herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: utwardzenie powierzchni gruntu oraz istniejącego objazdu zabudowań na terenie Elewatorów zbożowych Wąsosz 56-210 Wąsosz, ul. Przemysłowa 6 realizowanego na dz. nr: 7/6 obręb Kowalowo, gm. Wąsosz dz. nr 620/1, 620/2 obręb Wąsosz, gm. Wąsosz