herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniach 19 do 29 czerwca 2017 roku Bartosz Berus 2017-07-20 09:51:59
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniach 29 marca do 30 czerwca 2017 roku Bartosz Berus 2017-07-20 09:51:07
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniach 19 do 29 czerwca 2017 roku Bartosz Berus 2017-07-20 09:46:40
Zarządzenie nr 469/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Bartosz Berus 2017-07-20 08:08:09
Zarządzenie nr 468/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Bartosz Berus 2017-07-20 08:06:22
Zarządzenie nr 467/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie stypendiów dla uczniów w 2017 roku Bartosz Berus 2017-07-20 08:02:54
Zarządzenie nr 466/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-07-20 07:57:51
Zarządzenie nr 465/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-07-20 07:55:53
Zarządzenie nr 464/17 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego Bartosz Berus 2017-07-20 07:54:15
Zarządzenie nr 463/17 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości Bartosz Berus 2017-07-20 07:52:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V, oraz częściowa wymiana kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Górka Wąsoska i Wąsosz, gmina Wąsosz Bartosz Berus 2017-07-20 07:14:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V, oraz częściowa wymiana kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Górka Wąsoska i Wąsosz, gmina Wąsosz Bartosz Berus 2017-07-20 07:13:10
Centralny Rejestr Umów zawartych przez gminę Wąsosz w roku 2017 Mariusz Wlazło 2017-07-17 09:50:36
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wąsosz za II kwartał 2017 roku Mariusz Wlazło 2017-07-14 12:11:04
Zarządzenie nr 462/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu Mariusz Wlazło 2017-07-14 10:45:16
Zarządzenie nr 462/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu Mariusz Wlazło 2017-07-14 10:44:10
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (19.06.2017) Bartosz Berus 2017-07-10 08:08:33
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (18.05.2017) Bartosz Berus 2017-07-10 08:08:31
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (28.04.2017) Bartosz Berus 2017-07-10 08:08:29
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (19.06.2017) Bartosz Berus 2017-07-07 10:46:35
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (19.06.2017) Bartosz Berus 2017-07-07 10:46:25
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (18.05.2017) Bartosz Berus 2017-07-07 10:45:08
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (18.05.2017) Bartosz Berus 2017-07-07 10:44:50
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (18.05.2017) - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-07-06 08:52:42
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (19.06.2017) - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-07-06 08:52:35
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (18.05.2017) - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:17:07
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (18.05.2017) - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:16:54
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (28.04.2017) Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:14:34
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (28.04.2017) Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:13:30
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (19.06.2017) - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:10:58
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (19.06.2017) - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:10:56
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (18.05.2017) - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:10:33
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (18.05.2017) - dokument usunięty Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:10:31
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (28.04.2017) Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:10:01
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (28.04.2017) Mariusz Wlazło 2017-07-05 14:09:57
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 05.07.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Mariusz Wlazło 2017-07-05 07:34:40
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.06.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Mariusz Wlazło 2017-07-04 10:12:28
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.06.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Mariusz Wlazło 2017-07-04 10:11:47
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu Mariusz Wlazło 2017-07-03 11:18:43
Petycje rozpatrzone w 2016r. Mariusz Wlazło 2017-06-29 10:15:35