Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-18 13:35:03
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej WOL3062 sieci PLAY wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 493 obręb Lubiel, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-18 12:07:28
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu realizowanej na działce nr: 151, 166/10, 166/7, 166/9, 166/11, 744, obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-18 07:49:57
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-14 19:15:33
Zespół Szkół w Wąsoszu [jednostka budżetowa] Mariusz Wlazło 2020-02-12 13:29:00
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-12 12:16:28
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV - linii kablowej SN 20 kV z GPZ Góra w kirunku miejscowości Bełcz Górny, realizowanej na działkach nr: 28/2, 28/1, 3,25, 124, 23/1 obręb Bełcz Górny Mariusz Wlazło 2020-02-11 13:40:01
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN 20 kV - linii kablowej SN 20 kV z GPZ Góra w kirunku miejscowości Bełcz Górny, realizowanej na działkach nr: 28/2, 28/1, 3,25, 124, 23/1 obręb Bełcz Górny Mariusz Wlazło 2020-02-11 13:39:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Wąsoszu, budowa: linii kablowej nn - do 500m budowa słupów linii napowietrznej nn - do 4szt., budowa złączy kablowych nn - do 5szt. realizowanej na działkach: nr 109/16, 109/17, 109/37,109/38, 109/76, 109/77, 109/81, 109/82, obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-11 13:38:08
Wszczęcie postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa budynku stacji transformatorowej zasilającej pompy głębinowe ujęcia wody SUW w Załęczu gmina Rawicz realizowanej na działce nr: 152/14 obręb Świniary Mariusz Wlazło 2020-02-11 13:34:53
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Wlazło 2020-02-07 09:00:51
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Wlazło 2020-02-07 08:59:26
Wybory 2020 (zakładka menu) Mariusz Wlazło 2020-02-07 08:58:14
Obwieszczenie Marszałka Województwa - konsultacje społeczne - Dolnośląski Program ochrony powietrza za 2018 rok Mariusz Wlazło 2020-02-07 07:33:51
Zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze-Bojanowo o długości 647 m na obszarze działek: 140/1, 144/3, 144/4, 227, 228/2, 228/1, 229, 150/6, 150/1, 145/2 obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-06 12:19:23
Obwieszczenie - zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska, gm. Wąsosz realizowana na dz. nr 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1 wszystkie w obrębie Górka Wąsoska, gm. Wąsosz, dz. nr 16 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-06 12:17:08
Obwieszczenie - zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska, gm. Wąsosz realizowana na dz. nr 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1 wszystkie w obrębie Górka Wąsoska, gm. Wąsosz, dz. nr 16 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-06 12:16:22
Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska, gm. Wąsosz realizowana na dz. nr 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1 wszystkie w obrębie Górka Wąsoska, gm. Wąsosz, dz. nr 16 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-02-06 12:14:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr RGG.6840.15.2019.2020 Mariusz Wlazło 2020-02-06 10:49:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Wąsosz przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany RGG.6840.18.2019.2020 Mariusz Wlazło 2020-02-06 10:21:35
Zakup i dostawa piasku Mariusz Wlazło 2020-02-05 14:35:11
Zakup i dostawa piasku Mariusz Wlazło 2020-02-05 14:19:38
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-02-05 14:14:14
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 oraz uchwale Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2020 r. Mariusz Wlazło 2020-02-04 10:36:13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:32:32
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:31:46
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz w wymiarze 1/2 etatu Zastępca Kierownika USC, 1/2 etatu Inspektor Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:31:18
Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:30:52
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:30:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:27:40
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:26:02
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Klubu Dziecięcego w Wąsoszu, ul. Korczaka 11, 56-210 Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:25:37
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Klubu Dziecięcego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:24:43
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim Wąsosza Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:23:59
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2020-01-31 14:22:26
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-31 13:56:45
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: wykonanie studni do poboru wody podziemnej w ilości przekraczającej 10 m3/h realizowanej na dz. nr 49 w obrębie Sułów Wielki, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-29 14:32:50
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2020-01-29 11:05:19
Uchwała nr XVIII/127/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/107/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie opłaty targowej Mariusz Wlazło 2020-01-29 11:04:10
Uchwała nr XVIII/127/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/107/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie opłaty targowej Mariusz Wlazło 2020-01-29 11:03:03