herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: utwardzenie powierzchni gruntu oraz istniejącego objazdu zabudowań na terenie Elewatorów zbożowych Wąsosz 56-210 Wąsosz, ul. Przemysłowa 6 realizowanego na dz. nr: 7/6 obręb Kowalowo, gm. Wąsosz dz. nr 620/1, 620/2 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-11-13 11:20:25
Zwołanie I SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (20.11.2018) Mariusz Wlazło 2018-11-13 08:06:50
Protokół nr XLII/18 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r. Mariusz Wlazło 2018-11-07 07:56:35
Budżet 2018 r. Mariusz Wlazło 2018-11-05 14:04:21
Uchwała nr XLIII/304/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w miejscowości Kowalowo Mariusz Wlazło 2018-11-05 14:03:20
Uchwała nr XLIII/303/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel Mariusz Wlazło 2018-11-05 14:02:53
Uchwała nr XLIII/302/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-11-05 14:02:12
Uchwała nr XLIII/307/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok Mariusz Wlazło 2018-11-05 13:57:08
Uchwała nr XLIII/306/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 Mariusz Wlazło 2018-11-05 13:55:34
Uchwała nr XLIII/305/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Mariusz Wlazło 2018-11-05 13:54:12
Uchwała nr XLIII/304/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w miejscowości Kowalowo Mariusz Wlazło 2018-11-05 13:52:46
Uchwała nr XLIII/303/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel Mariusz Wlazło 2018-11-05 13:51:16
Uchwała nr XLIII/302/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-11-05 13:48:23
Uchwała nr XLIII/301/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-11-05 13:44:49
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego Mariusz Wlazło 2018-11-05 11:23:22
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH BURMISTRZA WĄSOSZA - 04.11.2018 r. Mariusz Wlazło 2018-11-05 00:13:15
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH BURMISTRZA WĄSOSZA - 04.11.2018 r. Mariusz Wlazło 2018-11-05 00:00:58
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH BURMISTRZA WĄSOSZA - 04.11.2018 r. Mariusz Wlazło 2018-11-04 23:43:35
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH BURMISTRZA WĄSOSZA - 04.11.2018 r. Mariusz Wlazło 2018-11-04 23:41:28
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH BURMISTRZA WĄSOSZA - 04.11.2018 r. Mariusz Wlazło 2018-11-04 23:41:26
Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąsoszu - dyżury komisji podczas wyborów Mariusz Wlazło 2018-10-30 13:02:31
Obwieszczenie SKO w Legnicy - przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołań Mariusz Wlazło 2018-10-30 11:19:09
Obwieszczenie SKO w Legnicy - przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołań Mariusz Wlazło 2018-10-29 12:16:07
Zarządzenie nr 670/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 502/17 z dnia 2 października 2017r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-10-26 09:43:27
Zarządzenie nr 670/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 502/17 z dnia 2 października 2017r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-10-26 09:09:55
Zarządzenie nr 669/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2018-10-26 09:07:47
Zarządzenie nr 668/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2018-10-26 09:06:55
Zarządzenie nr 666/18 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 ? 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Klub dziecięcy dla Wąsosza!" Mariusz Wlazło 2018-10-26 09:05:51
Zarządzenie nr 667/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Mariusz Wlazło 2018-10-26 09:05:30
Zarządzenie nr 666/18 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 ? 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Klub dziecięcy dla Wąsosza!" Mariusz Wlazło 2018-10-26 09:03:49
Zarządzenie nr 665/18 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2018-10-26 09:01:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3041 wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na części : dz.nr 137/12, 137/11, obręb Chocieborowice, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-10-25 12:04:38
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH BURMISTRZA WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2018-10-25 09:22:20
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2018-10-25 09:22:10
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2018-10-25 09:22:02
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Mariusz Wlazło 2018-10-25 09:21:34
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego Mariusz Wlazło 2018-10-25 09:18:59
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2018-10-25 09:15:46
Budżet 2019 r. Mariusz Wlazło 2018-10-25 09:15:34
Zarządzenie nr 664/18 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza Mariusz Wlazło 2018-10-25 09:10:14