herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 460/17 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie korzystania ze służbowych kart płatniczych w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2017-05-30 11:53:44
Zarządzenie nr 459/17 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2017-05-30 11:52:30
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-05-25 13:25:38
Uchwała nr XXIX/197/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2016 rok Mariusz Wlazło 2017-05-25 13:23:53
Uchwała nr XXIX/196/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2016 r. Mariusz Wlazło 2017-05-25 13:22:45
Uchwała nr XXIX/205/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie utrzymania w mocy uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wodniki z dnia 8 maja 2017 r. Bartosz Berus 2017-05-25 10:55:07
Uchwała nr XXIX/204/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017 r. Bartosz Berus 2017-05-25 10:53:53
Uchwała nr XXIX/203/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2030 Bartosz Berus 2017-05-25 10:50:54
Uchwała nr XXIX/202/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, na okres 10 lat Bartosz Berus 2017-05-25 10:49:14
Uchwała nr XXIX/201/17 z dnia 18 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz Bartosz Berus 2017-05-25 07:37:56
Zarządzenie nr 414/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia Mariusz Wlazło 2017-05-25 07:35:22
Uchwała nr XXIX/200/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz" oraz nadania jej statutu Bartosz Berus 2017-05-25 07:26:13
Uchwała nr XXIX/199/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy " Świerczewskiego" na ulicę "Św. Jana Pawła II" w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-25 07:23:59
Zarządzenie nr 458/17 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2017-05-25 07:23:32
Uchwała nr XXIX/198/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie połączenia sołectw Lubiel i Ostrawa Bartosz Berus 2017-05-25 07:21:36
Zarządzenie nr 457/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2017-05-25 07:21:14
Zarządzenie nr 456/17 z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 rok Mariusz Wlazło 2017-05-25 07:19:28
Uchwała nr XXIX/197/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2016 rok Bartosz Berus 2017-05-25 07:19:07
Zarządzenie nr 455/17 z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Mariusz Wlazło 2017-05-25 07:18:29
Uchwała nr XXIX/196/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2016 r. Bartosz Berus 2017-05-25 07:16:59
Protokół rr XXVIII/17 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 28 kwietnia 2017r. Mariusz Wlazło 2017-05-23 14:28:22
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 23.05.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców Mariusz Wlazło 2017-05-23 11:56:05
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na wydzierżawienie dz. nr 11 o pow.0,7000 ha obręb Ługi Mariusz Wlazło 2017-05-18 13:59:19
Mariola Kaczmarek - Inspektor ds świadczeń rodzinnych, OPS w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:47:25
Jadwiga Kopeć - Specjalista pracy socjalnej, OPS w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:45:53
Oświadczenia za 2016 rok Bartosz Berus 2017-05-17 11:44:49
Czesław Baryluk - Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:42:37
Lucyna Ciszewska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:40:33
Małgorzata Denys - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku Bartosz Berus 2017-05-17 11:38:50
Iwona Gleń - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobielu Bartosz Berus 2017-05-17 11:36:45
Marlena Grabarz - Główny Księgowy/Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bartosz Berus 2017-05-17 11:34:18
Czesław Kondracki - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bartosz Berus 2017-05-17 11:32:50
Stanisław Kosarzewski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:30:49
Angelika Nastyn - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:29:18
Halina Mielnik - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:26:50
Joanna Morawska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach Bartosz Berus 2017-05-17 11:23:11
Grzegorz Kordiak - Zastępca Burmistrza Wąsosza Bartosz Berus 2017-05-17 11:18:37
Marcin Koziński - Sekretarz Gminy Bartosz Berus 2017-05-17 11:16:59
Aneta Krawczyk - Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:16:03
Mirosław Lewicki - Kierownik Referatu Budownictwa Urzędu Miejskiego w Wąsoszu Bartosz Berus 2017-05-17 11:14:36