05-18 11:12:42
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 198/9 o pow. 0,0820ha położona w obrębie Wąsosz, gm. Wąsosz. Mariusz Wlazło 2022-05-17 21:44:10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: Budowa: linii kablowej nN 0,4k, wraz ze złączem kablowym i skrzynką kablowa SK6, realizowana na działkach nr 109/5, 144, 78, 79, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-17 21:41:35
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na wynajem cz. dz. nr 109/76 o pow. 19,80 m2 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-12 20:35:05
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na wynajem cz. dz. nr 109/76 o pow. 19,80 m2 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-12 20:34:37
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji: Zmiana zakresu zbieranych odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej oraz rozbudowa i modernizacja miejsc magazynowania odpadów celem dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów Marcin Koziński 2022-05-12 12:56:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.05.2022 r. Mariusz Wlazło 2022-05-10 13:56:33
Zarządzenie nr 639/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:50:30
Zarządzenie nr 638/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:49:55
Zarządzenie nr 637/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:49:17
Zarządzenie nr 636/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:48:35
Zarządzenie nr 635/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:46:58
Zarządzenie nr 635/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:45:50
Zarządzenie nr 634/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:44:52
Zarządzenie nr 633/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:43:51
Zarządzenie nr 632/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dla realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:42:44
Zarządzenie nr 630/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:31:48
Zarządzenie nr 631/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:30:22
Zarządzenie nr 630/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:29:07
Zarządzenie nr 629/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:28:15
Zarządzenie nr 628/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:27:04
Zarządzenie nr 627/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:24:58
Zarządzenie nr 626/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:23:46
Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 167/3 o pow. 0,0460ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-10 12:18:06
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gola Wąsoska, gmina Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-09 12:29:05
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu dostarczenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko: Budowa oraz eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na dz. nr 58, 60 obręb Płoski, gmina Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-09 12:03:16
Informacja Starosty Górowskiego BD.6740.53.2022 z dnia 29.04.2022 Mariusz Wlazło 2022-05-06 13:05:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.7125.07.2021.2022 - Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 35 przy ul. Św. Jana Pawła II w obrębie miasta Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-05 07:22:36
Wystąpienie o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: Budowa oraz eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na dz. nr 58, 60 obręb Płoski, gmina Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-05 07:19:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: Budowa oraz eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na dz. nr 58, 60 obręb Płoski, gmina Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-05 07:18:17
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania: budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych POBIEL do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 8,0 MW, zlokalizowanych w miejscowości Pobiel, gmina Wąsosz, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na dz. nr 21 w obrębie m. Pobiel, gm. Wąsosz Marcin Koziński 2022-05-05 07:16:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.7125.15.2021.2022 - Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 18a w miejscowości Wąsosz Mariusz Wlazło 2022-05-04 13:49:45
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2022-05-04 12:07:24
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 29.04.2022r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia Mariusz Wlazło 2022-04-29 12:54:32
Wystąpienie o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 119, 120 w obrębie Świniary, gmina Wąsosz Marcin Koziński 2022-04-28 09:40:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 119, 120 w obrębie Świniary, gmina Wąsosz Marcin Koziński 2022-04-28 09:39:54
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za 2021 r. Mariusz Wlazło 2022-04-28 07:12:47