Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-11-21 13:07:16
Zarządzenie nr 171/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miejskim Wąsosza oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych Mariusz Wlazło 2019-11-21 13:06:27
Zarządzenie nr 182/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok Mariusz Wlazło 2019-11-21 13:05:19
Zarządzenie nr 181/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania Stałej Komisji ds. oceny przydatności składników majątku trwałego, będącego własnością Gminy Wąsosz oraz d/s. szacowania wartości środków trwałych Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:55:24
Zarządzenie nr 180/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:53:48
Zarządzenie nr 179/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:52:43
Zarządzenie nr 178/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2019 Burmistrza Wąsosza z dnia 21 lutego 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:51:01
Zarządzenie nr 170/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:49:10
Zarządzenie nr 171/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miejskim Wąsosza oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:48:39
Zarządzenie nr 177/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Wąsosz i jej jednostkach i zakładach budżetowych od 1 listopada 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:48:07
Zarządzenie nr 176/19 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:43:06
Zarządzenie nr 175/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie najmu mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:41:45
Zarządzenie nr 174/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:37:45
Zarządzenie nr 173/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:36:40
Zarządzenie nr 172/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2019 rok Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:34:54
Zarządzenie nr 170/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:31:26
Zarządzenie nr 171/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miejskim Wąsosza oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:31:15
Zarządzenie nr 170/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:29:00
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:27:42
Zarządzenie nr 169/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:26:53
Zarządzenie nr 168/19 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości gminnej Mariusz Wlazło 2019-11-21 12:25:01
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki w roku 2020 w terminie 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym Mariusz Wlazło 2019-11-20 14:49:55
Nabór na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-11-20 12:22:19
Nabór na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-11-20 12:22:07
Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (dotyczy postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze-Bojanowo o długości 647 m na obszarze działek: 140/1, 144/3, 144/4, 227, 228/2, 228/1, 229, 150/6, 150/1, 145/2 obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz) Mariusz Wlazło 2019-11-19 14:22:22
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-11-14 14:43:51
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-11-14 14:32:14
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-11-13 11:49:42
Mariola Kaczmarek - Inspektor ds świadczeń rodzinnych, OPS w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:02:50
Jadwiga Kopeć - Specjalista pracy socjalnej, OPS w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:02:48
Oświadczenia za 2010 rok - dokument stracił ważność Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:02:41
Oświadczenia za 2010 rok - dokument stracił ważność Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:02:02
Hanna Kośmider-Król - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:01:43
Małgorzata Denys - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:01:41
Piotr First - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobielu Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:01:38
Joanna Morawska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:01:35
Stanisław Kosarzewski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:01:33
Halina Mielnik - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:01:31
Czesław Kondracki - Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:01:29
Czesław Baryluk - Kierownik Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2019-11-12 12:01:27