Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023

 

Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023

Nr

Data złożenia

Nazwisko i imię

Dotyczy

Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzią

1

10.12.2018

Skibniewski Tomasz

Doświetlenia przejść dla pieszych na drodze DK36 w Wąsoszu

Pobierz

2

10.12.2018

Dąbek Ewa

Naprawy części chodnika przy ul. Kolejowej na odcinku od pl. Wolności do ul. Kolejowej nr 20

Pobierz

3

12.12.2018

Rapior Andrzej

Właściwego odprowadzenia wód ul.1go Maja 10 ,11 (naprawa nawierzchni i wymiana wpustów ulicznych)

Pobierz

4.

12.12.2018

Czaja Renata

Założenia oświetlenia przy budynku byłego gimnazjum i ośrodka zdrowia przy ul. Zacisze w Wąsoszu

Pobierz

5.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Naprawy dachu przystanku w Rudnej Wielkiej

Pobierz

6.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Uporządkowania działki nr 54 w Rudnej Wielkiej

Pobierz

7.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Uporządkowania działki nr 38/1 w Sułowie Wielkim

Pobierz

8.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Wizyty radnych na składowisku w Rudnej Wielkiej.

Pobierz

9.

12.12.2018

Lasak Zbigniew

Opłacania transportu ucznia z gminy Jemielno do Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu

Pobierz

10.

28.12.2018

Dąbek Ewa

Uprzątnięcia działki nr 488 w Wąsoszu

Pobierz

11.

28.12.2018

Dąbek Ewa

Naprawy nawierzchni drogi do posesji przy ul. Korczaka 7a

Pobierz

12.

28.12.2018

Lasak Zbigniew

Informacji dotyczących składowiska odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej

Pobierz

13.

15.01.2019

Skibniewski Tomasz

Przekształcenia ul. Junaków w drogę jednokierunkową

Pobierz

14.

15.01.2019

Skibniewski Tomasz

Modernizacji drogi dojazdowej do posesji 10,11D,11E,11G w Górce Wąsoskiej

Pobierz

15.

25.01.2019

Czaja Renata

Wykonania bezpiecznego dojścia do marketu „Biedronka” oraz oświetlenia ścieżki rowerowej

Pobierz

16.

25.01.2019

Czaja Renata

Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi osiedlowej wzdłuż ul. Nowej 5

Pobierz

17.

01.02.2019

Dąbek Ewa

Zainstalowania drugiego punktu oświetlenia obok posesji przy ul. Kolejowej 22a

Pobierz

18.

01.02.2019

Rapior Andrzej

Wykonania drogi na ulicy Rumiankowej i Chabrowej.

Pobierz

19.

01.02.2019

Rapior Andrzej

Wyrównania nawierzchni drogi przy ul. 1 Maja 26 a gazownią

Pobierz

20.

01.02.2019

Maślejak Jolanta

Wycięcia krzaków przy drodze gminnej Drozdowice Małe-Drozdowice Wielkie

Pobierz

21.

01.02.2019

Maślejak Jolanta

Usunięcia zwisających gałęzi drzew przy drodze powiatowej Kamień G. -Wrząca Śląska

Pobierz

22.

01.02.2019

Maślejak Jolanta

Zamontowania lustra na skrzyżowaniu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Górowskim

Pobierz

23.

01.02.2019

Maślejak Jolanta

Przykrycia studzienki kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej Kamień G. – Wrząca W.

Pobierz

24.

01.02.2019

Chorostkowski Jacek

Audytu w gminie Wąsosz

Pobierz

25.

05.02.2019

Skibniewski Tomasz

Zamontowania luster drogowych na skrzyżowaniach ul. Zamkowej z ul. Św. Jana Pawła II oraz ul. Rzemieślniczej z ul. 1Maja w Wąsoszu.

Pobierz

26.

07.02.2019

Szyjka Robert

Zawalonego budynku w Czeladzi W.

Pobierz

27.

07.02.2019

Szyjka Robert

Zakupu i montażu znaku nazwy m. Stefanów

Pobierz

28.

07.02.2019

Szyjka Robert

Naprawy nawierzchni drogi w Czeladzi W na odcinku od posesji 9 do 19

Pobierz

29.

27.02.2019

Maślejak Jolanta

Naprawy nawierzchni drogi na odcinku Wąsosz-Wrząca W. wraz z odkrzaczeniem

Pobierz

30.

27.02.2019

Zapór Zbigniew

Obecność Burmistrza na zebraniu sołectwa Gola W. , Górka W. i Podmieście dotyczącego spraw wsi

Pobierz

31.

27.02.2019

Maślejak Jolanta

Założenie nowego punktu oświetlenia ulicznego przy posesji 36A/1 i zamontowania syreny strażackiej

Pobierz

32

18.03.2019

Skibniewski Tomasz

Modernizacji linii energetycznej zasilającej oświetlenie uliczne w Wąsoszu  ulic : Kościelnej, Św. Jana Pawła II, Krzywej i części ulicy Kilińskiego

Pobierz

33.

25.03.2019

Skibniewski Tomasz

Uporządkowania terenu posesji  przy ul. Narutowicza (dz. Nr 427/12)

Pobierz

34.

27.03.2019

Skibniewski Tomasz

Zwiększenia patroli Policji na terenie miasta Wąsosza, zwracania szczególnej uwagi na spożywających alkohol (teren rynku, parkingu za sklepem„SPAR”, parkinku obok sklepu „Żabka”  i wyciąganie konsekwencji

Pobierz

35.

