herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 500 o pow. 0,1200ha obręb Lechitów Mariusz Wlazło 2018-01-15 13:45:17
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 175/3 o pow. 0,1008 ha położona w obrębie miasta Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-01-11 12:13:20
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 172/3 o pow. 0,1027ha położona w obrębie miasta Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-01-11 12:12:37
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mariusz Wlazło 2018-01-11 08:27:48
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowana na działkach: w obrębie miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz : 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 Mariusz Wlazło 2018-01-09 08:26:37
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Mariusz Wlazło 2018-01-08 11:25:04
Zakończenie postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2018-01-05 14:33:23
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 Mariusz Wlazło 2018-01-04 13:47:11
Uchwała nr XXXVI/258/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r Mariusz Wlazło 2018-01-04 13:46:05
Uchwała nr XXXVI/257/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2030 Mariusz Wlazło 2018-01-04 13:42:58
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2018 Mariusz Wlazło 2018-01-04 13:41:20
Uchwała nr XXXVI/256/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/123/08 z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariusz Wlazło 2018-01-04 13:39:55
Uchwała nr XXXVI/255/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości Mariusz Wlazło 2018-01-04 13:38:31
Uchwała nr XXXVI/254/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2018 Mariusz Wlazło 2018-01-04 13:36:58
Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie działalności statutowej klubów sportowych na rok budżetowy 2018 Mariusz Wlazło 2018-01-04 12:01:41
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 21.12.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Mariusz Wlazło 2018-01-04 10:26:12
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: prowadzenie hodowli bydła opasowego o łącznej obsadzie 118 DJP w planowanym budynku inwentarskim - oborze, oraz budowa przejazdowego silosu na kiszonkę realizowanego na dz. nr 266/2 w obrębie Pobiel Mariusz Wlazło 2017-12-28 12:07:04
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: prowadzenie hodowli bydła opasowego o łącznej obsadzie 118 DJP w planowanym budynku inwentarskim - oborze, oraz budowa przejazdowego silosu na kiszonkę realizowanego na dz. nr 266/2 w obrębie Pobiel Mariusz Wlazło 2017-12-28 12:06:28
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 Mariusz Wlazło 2017-12-28 10:01:47
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budźetowej Gminy Wąsosz na 2018 rok Mariusz Wlazło 2017-12-28 09:59:55
Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożeniu przez Burmistrza Wąsosza projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Mariusz Wlazło 2017-12-28 09:56:53
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 672/2 o pow. 0,1816 ha położona w obrębie Czeladź Wielka Mariusz Wlazło 2017-12-22 11:33:24
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 21.12.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Mariusz Wlazło 2017-12-22 11:31:59
Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniu 28.12.2017 Mariusz Wlazło 2017-12-22 09:35:20
Zwołanie XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (29.12.2017) Mariusz Wlazło 2017-12-22 07:59:34
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 114/1, 199, obręb Świniary - Borowna Mariusz Wlazło 2017-12-19 08:42:12
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 114/1, 199, obręb Świniary - Borowna Mariusz Wlazło 2017-12-18 14:51:03
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa linii kablowej nN 0,4 kV realizowanej: na dz.nr 177/3, 180/7, 194, 195/3, 246/2, 251/1, 744, obręb Wąsosz dz. nr. 755 obręb Pobiel Mariusz Wlazło 2017-12-18 14:49:46
Budżet 2018 r. Mariusz Wlazło 2017-12-15 11:55:32
Budżet 2018 r. Mariusz Wlazło 2017-12-15 11:54:44
Budżet 2018 r. - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-12-15 11:54:09
Budżet 2018 r. - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-12-15 11:53:01
Uchwała nr XXXV/253/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wasosz na 2017rok Mariusz Wlazło 2017-12-15 11:51:27
Uchwała nr XXXV/252/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/241/17 RM Wąsosza z dnia 24 października 2017r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn."Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V" Mariusz Wlazło 2017-12-15 11:50:36
Uchwała nr XXXV/251/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2018 rok Mariusz Wlazło 2017-12-15 11:49:22
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 Mariusz Wlazło 2017-12-14 14:34:07
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Wąsosz - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-12-14 14:30:55
Uchwała nr XXXV/250/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 Mariusz Wlazło 2017-12-14 14:29:18
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-12-11 14:29:14
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 500 o pow. 0,1200 ha położona w obrębie Lechitów Mariusz Wlazło 2017-12-11 10:21:50