Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Wynik postępowania - Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Wąsosz 2019-12-30 14:35
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Wąsosz 2019-12-12 16:03
Wynik postępowania - Dostawa, szkolenie i montaż pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 2019-09-06 13:52
Zapytanie ofertowe - Dostawa, szkolenie i montaż pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 2019-08-27 14:42
Informacja o wyniku postępowania - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Górka Wąsoska - Gola Wąsoska 2019-08-27 09:15
Informacja o wyniku postępowania - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz 2019-08-22 14:52
Informacja o wyniku postępowania - Zakup i dostawa sprzętu komuterowego oraz innych urządzeń elektronicznych w ramach projektu pt. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2019-08-20 14:27
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Górka Wąsoska - Gola Wąsoska 2019-08-14 11:06
Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz 2019-08-13 13:01
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa sprzętu komuterowego oraz innych urządzeń elektronicznych w ramach projektu pt. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2019-07-31 12:33
Informacja o wyniku postępowania - Przeprowadzenie i opracowanie "Diagnozy problemów uzależnień na terenie Gminy Wąsosz" 2019-04-19 10:55
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie i opracowanie "Diagnozy problemów uzależnień na terenie Gminy Wąsosz" 2019-04-12 12:39
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz" 2019-04-05 08:55
Informacja o wyniku postępowania - Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2019-03-08 14:02
Informacja o wyniku postępowania: Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Wąsosz 2019-03-05 14:03
Zapytanie ofertowe - Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2019-02-26 13:58
Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Wąsosz 2019-02-21 14:28
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na zadanie pn. Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2019-02-18 14:37
Zapytanie ofertowe - Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2019-01-24 14:39
Informacja o wyniku postępowania Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2018-12-31 12:01
Zapytanie ofertowe - Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2018-12-21 13:32
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Wąsosz - dodatkowa trasa 2018-12-19 13:55
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Cykl szkoleń I kursów w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2018-12-11 10:04
Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Wąsosz - dodatkowa trasa 2018-12-11 12:12
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2018-12-07 11:05
Zapytanie ofertowe - Cykl szkoleń I kursów w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz 2018-11-29 13:07
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz" 2018-04-25 11:41
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz" 2018-04-12 11:28
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V" branży sanitarnej 2017-10-23 12:24
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V" branży sanitarnej 2017-10-13 11:38
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu 2017-07-03 11:18
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu 2017-06-12 15:18
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz 2017-04-27 09:05
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz" 2017-04-05 10:06
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości 2017-03-10 11:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości 2017-02-28 13:49
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zespołu dworsko - folwarcznego w m. Wrząca Śląska 2016-07-11 08:37
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Dostawa przezroczystych urn wyborczych 2016-07-04 15:57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zespołu dworsko - folwarcznego w m. Wrząca Śląska 2016-06-24 08:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa przezroczystych urn wyborczych 2016-07-04 15:58
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -Dostawa flag i masztu 2016-05-09 14:06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa flag i masztu 2016-04-11 09:22
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania inwestycji pn.: "Budowa budynku przedszkola w Wąsoszu" branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej 2016-03-17 16:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania inwestycji pn.: "Budowa budynku przedszkola w Wąsoszu" branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej 2016-03-02 14:26
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-02-04 14:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-05 11:16
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele zamiany nieruchomości oraz na cele sprzedaży 2016-01-05 10:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele zamiany nieruchomości oraz na cele sprzedaży 2015-12-09 11:48
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Ustalenie wysokości opłaty planistycznej 2015-08-10 13:42
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Opracowanie podziału nieruchomości 2015-08-10 13:41
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ustalenie wysokości opłaty planistycznej 2015-07-27 09:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie podziału nieruchomości 2015-07-24 09:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ustalenie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem nieruchomości spowodowanej podziałem 2015-02-16 14:16
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wąsoska dz nr 247/23 gmina Wąsosz 2014-09-15 14:31
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Wiewierz 2014-08-26 14:59
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wąsoska dz. nr 247/23, gmina Wąsosz 2014-08-25 11:43
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu im. Bolesława Chrobrego 2014-08-21 11:07
Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Wiewierz 2014-08-13 13:23
Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu 2014-08-11 15:15
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przygotowanie wyceny nieruchomości 2014-07-03 10:27
Przygotowanie wyceny nieruchomości 2014-06-16 09:26
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-04-02 10:20
Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-26 11:26
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-01-22 11:56
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Opracowanie podziału działki nr 21, obręb Kowalowo oraz podziału działki nr 227/14, obręb Wąsosz zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy. 2014-01-13 12:36
Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-01-13 09:02
Opracowanie podziału działki nr 21, obręb Kowalowo oraz podziału działki nr 227/14, obręb Wąsosz zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy 2013-12-23 11:31
Opracowanie podziału działki nr 21, obręb Kowalowo oraz podziału działki nr 227/14, obręb Wąsosz zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy 2013-12-06 11:06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ustalenie opłaty adiacenckiej dla działki nr 68/14, obręb Wąsosz w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej 2013-12-02 10:13
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przygotowanie wycen nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz oddanych w użytkowanie wieczyste 2013-11-05 12:42
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotycząca: Przygotowania wycen nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargów 2013-10-21 12:58
Przygotowanie wycen nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz oddanych w użytkowanie wieczyste 2013-10-16 10:28
Przygotowanie wycen nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargów 2013-10-10 12:51
Ustalenie opłaty adiacenckiej dla działki nr 68/14, obręb Wąsosz w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej 2013-09-18 14:03
Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 2013-08-20 08:05
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotycząca: Remontu elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice 2013-07-17 14:56
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotycząca: Ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem. 2013-07-17 09:29
Ustalenie opłaty adiacenckiej dla działki nr 68/14, obręb Wąsosz w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej 2013-07-10 13:29
Remont elewacji świetlica wiejska w miejscowości Cieszkowice 2013-07-03 11:59
Ustalenie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem nieruchomości spowodowanej podziałem 2013-07-03 11:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie podziału działki nr 54, obręb Kamień Górowski 2013-04-04 14:29
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargu 2013-03-14 07:43
Przygotowanie wyceny nieruchomości na cele sprzedaży w drodze przetargu 2013-02-22 11:24
Remont świetlicy wiejskiej w m. Dochowa 2011-08-23 08:28
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych 2011-08-04 14:20
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Zakup i dostawa jednego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2011-08-02 13:31
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych 2011-07-19 11:02
Zakup i dostawa jednego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2011-07-19 11:00
Utwardzenie placu przy ulicy Kolejowej w Wąsoszu 2011-03-29 14:06
INFORMACJA O WYNIKU - Promocja projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ulicy Rzemieślniczej 2010-09-13 10:47
Promocja projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ulicy Rzemieślniczej 2010-09-03 14:22
INFORMACJA O WYNIKU - Wykonanie naprawy i remontu pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz tynków zewnętrznych z pomalowaniem 2010-07-21 10:56
Wykonanie naprawy i remontu pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz tynków zewnętrznych z pomalowaniem 2010-07-12 13:09