herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr XXXI/17 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 10 sierpnia 2017r. Mariusz Wlazło 2017-09-25 08:11:04
Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Wąsosza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-21 14:14:16
Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Wąsosza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-21 14:12:32
Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Wąsosza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-21 14:10:30
Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Wąsosza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-21 14:09:01
Centralny Rejestr Umów zawartych przez gminę Wąsosz w roku 2017 Mariusz Wlazło 2017-09-20 13:03:32
Wydanie decyzji nr OR.6220.4.12.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 145, 150, 151 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-20 11:29:20
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cieszkowice Mariusz Wlazło 2017-09-18 15:32:55
Centralny Rejestr Umów zawartych przez gminę Wąsosz w roku 2016 Mariusz Wlazło 2017-09-18 14:47:37
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 18.09.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Mariusz Wlazło 2017-09-18 14:25:35
Ogłoszenie Burmistrza Wąsosza o składaniu wniosków przez kluby sportowe o przyznanie dofinansowania na 2018 r. Mariusz Wlazło 2017-09-18 12:18:00
Burmistrz Wąsosza ogłasza piąty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 176/3 o pow. 0,0982 ha położona w obrębie miasta Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-15 12:52:10
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 346/7 o pow. 0,1349ha położona w obrębie Lechitów Mariusz Wlazło 2017-09-15 12:51:35
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 175 o pow. 0,04 ha położona w obrębie Wiewierz Mariusz Wlazło 2017-09-15 12:50:45
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V, oraz częściowa wymiana kanalizacji deszczowej realizowana na działkach w obrębie miejscowości Górka Wąsoska oraz Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-15 11:35:27
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V, oraz częściowa wymiana kanalizacji deszczowej realizowana na działkach w obrębie miejscowości Górka Wąsoska oraz Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-15 11:33:26
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-15 07:39:34
Uchwała nr XXXII/235/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017 roku Bartosz Berus 2017-09-14 09:31:23
Uchwała nr XXXII/234/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 Bartosz Berus 2017-09-14 09:29:49
Uchwała nr XXXII/233/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Bartosz Berus 2017-09-14 09:27:47
Uchwała nr XXXII/232/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Bartosz Berus 2017-09-14 09:24:59
Uchwała nr XXXII/231/17 z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XIV/95/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso Bartosz Berus 2017-09-14 09:23:18
Uchwała nr XXXII/230/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz Bartosz Berus 2017-09-14 09:21:23
Uchwała nr XXXII/230/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz Bartosz Berus 2017-09-14 09:20:33
Uchwała nr XXXII/229/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Bartosz Berus 2017-09-14 09:19:22
Uchwała nr XXXII/229/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Bartosz Berus 2017-09-14 09:18:27
Uchwała nr XXXII/229/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Bartosz Berus 2017-09-14 09:17:07
Informacja o wyniku czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 177/3 o pow. 0,1221ha obręb Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-13 12:57:03
Ogłoszenie Burmistrza Wąsosza o składaniu wniosków przez kluby sportowe o przyznanie dofinansowania na 2018 r. Mariusz Wlazło 2017-09-13 12:48:19
Anna Bagińska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz [Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy na danym stanowisku] Mariusz Wlazło 2017-09-12 09:08:37
Iwona Gleń - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobielu [Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na danym stanowisku] Mariusz Wlazło 2017-09-12 09:03:18
Halina Mielnik - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Wąsoszu [Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na danym stanowisku] Mariusz Wlazło 2017-09-12 09:01:41
Oświadczenia za 2017 rok Mariusz Wlazło 2017-09-12 08:56:50
Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz [jednostka budżetowa] Mariusz Wlazło 2017-09-12 08:00:16
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-11 13:54:00
Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Wąsosza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-09-11 12:44:56
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cieszkowice Mariusz Wlazło 2017-09-08 14:34:58
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz - etap V Mariusz Wlazło 2017-09-08 11:24:56
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 06.09.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Mariusz Wlazło 2017-09-07 08:56:20
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 06.09.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Mariusz Wlazło 2017-09-07 08:51:54