Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-15 14:59:21
Petycja z dnia 27.11.2020 r. Mariusz Wlazło 2021-01-14 09:00:06
Petycja z dnia 27.11.2020 r. Mariusz Wlazło 2021-01-14 08:59:54
Protokół Nr XXVII/20 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 7 grudnia 2020 r. Mariusz Wlazło 2021-01-14 08:04:04
Wybory uzupeniające do Rady Miejskiej Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:37:04
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r. Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:36:20
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r. Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:27:46
Wybory uzupeniające do Rady Miejskiej Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:26:55
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r. Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:20:10
Wybory 2021 (zakładka menu) Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:19:00
POSTANOWIENIE - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 9/2 w obrębie m. Sułów Wielki, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:11:56
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 140/1 w obrębie m. Rudna Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:10:00
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowej kopalni złoża kruszywa naturalnego BARANOWICE realizowanej na dz. nr 27 w obrębie BARANOWICE, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:07:44
ROK 2021 Mariusz Wlazło 2021-01-13 13:04:29
Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. Mariusz Wlazło 2021-01-11 14:03:45
Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. Mariusz Wlazło 2021-01-11 14:03:18
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2021-01-11 14:01:55
Budżet 2021 r. Mariusz Wlazło 2021-01-11 14:01:32
Uchwała nr XXVIII/196/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Mariusz Wlazło 2021-01-11 14:00:24
Uchwała nr XXVIII/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2021 rok Mariusz Wlazło 2021-01-11 13:59:02
Uchwała nr XXVIII/194/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 Mariusz Wlazło 2021-01-11 13:57:53
Uchwała nr XXVIII/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2021 Mariusz Wlazło 2021-01-11 13:56:59
Uchwała nr XXVIII/192/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2021-01-11 13:55:27
Uchwała nr XXVIII/191/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-11 13:54:30
Uchwała nr XXVIII/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Wąsosz na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Wlazło 2021-01-11 13:52:50
Postanowienie nr 3/2021 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej gminie Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-07 09:27:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-07 09:10:18
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa - Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Czeladź Wielka 2" o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części dz. nr 519/1 w obrębie m. Czeladź Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-07 09:08:16
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej "Czeladź Wielka 2" o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części dz. nr 519/1 w obrębie m. Czeladź Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-07 09:06:53
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej "Czeladź Wielka 1" o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części dz. nr 519/1 w obrębie m. Czeladź Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-01-07 09:03:56
Informacja Starosty Górowskiego nr BD.6740.239.2020 z dnia 30.12.2020 r. Mariusz Wlazło 2021-01-04 15:33:43
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2021-01-04 13:31:47
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2021-01-04 13:28:34
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2021-01-04 13:27:36
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2021-01-04 13:25:56
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2021-01-04 13:25:33
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-12-31 08:52:44
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 31.12.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Mariusz Wlazło 2020-12-31 08:37:44
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (30.12.2020 r.) Mariusz Wlazło 2020-12-30 18:01:11
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (30.12.2020 r.) Mariusz Wlazło 2020-12-30 18:01:08