herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (23.05.2018) Mariusz Wlazło 2018-05-24 14:38:09
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (23.05.2018) Mariusz Wlazło 2018-05-24 14:38:04
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (23.05.2018) Mariusz Wlazło 2018-05-24 14:37:47
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (23.05.2018) Mariusz Wlazło 2018-05-24 14:32:47
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (23.05.2018) Mariusz Wlazło 2018-05-24 14:29:46
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (23.05.2018) Mariusz Wlazło 2018-05-24 14:29:43
Mariola Kaczmarek - Inspektor ds świadczeń rodzinnych, OPS w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:35:48
Jadwiga Kopeć - Specjalista pracy socjalnej, OPS w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:31:41
Oświadczenia za 2017 rok Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:30:44
Oświadczenia za 2017 rok Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:30:40
Anna Bagińska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:26:13
Czesław Baryluk - Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:24:34
Lucyna Ciszewska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:21:58
Małgorzata Denys - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:16:48
Marlena Grabarz - Główny Księgowy/Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:14:31
Czesław Kondracki - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:11:12
Stanisław Kosarzewski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:07:09
Joanna Morawska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach Mariusz Wlazło 2018-05-21 15:04:53
Angelika Nastyn - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:25:31
Grzegorz Kordiak - Zastępca Burmistrza Wąsosza Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:15:02
Marcin Koziński - Sekretarz Gminy Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:14:06
Aneta Krawczyk - Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:13:24
Mirosław Lewicki - Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:09:03
Mirosław Lewicki - Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:08:49
Mirosław Lewicki - Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:08:06
Agnieszka Przybylska - Skarbnik Gminy Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:05:31
Paweł Walkowiak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:02:55
Paweł Walkowiak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:02:08
Oświadczenia za 2017 rok Mariusz Wlazło 2018-05-21 10:01:32
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 18.05.2018r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Mariusz Wlazło 2018-05-18 13:57:46
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż 13 pni drzew z gatunku topola Mariusz Wlazło 2018-05-18 13:34:42
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 17.05.2018r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Mariusz Wlazło 2018-05-18 13:26:00
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 kV realizowanej: na działkach nr 97, 131, 139, obręb Wrząca Śląska, oraz na części działek: 19, 20, 45, 112, 115/23, 121/2, 128/4, 133, 136, 140, 147, obręb Wrząca Śląska, na działkach nr 18, obręb Wrząca Wielka, oraz na części działek: 369/21, 369/22, 40, 43/2, 43/3, obręb Wrząca Wielka Mariusz Wlazło 2018-05-17 12:35:17
Informacja Burmistrza Wąsosza za 2017 rok - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Mariusz Wlazło 2018-05-17 07:28:58
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.05.2018r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Mariusz Wlazło 2018-05-16 13:41:23
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.05.2018r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Mariusz Wlazło 2018-05-16 13:41:21
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.05.2018r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Mariusz Wlazło 2018-05-16 12:57:58
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.05.2018r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Mariusz Wlazło 2018-05-16 12:48:00
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2018-05-15 14:30:02
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2018-05-15 14:28:07