herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 15-22.01.2019 Mariusz Wlazło 2019-01-15 14:15:21
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 15-22.01.2019 Mariusz Wlazło 2019-01-15 14:14:39
Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 175/3 o pow. 0,1008ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-01-14 08:59:24
Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 175/3 o pow. 0,1008ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-01-14 08:57:12
Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 172/3 o pow. 0,1027ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-01-14 08:56:34
Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-10 13:52:58
Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-10 13:52:12
Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-10 13:51:16
Informacja o wyniku drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świniary oznaczonej nr działki 144 o pow. 0,11ha Mariusz Wlazło 2019-01-10 13:35:39
Informacja o wyniku drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świniary oznaczonej nr działki 144 o pow. 0,11ha Mariusz Wlazło 2019-01-10 13:33:41
Informacja o wyniku drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świniary oznaczonej nr działki 144 o pow. 0,11ha Mariusz Wlazło 2019-01-10 13:32:20
OBWIESZCZENIE dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz- Załęcze Mariusz Wlazło 2019-01-09 11:31:17
POSTANOWIENIE w sprawie sprostowania postanowienia nr OR.6220.5.12.2018 z dnia 14.12.2018 r. Mariusz Wlazło 2019-01-09 11:29:16
ROK 2019 Mariusz Wlazło 2019-01-09 11:28:09
Mariusz Wlazło 2019-01-09 09:49:48
Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie działalności statutowej klubów sportowych na rok budżetowy 2019 Mariusz Wlazło 2019-01-08 13:21:42
Budżet 2018 r. Mariusz Wlazło 2019-01-08 13:20:40
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-01-08 13:20:10
Obwieszczenie - wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011B wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 163/1, obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-01-08 11:00:33
Obwieszczenie - wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011B wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 163/1, obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-01-08 11:00:13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:49:13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:49:06
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:48:44
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:48:30
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:46:06
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:45:44
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:45:09
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:40:21
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-01-08 09:39:16
Chorostkowski Jacek Mariusz Wlazło 2019-01-07 09:17:08
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 03.01.2019r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mariusz Wlazło 2019-01-04 13:24:20
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 21/2 o pow. 0,0686ha obręb Kowalowo Mariusz Wlazło 2019-01-04 13:22:03
Budżet 2018 r. Mariusz Wlazło 2019-01-04 07:25:43
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-01-04 07:25:30
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r Mariusz Wlazło 2019-01-04 07:24:22
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 Mariusz Wlazło 2019-01-04 07:23:17
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019 Mariusz Wlazło 2019-01-03 14:52:22
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-01-03 14:50:46
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa" z siedzibą w Żmigrodzie Mariusz Wlazło 2019-01-03 14:46:30
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa" z siedzibą w Żmigrodzie Mariusz Wlazło 2019-01-03 14:45:57