Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dokumenty do pobrania Mariusz Wlazło 2021-10-25 08:34:05
Dokumenty do pobrania Mariusz Wlazło 2021-10-25 08:33:28
Zarządzenie nr 539/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-10-21 07:18:59
Zarządzenie nr 538/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-10-21 07:18:45
Zarządzenie nr 537/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-10-21 07:18:33
Zarządzenie nr 540/21 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2021-10-21 07:18:21
Zarządzenie nr 539/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-10-21 07:16:11
Zarządzenie nr 538/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-10-21 07:14:58
Zarządzenie nr 537/21 z dnia 08 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-10-21 07:13:30
Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniu 21 października 2021 r. Mariusz Wlazło 2021-10-20 09:28:17
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2021-10-20 09:18:23
Zwołanie XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ (27.10.2021 r.) Mariusz Wlazło 2021-10-20 09:15:08
Burmistrz Wąsosza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochód pożarniczy FS-Lublin Żuk A-15M wyprodukowanego w 1974 r. o numerze rejestracyjnym DGR W336 Mariusz Wlazło 2021-10-18 13:34:56
Burmistrz Wąsosza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochód pożarniczy FS-Lublin Żuk A-15M wyprodukowanego w 1974 r. o numerze rejestracyjnym DGR W336 Mariusz Wlazło 2021-10-18 13:34:35
Wyznaczenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nowego terminu na uzgodnienie: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 Piskorzyna-Wąsosz. Marcin Koziński 2021-10-18 10:46:43
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowana na działkach: nr 709/3, 710, 715, obręb Wąsosz gmina Wąsosz, realizowana na działkach: nr 613, 616/1, 618/1, obręb Płoski gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-10-15 11:41:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.7125.02.2020.2021 - Nieruchomość zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym nr 2a położona przy ul. Sienkiewicza w Wąsoszu na działce ewidencyjnej 329/2 o pow. 0,0227ha Mariusz Wlazło 2021-10-15 08:24:24
Zarządzenie nr 536/21 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-10-13 14:03:18
Zarządzenie nr 535/21 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2021 r. w Otwartych Konkursach Ofert Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:39:47
Zarządzenie nr 534/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:33:29
Zarządzenie nr 533/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:30:32
Zarządzenie nr 532/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:28:23
Zarządzenie nr 531/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:25:03
Zarządzenie nr 531/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:24:47
Zarządzenie nr 530/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:23:39
Zarządzenie nr 530/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:23:23
Zarządzenie nr 529/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022 Mariusz Wlazło 2021-10-12 11:22:06
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniach 28 czerwca do 27 sierpnia 2021 roku Mariusz Wlazło 2021-10-12 10:04:10
Mariusz Wlazło 2021-10-12 09:40:27
Protokół nr XXXIII/21 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 10 sierpnia 2021r. Mariusz Wlazło 2021-10-12 07:34:07
Protokół nr XXXII/21 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 25 czerwca 2021r. Mariusz Wlazło 2021-10-12 07:33:15
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające j na: Rozbudowa i przebudowa budynku Handlowo - Usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa zadaszenia nad strefą dostaw, dodatkowych utwardzeń oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i paczkomatu, na dz. nr 200/1, 200/2, w obrębie m. Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-10-11 13:22:12
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Drozdowice Wielkie oznaczonej nr działki 36 Mariusz Wlazło 2021-10-11 07:44:38
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Drozdowice Wielkie oznaczonej nr działki 36 Mariusz Wlazło 2021-10-11 07:43:10
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 30.10.2021 r. - SKO/PP-412/59/2021 Mariusz Wlazło 2021-10-11 07:39:49
Szczepienie przeciwko COVID-19 Mariusz Wlazło 2021-10-04 11:35:51
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2021-10-04 10:41:19
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2021-10-04 10:40:23
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 30.09.2021r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Mariusz Wlazło 2021-09-29 13:13:56
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa: przyłącza elektroenergetycznego dla farmy Fotowoltaicznej Świniary I oraz Świniary II Realizacja na działkach nr 256/3, 286, 287, w obrębie miejscowości Świniary, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-09-29 09:33:46