Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II z dnia 13 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. Mariusz Wlazło 2021-06-14 09:25:26
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2021-06-14 07:29:12
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2021-06-13 22:21:29
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2021-06-13 22:20:51
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2021-06-13 22:20:48
Pismo REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2021 r. - WOOŚ.4221.89.2021.AW.2 - Rozbudowa drogi krajowej nr 36 Piskorzyna-Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-06-11 13:00:08
Pismo REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2021 r. - WOOŚ.4221.89.2021.AW.2 - Rozbudowa drogi krajowej nr 36 Piskorzyna-Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-06-11 12:58:54
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - rozbudowa instalacji do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów z modernizacją instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w nowobudowanej hali sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Rudna Wielka Mariusz Wlazło 2021-06-11 12:49:58
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej oznaczonej ewidencyjnie nr działki 41 o pow. 0,02ha obręb Wrząca Wielka Mariusz Wlazło 2021-06-10 09:11:44
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana na działce : nr 108 obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-06-09 14:06:25
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-06-08 11:58:03
Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa instalacji do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów z modernizacją instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w nowobudowanej hali sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Rudna Wielka zlokalizowanego na terenie dz. nr 117/5 obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-06-07 13:30:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.02.2021 - Działka nr 312, obręb Świniary Mariusz Wlazło 2021-06-07 07:47:39
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Czeladź Wielka na działkach nr 767/21, 767/22, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Czeladź Wielka czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym Mariusz Wlazło 2021-06-02 14:16:18
Małgorzata Grabowska - Inspektor w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-06-02 13:24:41
Mariola Kaczmarek - Inspektor ds świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze, OPS w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 13:22:42
Jadwiga Kopeć - Specjalista pracy socjalnej, OPS w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 13:20:38
Dorota Kozłowska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich Mariusz Wlazło 2021-06-02 13:18:24
Agnieszka Nowicka-Plichta - Inspektor w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2021-06-02 13:16:47
Lucyna Ciszewska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:53:56
Małgorzata Denys - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:51:53
Stanisław Kosarzewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:50:16
Joanna Morawska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:48:26
Bożena Bienias - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:46:04
Angelika Nastyn - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu oraz Klubu Dziecięcego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:44:51
Sylwester Topolski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:42:21
Oświadczenia za 2020 rok Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:41:19
Oświadczenia za 2021 rok Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:40:15
Andrzej Bienias - Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wąsoszu [Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy na danym stanowisku] Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:39:45
Bożena Bienias - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:28:53
Marcin Koziński - Sekretarz Gminy Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:25:58
Aneta Krawczyk - Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:21:10
Jadwiga Rodzewicz - Skarbnik Gminy Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:19:17
Paweł Walkowiak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2021-06-02 12:17:22
Burmistrz Wąsosza ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3-miesięcy część działki nr 520/5 o powierzchni 0,5495 haz przeznaczeniem na cele sportowe i rekreacyjne oraz na cele prowadzenia małej gastronomii. Mariusz Wlazło 2021-05-31 13:41:20
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 28.05.2021r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości Mariusz Wlazło 2021-05-31 08:11:38
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobiel realizowana na działkach: nr 599, 218/1, 184, 186/1, 186/2, 188, 189, 193/1, 647, 192/2, 603, 195,3, 196, 195/1, 197, 606, 210, 209, 208, 207, 205/1, 204, 304, 305/1, 303/1, 577, 182, 183, 190, 588/2, 200, 322/3, 322/4, 323/1, 323/2, 324/7,324/6, 325/5, 325/4, 328/4, 935, obręb Pobiel gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-05-31 07:33:38
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobiel realizowana na działkach: nr 599, 218/1, 184, 186/1, 186/2, 188, 189, 193/1, 647, 192/2, 603, 195,3, 196, 195/1, 197, 606, 210, 209, 208, 207, 205/1, 204, 304, 305/1, 303/1, 577, 182, 183, 190, 588/2, 200, 322/3, 322/4, 323/1, 323/2, 324/7,324/6, 325/5, 325/4, 328/4, 935, obręb Pobiel gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2021-05-31 07:22:49
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027" Mariusz Wlazło 2021-05-27 14:01:43
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027" Mariusz Wlazło 2021-05-27 14:01:28