Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2019 r. Mariusz Wlazło 2019-05-23 13:51:00
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19.02.2019 - II SA/WR 12.19 Mariusz Wlazło 2019-05-23 13:47:18
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 707/5 o pow. 0,1413ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-23 07:50:01
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 707/7 o pow. 0,1129ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-22 07:45:38
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 23-27.05.2019 Mariusz Wlazło 2019-05-22 07:40:07
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej na działkach 166/1, 166/2, 166/5, 198/2, w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-21 13:33:45
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja Amfiteatru Mariusz Wlazło 2019-05-21 13:32:43
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011C wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 775/2 obręb Pobiel, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-21 13:30:38
Zwołanie IX SESJI RADY MIEJSKIEJ (28.05.2019) Mariusz Wlazło 2019-05-21 08:52:23
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.05.2019r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz oddania w użyczenie Mariusz Wlazło 2019-05-20 15:14:16
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.05.2019r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz oddania w użyczenie Mariusz Wlazło 2019-05-20 15:12:30
Raport o stanie gminy Wąsosz w 2018 roku Mariusz Wlazło 2019-05-20 13:14:44
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: inwestycja liniowa wykonanie linii kablowej nN 0,4 kV ul.Chabrowa , ul.Makowa, ul.Rumiankowa, realizowanej: na działkach nr. 54/7, 54/34, 54/36, 54/37, 54/38, obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-17 14:10:30
Zarządzenie nr 83/19 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:59:51
Zarządzenie nr 82/19 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji stałej do oceny wniosków złożonych o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:58:00
Zarządzenie nr 81/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:56:44
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:54:00
Zarządzenie nr 80/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:53:02
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:51:01
Zarządzenie nr 79/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:50:06
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:49:03
Zarządzenie nr 78/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok Mariusz Wlazło 2019-05-17 13:48:12
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie Mariusz Wlazło 2019-05-15 14:11:22
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 Mariusz Wlazło 2019-05-15 08:15:51
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 10.05.2019 r. Mariusz Wlazło 2019-05-14 13:28:17
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 707/6 o pow. 0,1413ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-14 07:07:36
Zarządzenie nr 69/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2019-05-13 13:47:04
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 13 maja 2019 r. w o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza przeprowadzonych 12 maja 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-05-13 12:02:21
WSTĘPNE WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2019-05-12 22:50:49
WSTĘPNE WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2019-05-12 22:44:47
WSTĘPNE WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2019-05-12 21:39:49
WSTĘPNE WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2019-05-12 21:39:46
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-09 14:45:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.04.2019 Mariusz Wlazło 2019-05-09 13:16:42
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugie rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym Działka niezabudowana nr 144 o pow. 0,11 ha położona w obrębie Świniary Mariusz Wlazło 2019-05-09 13:10:48
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 93/4 o pow. 0,2711ha położona w obrębie Chocieborowice gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-05-09 13:07:43
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w 2018 roku Mariusz Wlazło 2019-05-09 10:11:22
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-05-07 09:17:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-05-07 09:16:12
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za 2018 r. Mariusz Wlazło 2019-05-06 15:02:14