herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młynary, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-21 07:55:03
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młynary, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-20 11:17:52
Nabór na członków obwodowych komisji wyborczych Mariusz Wlazło 2018-09-19 09:53:09
Nabór na członków obwodowych komisji wyborczych Mariusz Wlazło 2018-09-19 09:52:35
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Wlazło 2018-09-17 09:21:24
Postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz - wezwanie do uzupełnienia wniosku Mariusz Wlazło 2018-09-14 12:07:08
Postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz - wezwanie do uzupełnienia wniosku Mariusz Wlazło 2018-09-14 11:55:01
Postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz - wezwanie do uzupełnienia wniosku Mariusz Wlazło 2018-09-14 11:54:46
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy Mariusz Wlazło 2018-09-14 08:59:02
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka zabudowana nr 94 o pow. 0,0600ha położona w obrębie Cieszkowice gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-13 14:13:35
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka zabudowana nr 94 o pow. 0,0600ha położona w obrębie Cieszkowice gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-13 14:11:44
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi przetarg w formie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż: Działka gruntu nr 172/1 o pow. 0,4368ha położona w obrębie Drozdowice Wielkie, gm. Wąsosz (przysiołek Marysin) Mariusz Wlazło 2018-09-13 14:06:45
Głosowanie przez pełnomocnika Mariusz Wlazło 2018-09-13 10:29:23
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele Ośrodka Zdrowia - pomieszczeń na parterze budynku, na działce nr 499/2 w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-12 13:31:27
Budżet 2018 r. Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:46:27
Zarządzenie nr 655/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:45:07
Zarządzenie nr 654/18 z dnia 3 września 2018 roku sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:43:38
Zarządzenie nr 653/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:37:03
Zarządzenie nr 652/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2018 Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:34:05
Zarządzenie nr 651/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2019 Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:30:30
Zarządzenie nr 650/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:29:02
Zarządzenie nr 649/18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:27:23
Zarządzenie nr 648/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:25:23
Zarządzenie nr 647/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:23:43
Zarządzenie nr 646/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły Mariusz Wlazło 2018-09-12 11:21:59
Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-09-10 12:15:53
XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (30.08.2018) Mariusz Wlazło 2018-09-10 08:36:39
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Wlazło 2018-09-10 08:06:36
Protokół nr XLI/18 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 17 lipca 2018r. Mariusz Wlazło 2018-09-07 14:36:57
Budżet 2018 r. Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:46:55
Uchwała nr XLII/300/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:44:49
Uchwała nr XLII/299/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:42:15
Uchwała nr XLII/298/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:40:53
Uchwała nr XLII/298/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:40:31
Uchwała nr XLII/297/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/286/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:39:26
Uchwała nr XLII/296/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:36:03
Uchwała nr XLII/295/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:34:14
Uchwała nr XLII/294/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:33:08
Uchwała nr XLII/293/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąsosza Mariusz Wlazło 2018-09-06 08:29:17
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za 2017 r. Mariusz Wlazło 2018-09-05 14:49:01