herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wąsosz

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wąsosz, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wąsosz:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)otwarty dostęp do zawartości rejestru
2)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora
4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych tj. od godz. 700 do 1500  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 23-05-2012 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wlazło 09-08-2012 14:25