Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wstępnych wynikach głosowania 2020-07-12 23:11
dokument Informacja Burmistrz Wąsosza o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonychna dzień 28 czerwca 2020r.głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-06-30 13:52
dokument Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-06-30 10:38
dokument ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGOW KRAJUW WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.GŁOSOWANIE PONOWNE W DNIU 12 LIPCA 2020 R. 2020-06-30 07:25
dokument Informacja o wstępnych wynikach głosowania 2020-06-29 08:14
dokument Informacja dotycząca bezpieczeństwa w trakcie wyborów 2020-06-25 11:16
dokument Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych 2020-06-19 08:22
dokument SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - materiały 2020-06-17 12:51
dokument POSTANOWIENIE NR 60/2020 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 10:29
dokument Informacja KOMISARZA WYBORCZEGOWE WROCŁAWIU II z dnia 10 czerwca 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-15 08:31
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 08:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wąsosza z dnia 10 czerwca 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-10 14:58
dokument WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-09 10:33
dokument Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2020-06-08 07:49
dokument Informacja PKW warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2020-06-08 07:47
dokument Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-08 07:46
dokument Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 09:32
dokument Informacja: PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2020-06-05 09:30
dokument Informacja Burmistrza Wąsosza w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego 2020-06-04 14:04
dokument Klauzula informacyjna - głosowanie korespondencyjne 2020-06-04 13:41
dokument ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. 2020-06-16 10:18
dokument Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego 2020-06-04 13:36
dokument Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-04 13:34
dokument Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 2020-06-04 10:01
dokument Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2020-06-04 10:00
dokument Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika 2020-06-04 10:00
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-21 07:50
dokument Informacja w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-17 13:00
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-16 09:55
dokument Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. - powołanie w gminie Wąsosz obwodowych komisji wyborczych 2020-04-15 10:13
dokument Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-09 19:18
dokument Wyjaśnienia PKW w zakresie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-03-26 12:27
dokument Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz 2020-03-24 08:51
dokument Informacja dla przedstawicieli komitetów wyborczych dotycząca procedury zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Wąsosz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-24 08:42
dokument Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 2020-03-04 14:12
dokument Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2020-03-04 14:10
dokument Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika 2020-03-04 14:09
dokument POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-02-07 09:00