27.03.2019

Golba Ewa

Założenia oświetlenia ulicznego przy budynku 7b w Cieszkowicach.

Pobierz

36.

28.o5.2019

Jolanta Maślejak

Zamontowania progów zwalniających na drodze gminnej przy posesji 26 w Kamieniu Górowski

Pobierz

37.

28.05.2019

Ewa Golba

Odkrzaczenia drogi na odcinku Cieszkowice-Dochowa

Pobierz

38.

28.05.2019

Ewa Golba

Odkrzaczenia drogi dojazdowej do posesji nr 57 w Cieszkowicach

Pobierz

39

28.05.2019

Tomasz Skibniewski

Uporządkowania posesji działki nr 441/2 przy ul. Św. Jana Pawła II w Wąsoszu.

Pobierz

40

18.06.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie : dotyczące podłączenia do ujęcia wody w Rudnej miejscowości Czarnoborsko , Zbaków Górny, Wiklina , Wodniki, Świniary ,Borowna i Pobiel

Pobierz

41.

18.06.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie:  w sprawie zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Wiklinie

Pobierz

42.

18.06.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie :  z jakiego powodu petycja Świniar i Borowna  była rozpatrzona po terminie

Zapytanie: dlaczego pozbawiamy możliwości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Pobierz

43.

15.07.2019

Tomasz Skibniewski

Wykonanie przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic :Rzemieślniczej i 1go Maja

Pobierz

44.

5.08.2019

Ewa Dąbek

Zamontowanie dwóch punktów oświetleniowych na słupie przy drodze wewnętrznej 563.

Pobierz

45.

9.08.2019

Jacek Chorostkowski

-proces rozpatrywania petycji mieszkańców Świniar i Borowna

-proces rozpatrywania wniosków Zbakowa G. i Wikliny w sprawie jakości wody,

-proces udzielania odpowiedzi w punkcie interpelacje

Pobierz

46

13.08.2019

Władysław Biernacki

Zamontowania dodatkowych słupów  wraz z lampami oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Wąsoszu w kierunku Goli W.

Pobierz

47.

13.08.2019

Władysław Biernacki

Zamontowania dodatkowych słupów wraz z lampami w Wąsoszu przy ul. Powstańców Styczniowych za posesją nr 8, a także oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy posesji nr 3

Pobierz

48

13.08.2019

Władysław Biernacki

Budowy chodnika przy ul. Powstańców Styczniowych  w Wąsoszu

Pobierz

49

23.08.2019 Jacek Chorostkowski

Zapytania:

-czy piszący petycje mieszkańcy Świniar i Borowna zostali poinformowani o wydłużonym terminie rozpatrzenia,

-proszę wytłumaczyć logicznie układ głosowania radnych

-z jakiego powodu sołtysi nie zostali zaproszeni na posiedzenie komisji 15.07.2019 r.

- wyjaśnić zwrot „ a w szczególności Panu swoją decyzje o przyłączeniu wsi do ujęcia wody w m. Rudna W,

-czy Przewodniczący świadomie lub nie mija się z prawdą czytania moich odpowiedzi wykonuje wybiórczo. Czym to jest podyktowane,

-Łamanie ustawy z dnia 11 stycznia 2018r .Jak wygląda nasza publikacja w BIP i terminowość odpowiedzi.

Pobierz
50

13.09.2019

Władysław Biernacki

Założenie dwóch progów zwalniających na ul. Polnej wraz z niezbędnym oznakowaniem

Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu dróg przy betonowym murze.

Pobierz
51

13.09.2019

Władysław Biernacki

Wykonania chodnika przy ul. Polnej na działce 724/10 i ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na chodniku oraz wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych ,ustawienia znaku zakazu wjazdu samochodów pow.3,5 t na działkach 130,109/2,109/4 i 109/5.

Przejęcia działek 109/2, 109/4 i109/5 od KOWR OT Wrocław na cel publiczny.

Pobierz
52

24.09.2019

Agnieszka Smektała

Ustawienie znaków pionowych i poziomych przed przejściem dla pieszych oraz podwójną linię ciągłą przez m.Wiewierz z oznakowaniem odpowiednim krzyżówek oraz postawienie znaków ograniczenia prędkości do 40 km /h na odcinku drogi wojewódzkiej DK324 między posesją nr 16 a przystankiem autobusowym położonym od strony miejscowości Rudna W.

Pobierz
53

24.09.2019r

Ewa Golba

Postawienie znaków ograniczenia prędkości oraz dwóch znaków stopu na drogach podporządkowanych przy wjeździe na skrzyżowanie w m. Czarnoborsko

Pobierz

54

24.09.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytanie :Podanie wartości księgowej brutto i netto odprawy wypłaconej  p. Z.S.

Pobierz

55

24.09.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytania:

Na jakiej podstawie inna firma wystawiała paragon i bilety za lot balonem ?

Czy właściciel śmigłowca opłacił i podpisał umowę na grunt gminy służący do tej działalności?

-Podania ceny za wykonanie zdjęć z lotu śmigłowca.

Pobierz

56

24.09.2019

Jacek Chorostkowski

Zapytania:

Czy firma, która wygrała przetarg ubiega się o dofinansowanie  do przewozów od Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

Podania wartości usługi  dowozu  uczniów do  liceum w Wąsoszu

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 12-03-2019 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Szejnkienig 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wlazło 09-10-2019 11:25