herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Bilans z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok Mariusz Wlazło 2019-03-26 13:00:41
Bilans z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok Mariusz Wlazło 2019-03-26 12:59:44
IV kwartał 2018 r. Mariusz Wlazło 2019-03-26 12:57:16
IV kwartał 2018 r. Mariusz Wlazło 2019-03-26 12:57:09
Wykaz sołtysów Gminy Wąsosz 2019-2024 Mariusz Wlazło 2019-03-26 07:20:59
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 25.03.2019r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat oraz oddania w użyczenie na czas nieoznaczony Mariusz Wlazło 2019-03-25 12:54:53
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 25.03.2019r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat oraz oddania w użyczenie na czas nieoznaczony Mariusz Wlazło 2019-03-25 12:52:37
Burmistrz Wąsosza ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - Działka niezabudowana nr 144 o pow. 0,11 ha położona w obrębie Świniary Mariusz Wlazło 2019-03-25 12:08:34
Burmistrz Wąsosza ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - Działka niezabudowana nr 144 o pow. 0,11 ha położona w obrębie Świniary Mariusz Wlazło 2019-03-25 12:08:10
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka zabudowana nr 707/6 o pow. 0,1413ha położona w obrębie Wąsosz gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-03-25 12:00:04
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka zabudowana nr 707/5 o pow. 0,0703ha położona w obrębie Wąsosz gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-03-25 11:58:31
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 93/4 o pow. 0,2711ha położona w obrębie Chocieborowice gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-03-25 11:57:04
VII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Mariusz Wlazło 2019-03-22 17:56:01
Podstawowe informacje dotyczące podatku od nieruchomości Mariusz Wlazło 2019-03-21 13:52:12
Podstawowe informacje dotyczące podatku od nieruchomości Mariusz Wlazło 2019-03-21 13:50:16
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 22-26.03.2019 Mariusz Wlazło 2019-03-21 13:38:24
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej stacji paliw Wąsosz ul. Rawicka 22, dz. nr 180/3 realizowanej: na działkach nr. 123, 148, 12, 180/3, 150, 149/2, 149/1, obręb Wąsosz, oraz na działkach nr. 247/30, 247/21, 248, 247/31, obręb Gola Wąsoska Mariusz Wlazło 2019-03-21 07:17:43
Zwołanie VII SESJI RADY MIEJSKIEJ (27.03.2019) Mariusz Wlazło 2019-03-20 13:49:35
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II z dnia 19 marca 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r. Mariusz Wlazło 2019-03-20 13:38:49
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011B wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 163/1, obręb Gola Wąsoska, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-03-20 07:17:05
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2019-03-19 12:10:47
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2019-03-19 12:09:20
Mariusz Wlazło 2019-03-19 12:08:06
Urząd Miejski Wąsosza Mariusz Wlazło 2019-03-19 12:07:31
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wydzielenie drogi gminnej lokalnej na działkach 166/1, 166/2, 166/5, 198/2, w obrębie miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-03-19 11:17:27
Mariusz Wlazło 2019-03-18 15:47:44
Mariusz Wlazło 2019-03-18 15:46:56
Mariusz Wlazło 2019-03-18 15:44:17
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie GRW3011C wraz z przyłączem energetycznym, zlokalizowanej na : dz.nr 775/2, obręb Pobiel, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-03-18 15:18:37
Obwieszczenie - Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 11.03.2019 r. Mariusz Wlazło 2019-03-18 14:49:09
Obwieszczenie - Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 11.03.2019 r. Mariusz Wlazło 2019-03-18 14:37:49
Wykaz pracowników urzędu Mariusz Wlazło 2019-03-18 08:37:50
Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 281 o pow. 0,0100ha obręb Wiewierz Mariusz Wlazło 2019-03-15 13:22:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa, przebudowa, modernizacja Amfiteatru Mariusz Wlazło 2019-03-13 12:25:03
Wyłożenie do publicznego wglądu protokołu obejmującego nieruchomość, która podlegać będzie komunalizacji na wniosek Gminy Wąsosz - udział 2/5 w działce nr 72/4 o pow. 0,3072ha obręb Rudna Wielka Mariusz Wlazło 2019-03-13 12:23:38
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2019-03-12 09:19:39
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2019-03-12 09:18:15
Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023 Mariusz Wlazło 2019-03-12 09:16:30
Informacja o wyniku postępowania - Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-03-08 14:02:44
Informacja o wyniku postępowania - Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz Mariusz Wlazło 2019-03-08 14:02:33