Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-04-01 17:56:34
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-04-01 17:53:27
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2020-04-01 15:12:20
Uchwała nr XX/136/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Mariusz Wlazło 2020-04-01 15:07:57
XX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (31.03.2020) Mariusz Wlazło 2020-04-01 09:20:26
XX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (31.03.2020) Mariusz Wlazło 2020-03-31 13:16:04
XX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza (31.03.2020) Mariusz Wlazło 2020-03-31 12:34:06
Obrady Rady Miejskiej Wąsosza - transmisja na żywo Mariusz Wlazło 2020-03-31 09:44:26
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2020-03-31 07:15:05
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2020-03-31 07:13:19
Obrady Rady Miejskiej Wąsosza - transmisja na żywo Mariusz Wlazło 2020-03-31 07:10:08
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2020-03-30 15:42:28
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2020-03-30 15:28:36
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2020-03-30 15:26:25
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2020-03-30 15:24:15
Zarządzenie nr 252/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-30 14:46:07
Zarządzenie nr 251/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-03-30 14:44:42
Zarządzenie nr 250/20 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:15:38
Zarządzenie nr 249/20 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:14:08
Zarządzenie nr 248/20 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:13:11
Zarządzenie nr 247/20 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:11:59
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XVI/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach uchwałą nr XIX/134/20 z dnia 27 lutego 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-30 09:08:45
Wszczęte postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w miejscowości Lubiel planuje się utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zabudową usług podstawowych i ponadpodstawowych, (powiększenie istniejącego placu zabaw) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na części działki nr 120/18 w obrębie miejscowości Lubiel gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-27 12:06:09
Wszczęte postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w miejscowości Lubiel planuje się utworzenie kompleksu aktywności sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zabudową usług podstawowych i ponadpodstawowych, (powiększenie istniejącego placu zabaw) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na części działki nr 120/18 w obrębie miejscowości Lubiel gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-27 12:05:44
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Inwestycja polega na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na działce nr 95 w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-27 12:03:42
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Inwestycja polega na wybudowaniu budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie planuje się zabudowę usług podstawowych i ponadpodstawowych, (usług oświaty i wychowania, kultury, sportu, obsługi turystyki,) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowanymi oraz zielenią urządzoną, - czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym, na działce nr 95 w obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-27 12:02:50
Uchwała nr XVI/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-03-27 11:52:47
Zarządzenie nr 246/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:57:11
Zarządzenie nr 245/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:55:32
Wyjaśnienia PKW w zakresie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:27:34
Dokumenty opublikowane po 1.01.2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:03:12
Informacja o przyjęciu projektu aktualizacji planu urządzeniowo-rolnego gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-03-26 12:01:45
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-26 08:51:33
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska realizowanej na działce nr: 16, obręb Wąsosz, na działkach nr . 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1, obręb Górka Wąsoska Mariusz Wlazło 2020-03-25 13:48:56
Zarządzenie nr 244/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:50:33
Zarządzenie nr 243/20 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:47:42
Zarządzenie nr 243/20 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:41:10
Budżet 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:39:21
Zarządzenie nr 242/20 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:38:41
Zarządzenie nr 241/20 z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2020-03-25 11:37:27