Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 122/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o.o. 2019-07-17 12:55
Zarządzenie nr 121/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia drugich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2019-07-17 12:54
Zarządzenie nr 120/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-17 12:52
Zarządzenie nr 119/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-17 12:51
Zarządzenie nr 118/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz" 2019-07-17 12:50
Zarządzenie nr 117/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-07-17 12:48
Zarządzenie nr 116/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-17 12:46
Zarządzenie nr 115/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie najmu mienia komunalnego 2019-07-17 12:45
Zarządzenie nr 114/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-07-17 12:44
Zarządzenie nr 113/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Wąsosz oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2019-07-17 12:42
Zarządzenie nr 112/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie stypendiów dla uczniów w 2019 r. 2019-07-17 12:40
Zarządzenie nr 111/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji powołanej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości 2019-07-02 14:28
Zarządzenie nr 110/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-07-02 14:25
Zarządzenie nr 109/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2019-07-02 14:26
Zarządzenie nr 108/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2019-07-02 13:42
Zarządzenie nr 107/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2019-07-02 13:39
Zarządzenie nr 106/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2019-07-02 13:38
Zarządzenie nr 105/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2019-07-02 13:37
Zarządzenie nr 104/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2019-07-02 10:43
Zarządzenie nr 103/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2019 Burmistrza Wąsosza z dnia 21 lutego 2019 r. 2019-07-02 10:42
Zarządzenie nr 102/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza z dnia 26 października 2017r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione oraz najmowane nieruchomości stanowiące własność gminy Wąsosz 2019-07-02 10:30
Zarządzenie nr 101/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Wąsosz 2019-07-02 10:28
Zarządzenie nr 100/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2019-07-02 10:27
Zarządzenie nr 99/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-06-28 12:08
Zarządzenie nr 98/19 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2019-06-28 12:07
Zarządzenie nr 97/19 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-06-28 12:04
Zarządzenie nr 96/19 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-06-28 12:03
Zarządzenie nr 95/19 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-06-28 12:01
Zarządzenie nr 94/19 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-06-24 14:56
Zarządzenie nr 93/19 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-06-24 14:56
Zarządzenie nr 92/19 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-06-24 14:53
Zarządzenie nr 91/19 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-06-24 14:54
Zarządzenie nr 90/19 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-06-24 14:54
Zarządzenie nr 89/19 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-06-24 14:54
Zarządzenie nr 88/19 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie wskazania publicznej szkoły do przeprowadzenia postępowania rekreacyjnego do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu 2019-06-24 14:50
Zarządzenie nr 87/19 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-05-28 11:43
Zarządzenie nr 86/19 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia drugich rokowań na zbycie nieruchomości 2019-05-28 11:40
Zarządzenie nr 85/19 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-05-28 11:38
Zarządzenie nr 84/19 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-05-28 11:35
Zarządzenie nr 83/19 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2019-05-17 13:59
Zarządzenie nr 82/19 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji stałej do oceny wniosków złożonych o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz 2019-05-17 13:58
Zarządzenie nr 81/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2019-05-17 13:56
Zarządzenie nr 80/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-05-17 13:53
Zarządzenie nr 79/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-05-17 13:50
Zarządzenie nr 78/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-05-17 13:48
Zarządzenie nr 77/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-05-06 11:44
Zarządzenie nr 76/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-05-06 11:42
Zarządzenie nr 75/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-05-06 11:40
Zarządzenie nr 74/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-05-06 11:39
Zarządzenie nr 73/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-05-06 11:37
Zarządzenie nr 72/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2019-05-06 11:38
Zarządzenie nr 71/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-16 08:44
Zarządzenie nr 70/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia obsługi informatycznej miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r. 2019-04-16 08:42
Zarządzenie nr 69/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-05-13 13:47
Zarządzenie nr 68/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-04-16 08:26
Zarządzenie nr 67/19 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia 2019-04-09 07:57
Zarządzenie nr 66/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-04-09 07:56
Zarządzenie nr 65/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-04-09 07:54
Zarządzenie nr 64/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-04-09 07:52
Zarządzenie nr 63/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze rokowań 2019-04-09 07:53
Zarządzenie nr 62/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-04-09 07:52
Zarządzenie nr 61/19 z dnia 18 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Wąsosza z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-04-05 14:13
Zarządzenie nr 60/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2019-04-05 14:12
Zarządzenie nr 56/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-04-05 14:11
Zarządzenie nr 58/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości 2019-04-05 14:09
Zarządzenie nr 57/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości 2019-04-05 14:08
Zarządzenie nr 56/19 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2019-04-04 11:19
Zarządzenie nr 55/19 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wąsosz 2019-04-04 11:17
Zarządzenie nr 54/19 z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy i Kierowników Referatów do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2019-04-04 11:15
Zarządzenie nr 53/19 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie reprezentowania Gminy Wąsosz we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasności nieruchomości 2019-04-04 11:13
Zarządzenie nr 52/19 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-04-04 11:13
Zarządzenie nr 51/19 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z łowiska gminnego w miejscowości Czeladź Wielka 2019-04-04 11:09
Zarządzenie nr 50/19 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-04-04 11:00
Zarządzenie nr 49/19 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2019-04-04 10:58
Zarządzenie nr 48/19 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2019-04-03 13:36
Zarządzenie nr 47/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2019-04-03 13:34
Zarządzenie nr 46/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-04-03 13:26
Zarządzenie nr 45/19 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Wąsosza stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019-04-03 13:24
Zarządzenie nr 44/19 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego 2019-04-03 13:21
Zarządzenie nr 43/19 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2019-04-03 13:17
Zarządzenie nr 42/19 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2019-04-03 13:18
Zarządzenie nr 41/19 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-04-03 13:14
Zarządzenie nr 40/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomościprzeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-04-03 13:13
Zarządzenie nr 39/19 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-03-07 10:53
Zarządzenie nr 38/19 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-03-07 10:52
Zarządzenie nr 37/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Wąsosza nr 33/19 z dnia 17 stycznia 2019r. do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego 2019-03-07 10:50
Zarządzenie nr 36/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Wąsosza nr 32/19 z dnia 17 stycznia 2019r. do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego 2019-03-07 10:49
Zarządzenie nr 35/19 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2019-03-05 07:44
Zarządzenie nr 34/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Wąsosz, wykorzystywanych do działalności telekomunikacyjnej w dziedzinie telefonii komórkowej 2019-03-04 12:35
Zarządzenie nr 33/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A15M o numerze rejestracyjnym DGR W336 2019-03-04 12:34
Zarządzenie nr 32/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A15M o numerze rejestracyjnym DGR 769AE 2019-03-04 12:32
Zarządzenie nr 31/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-03-04 11:57
Zarządzenie nr 30/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-03-04 11:55
Zarządzenie nr 29/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-03-04 11:54
Zarządzenie nr 28/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-03-04 11:53
Zarządzenie nr 27/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2019-03-04 11:51
Zarządzenie nr 26/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-03-04 11:51
Zarządzenie nr 25/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-03-04 11:34
Zarządzenie nr 24/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-03-04 11:33
Zarządzenie nr 23/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy i Kierowników Referatów do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2019-03-04 11:29
Zarządzenie nr 22/19 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-03-04 11:27
Zarządzenie nr 21/19 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2019 2019-03-04 11:26
Zarządzenie nr 20/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2019-03-04 11:25