herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i oprogramowania pełniącego funkcję systemu do monitorowania kompetencji w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2018-12-10 13:37 W toku
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wąsosz 2018-12-07 11:38 W toku
Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i oprogramowania pełniącego funkcję systemu do monitorowania kompetencji w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2018-11-29 13:25 Zakończone
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wąsosz 2018-11-29 12:20 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wąsosz 2018-11-29 11:51 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Wąsosz 2018-07-26 13:13 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wąsosz 2017-11-23 09:17 Zakończone
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Wąsosz 2017-11-07 13:45 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wąsosz 2017-08-03 23:06 Zakończone
Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Wąsosz 2016-11-22 09:57 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wąsosz 2016 2016-07-20 11:24 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wąsosz 2015-11-04 13:47 Zakończone
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wąsosz oraz jednostek pomocniczych Gminy Wąsosz 2015-10-07 14:03 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wąsosz 2014-12-05 13:41 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wąsosz w 2015 roku 2014-10-17 11:12 Zakończone
Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób gminy Wąsosz 2014-10-17 10:31 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Wąsosz w 2014 roku 2013-10-10 14:35 Zakończone
Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne 2013-04-03 14:51 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wąsosz 2012-11-13 13:54 Zakończone
Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Wąsosz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2012-11-06 13:06 Zakończone
Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Wąsosz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2012-10-04 13:31 Zakończone
Zakup energii elektrycznej 2012-06-29 12:58 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wąsosz 2011-11-28 11:38 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wąsosz 2011-11-16 09:04 Zakończone
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w latach szkolnych 2011-2012 i w I semestrze roku szkolnego 2012-2013, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz 2011-07-19 10:57 Zakończone
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz zakup i dostawę materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w latach szkolnych 2011-2012 i w I semestrze roku szkolnego 2012-2013, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz 2011-06-27 11:53 Zakończone
Dostawa wraz z montażem lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w ilości 15 kompletów 2011-05-16 09:35 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wąsosz 2010-11-24 11:46 Zakończone
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wąsoszu 2010-10-20 13:58 Zakończone
Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiewierz gm. Wąsosz 2010-04-15 13:29 Zakończone