herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Informacja o posiedzeniach Komisji w dniach 01-07 lutego 2011r.

Dnia 01 lutego 2011r. o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia i Sportu , Rady Miejskiej Wąsosza.

Tematem posiedzenia będzie :

  1. Wizyta Komisji w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu dotycząca  bieżącej działalności oraz planu finansowego na 2011r  z wyszczególnieniem  wydatków na bibliotekę publiczną.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Dnia  02 lutego 2011r. o godz. 11.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  Rady Miejskiej Wąsosza.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały na IV sesję RM Wąsosza  dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kowalowo – wyjazd Komisji w teren.
  2. Wizyta Komisji na  wysypisku śmieci w e Wrzącej Śląskiej.

 

Dnia 04 lutego 2011 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Handlu , Usług i Porządku Publicznego, Rady Miejskiej Wąsosza.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych Policji w Wąsoszu  dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wąsosz.
  2.  Zaopiniowanie projektów uchwał  na IV sesję Rady Miejskiej Wąsosza planowaną w dniu 08 lutego 2011r.

 

Dnia 07 lutego 2011 r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego, Rady Miejskiej Wąsosza.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie  projektów uchwał  na IV sesję Rady Miejskiej Wąsosza planowaną  w dniu 08 lutego 2011r.:

a)      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2011-2022.

b)     w sprawie zmiany  budżetu gminy Wąsosz na 2011r.

c)      w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Wąsosz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

d)    w sprawie  wprowadzenia zmiany  do uchwały Nr XXX/194/09 RM Wąsosza z dnia 26 maja 2009r. dot. pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ,  bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki oprocentowania przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego ze zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 62 poz. 1399, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2007r. Nr  264, poz. 3082, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2009r. Nr 113, poz. 2341).

e)     w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 01-02-2011 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Szejnkienig 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2011 08:26