Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Zwołanie IV SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

IV SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA,odbędzie się w dniu  08 lutego (wtorek)2011 r. o godz. 10.00. w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

P o r z ą d e k   o b r a d   s e s j i :

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu  z  III sesji Rady Miejskiej Wąsosza.

3.    Interpelacje i zapytania radnych.

4.    Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja  o stopniu zagrożenia powodziowego w gminie Wąsosz.

6.    Rozpatrzenie   uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2011-2022.

7.    Rozpatrzenie  uchwały w sprawie zmiany  budżetu gminy Wąsosz na 2011r.

8.    Rozpatrzenie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

9.    Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150 /2000 RM Wąsosza z dnia 28 grudnia 2000r w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury.

10.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/181/09  RM Wąsosza z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Wąsoszu.

11.  Rozpatrzenie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/182/09  RM Wąsosza z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi  Budżetowemu Wodociągów i Kanalizacji  w Wąsoszu.

12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Wąsosz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

13.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

14.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmiany  do uchwały Nr XXX/194/09 RM Wąsosza z dnia 26 maja 2009r. dot. pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ,  bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki oprocentowania przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego ze zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 62 poz. 1399,  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2007r. Nr  264, poz. 3082, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2009r. Nr 113, poz. 2341).

15.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz.

16.  Rozpatrzenie  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowalowo.

17.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Wąsosza na 2011r. oraz planów pracy Komisji Stałych.

18.  Informacje Przewodniczącego Rady.

19.  Odpowiedzi na interpelacje.

20.  Wolne głosy i wnioski.

21.  Zakończenie.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 01-02-2011 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Szejnkienig 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wlazło 01-02-2011 07:55